Master i mikrobiologi

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Kursen

Detta program är utformat för att ge den teoretiska kunskapen, förståelsen och praktiska färdigheter för att säkerställa en solid grundning i kärnan och tillämpad mikrobiologi, tillsammans med överförbara färdigheter som är nödvändiga för att förbättra dina anställbarhetsmöjligheter. Detta syftar till att förbereda kandidater för ett brett utbud av karriärer inom industriella, kommersiella, offentliga och miljöinställningar och vidare forskarutbildning.

Under kursen får du möjlighet att undersöka olika områden av mikrobiologi som är av intresse för hälso-, miljö, ekologiska och biotekniska sektorer. Du kommer också att ha möjlighet att genomföra forskning i medicinska, miljö- eller industriella mikrobiologier som ytterligare kan förbättra dina kunskaper, färdigheter och karriärmöjligheter.

Personal kan erbjuda kompetens inom medicinsk, industriell och miljömikrobiologi, molekylär-, cell- och systembiologi, rekombinant DNA-teknik, proteinbiokemi, strukturbiologi, jäsning, bioengineering och många andra områden. Utöver detta kan studenter också höra från externa gästtalare från industri och andra skolor inom universitetet.

Hur du studerar

Programmet innehåller en kombination av föreläsningar, workshops, laborationslaboratorier, seminarier, problembaserade inlärningssegment, självständigt lärande och forskningsprojekt. Programmet har också stor vikt vid utveckling av yrkes- och forskningsförmåga, vilket kan förbättra anställbarheten.

Term 1 har moduler som har utformats för att ge studenterna kärnteoretisk kunskap om aktuella mikrobiologiska ämnen och praktisk träning på tekniker som används i modern mikrobiologi.

moduler:

  • Den mikrobiella världen
  • Molecular Virology
  • Identifiering av infektionssjukdom
  • Yrkes- och forskningsfärdigheter inom biovetenskap A

Term 2 bygger på de moduler som studerats under första termen och syftar till att förbättra praktiska färdigheter och ge specialistutbildning inom medicinsk, industriell och miljömikrobiologi.

moduler:

  • Infektion och kontroll
  • Industriell och miljömikrobiologi
  • Fermentation Biotechnology
  • Yrkes- och forskningsfärdigheter inom biovetenskaper B

Under sommaren utvecklas studenterna till ett självständigt forskningsprojekt inom en mikrobiologisk disciplin.

Hur man bedöms

Bedömning sker genom kurs och examination. Coursework innehåller litteraturrecensioner, muntliga och poster presentationer och slutligen utarbetandet av en forskningsavhandling för forskningsprojektet.

Särskild träning om varje form av bedömning ingår i programmet, i syfte att förbättra din prestation som forskarstuderande när du går vidare.

University of Lincoln policy för utvärderingsåterkoppling syftar till att säkerställa att akademiker återkommer i kursbedömningar till dig omedelbart - vanligtvis inom 15 arbetsdagar efter inlämningsdagen.

Ingångskrav

Första eller andra klassen hedersexamen i ett relevant ämne.

Din grundutbildning kan vara inom ett brett spektrum av naturvetenskapliga ämnen inklusive, men inte begränsat till, biologi, biokemi, biomedicinsk vetenskap, bioveterinary science, rättsmedicin eller mikrobiologi.

Internationella studenter kommer att kräva det engelska språket vid IELTS 6.0 med minst 5,5 i varje element eller motsvarande.

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

Since being opened by Queen Elizabeth II in 1996, the University of Lincoln has invested more than £300 million in its buildings and facilities.

Since being opened by Queen Elizabeth II in 1996, the University of Lincoln has invested more than £300 million in its buildings and facilities. Läs mindre