Read the Official Description

Platser: Barcelona - Madrid - Valencia

Timmar: Madrid-Barcelona SD / Valencia VS

Kvalifikation: Master i klinisk talterapi vid neurologisk skada utfärdad av ISEP

om

Kandidaten i klinisk talterapi i neurologisk skada erbjuder en specialiserad och tvärvetenskaplig utbildning i neurologopedisk inriktning hos patienter som har lidit förvärvad hjärnskada eller neurodegenerativ patologi. Dessutom tillåter du dig att få tillgång till en dubbel examen inom Speech Therapy Area of ​​ISEP.

Utmärkt praktisk träning baserad på verkliga fall. Vi arbetar med forskningsartiklar, interventionsmaterial och andra dokument som utökar studentens teoretiska kunskaper.

Magisterprogrammet i klinisk talterapi vid neurologisk skada

 1. Funktionell neuroanatomi applicerad på talterapi
 2. Neuropsykologi i förvärvad hjärnskada
 3. Störningar i skriftligt språk. Utvärdering och differentialdiagnos från ett neurokognitivt tillvägagångssätt. Dysgrafi / agrafi, dyslexi / alexi
 4. Förvärvade störningar i skriftligt språk. Dysgraphia, agrafi, dyslexi, alexi. Utvärdering och neurologisk-kirurgisk ingrepp
 5. Orala språkstörningar. Aphasia utvärdering och rehabilitering
 6. Förvärvade talproblem. Dysartria, anartria. Utvärdering och neurologisk-kirurgisk ingrepp
 7. Neuropsykologi i neurodegenerativa sjukdomar och demens
 8. Neurologopedi i neurodegenerativa sjukdomar
 9. Geriatrisk neurologopedi. demenser
 10. Störningar i röst efter neurologisk skada. Logopédisk intervention och utvärdering
 11. Förvärvade störningar vid sväljning: orofaryngeal dysfagi
 12. Barn neuropsykologi. Utvärdering och intervention
 13. Neurodevelopmental sjukdomar av neurologisk komponent. Utvärdering och neurologisk-kirurgisk ingrepp
 14. Augmentativa och alternativa kommunikationssystem och ny teknik som tillämpas på talterapiintervention
 15. Mästarens slutprojekt
 16. Kliniska metoder

Direktör - Master i klinisk talterapi vid neurologisk skada

Mª Cristina García. Specialist i neurologopedi. Expert inom neuropsykologi och demens. Medgrundare, president och neurorehabiliterare i den nationella sammanslutningen av experter inom äldreomsorgen och personer med hjärnskada (AECU.M.). Neurorehabilitering i delegationen Alcalá de Henares (Madrid). Barnens talterapeut på utbildningscentra. Samarbeta som rådgivare i olika kliniska kliniska centra. Meddirektör för talområde och lärare i flera magisterexamina i området för speech and neurorehabilitation of ISEP.

Kompetenser för master i klinisk talterapi vid neurologisk skada

 • Du kommer att identifiera eventuella neurologiska patologier som påverkar språk och tal.
 • Du kommer att få signifikant och objektiv data från en patient genom att granska den kliniska dokumentationen som tillhandahålls.
 • Du kommer att tolka resultaten av en neurologopetrisk utvärdering i samband med patientens medicinska historia.
 • Du kommer att genomföra ett evolutionärt övervakningsprogram för behandlingen.
 • Närma sig säkert och effektivt kliniska fall med neurologiska problem som påverkar språkområdet, oavsett patientens ålder
 • Du kommer att täcka de kommunikationsbehov som någon kan uttrycka tack vare kunskapen och tillämpningen av SAAC och den senaste och mest innovativa IKT.

Mottagare av master i klinisk talterapi vid neurologisk skada

Kandidater eller akademiker i talterapi, eller studenter av samma som studerar det senaste året. Collegiate i en professionell College of Speech Therapy i enlighet med övergångsreglerna av lagen om att skapa professionella föreningar.

Trabaja - Master i klinisk talterapi vid neurologisk skada

 • Neurologi och rehabiliteringsenheter
 • Utbildningscentrum som specialist i logopediska störningar
 • Skåp eller privata kliniker (av talterapi, psykologi, fysioterapi)
 • Forskningsgrupper
 • Institutioner som stiftelser eller föreningar där personer med neurologiskt engagemang behandlas
Program taught in:
Spansk

See 11 more programs offered by Instituto Superior De Estudios Psicológicos ISEP »

Last updated July 4, 2018
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Okt. 2019
Duration
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Okt. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Okt. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Okt. 2019
Slutdatum
Application deadline

Okt. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum
Location
Application deadline
Slutdatum
Location
Application deadline
Slutdatum

Testimonial de ISEP

Encuentro de Logopedía: Tres modelos prácticos