Master i systembiologi med inriktning mot bioinformatik

Allmänt

Programbeskrivning

De senaste framstegen inom bioteknik har revolutionerat vår förmåga att förstå biologiska system i flera molekylära lager. Detta öppnar kraftfulla sätt att studera de bakomliggande mekanismerna bakom hälsa och sjukdom. Bioinformatik och systembiologi ger den kompetens som behövs för att översätta storskaliga biologiska data till ny kunskap.

Om programmet

Systembiologi med specialisering i bioinformatik är ett tvärvetenskapligt magisterprogram som kombinerar områdena biologi, datavetenskap och statistik. Programmet ger kunskap och färdigheter som behövs för att på ett skickligt sätt kunna hantera dataanalysutmaningar inom modern biomedicinsk och molekylärbiologisk forskning.

Fokusen för dina studier

Magisterprogrammet varar i två år och omfattar fördjupade forskningsorienterade kurser inom systembiologi och bioinformatik. Under den första delen av programmet studerar du avancerade kurser i bioinformatik, programmering, experimentell design och aktuella forskningsämnen. I den andra delen fortsätter du med avancerade kurser i multivariat statistik, expressionsdataanalys, nätverksanalys och systembiologi. Under den tredje delen av programmet kommer du att studera nästa generations sekvenseringsdataanalys, biblioteksförberedelse och kvalitetskontroll. Tillsammans ger detta dig en solid grund i forskningsmetoder som används inom bioinformatik och systembiologi.

Programmet avslutas med ett magisterprojekt (45 hp) under det andra året. I detta projekt kommer du att formulera och lösa ett relevant forskningsproblem, så att du kan kombinera dina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Examensarbetet utförs självständigt under ledning av en kvalificerad handledare från University of Skövde . Arbetet kan utföras vid universitetet, vid ett av våra partnerföretag eller andra universitet, företag eller forskningsinstitut.

Systembiologi med specialisering i bioinformatik är ett internationellt program och kurserna genomförs på engelska.

Efter avslutad studier

Det saknas för närvarande examen från bioinformatiker och systembiologer, och du har ett brett spektrum av möjligheter på arbetsmarknaden. Det finns ett växande behov av experter som kan analysera storskaliga biologiska data och utveckla nya verktyg och metoder för sådana analyser. Efter dina studier kan du arbeta inom life science-industrin, till exempel vid bioteknik eller läkemedelsföretag, eller vid offentliga forskningslaboratorier. Du kommer också att vara väl förberedd för att fortsätta med doktorandstudier.

143005_pexels-photo-4491454.jpeg

Förkunskapskrav

För att vara berättigad till programmet krävs en kandidatexamen (motsvarande en svensk kandidatexamen) med huvudämne inom det biologiska eller medicinska området. Det biologiska området kan definieras som t.ex. molekylärbiologi, biokemi, mikrobiologi eller fysiologi. Det medicinska området definieras här som biomedicin. Ytterligare ett krav är bevis på kunskaper i engelska motsvarande studier på gymnasienivå i Sverige som kallas engelska kurs 6 / engelska kurs B. Detta demonstreras normalt med hjälp av ett internationellt erkänt test, t.ex. IELTS eller TOEFL eller motsvarande.

Urval

Tilldelade poäng.

Språk

Kurserna genomförs på engelska.

Ansökan

  • 16 oktober 2020 - 15 januari 2021
  • Anmälningskod HS-41276 på universityadmissions.se

När? Var? På vilket sätt?

  • Studieperiod: 30 augusti 2021 - 4 juni 2023
  • Plats: Skövde, Campus
  • Studietakt: 100%
Senast uppdaterad Nov 2020

Om skolan

The University of Skövde is a government agency under the Department of Education. The Vice-Chancellor is the head of the agency. The University Board leads the university and is responsible for makin ... Läs mer

The University of Skövde is a government agency under the Department of Education. The Vice-Chancellor is the head of the agency. The University Board leads the university and is responsible for making sure that the agency performs according to official decisions. Läs mindre