Master i förvaltning av hälsoenheter

Allmänt

Programbeskrivning

Syftet med kandidatprogrammet i hälso- och sjukvårdsledning är att förbereda hälso- och sjukvårdsledare genom att förvärva specialiserad kunskap och ledarskapsförmåga för bemanning av offentliga och privata vårdenheter samt centrala och regionala tjänster. hälsa.

Programmets struktur

Programmet är strukturerat i åtta (8) sexmånaders tematiska moduler, varav fem (5) är obligatoriska och alla tre (3) kan väljas mellan fem (5) tematiska enheter och masterprojektet, två tematiska moduler.

Det första året består av 4 obligatoriska TH, som väljs i par. Det första paret är de tematiska modulerna ΔΜΥ501Α och ΔΜΥ501Β och det andra paret består av tematiska modulerna ΔΜΥ502Α och ΔΜΥ502Β.

Den femte obligatoriska tematiska modulen DMI603 undervisas under det andra året.

Efter det att de obligatoriska tematiska enheterna har blivit färdiga har studenten rätt att anmäla sig till masterprojektet som han / hon måste stödja inom tolv månader efter det att de andra tematiska enheterna genomförts.

Inget arbete görs under masterprojektet och det finns ingen undervisningslast. I de övriga tematiska enheterna krävs det att studenten förbereder två uppsatser per modul och ger dem rätt att delta i slutprovet om de uppgår till hälften av betyget.

Tematiska moduler:

A. Obligatorisk - 1: a år

a) IMY 501A Grundläggande hanteringsprinciper och hälsovårdshantering och IMY501B-hanteringsverktyg: Metoder och tekniker
b) IMY 502A Health Economics och IMY502B Health Services Research Methodology

B. Obligatorisk enhet - 2: a år

DMI 603A Ekonomisk Förvaltning av Hälsovårdstjänster

C. 3 alternativ - 2: a året

Tre (3) Tematiska Moduler eller en (1) Examensarbete och Dissertation kan väljas

IMY 604B Ekonomisk utvärdering av hälsoprogram
IMY 605A Kvalitet inom hälsotjänster
IMY 606B Folkhälsa och hälsofrämjande
IMF 607 Sociology of Health (läsåret 2017 - 2018 kommer inte att erbjudas)
IMF 608 Marketing in Health Services (läsåret 2017 - 2018 kommer inte att erbjudas)
IMY 700-avhandling (lika med två ämnesmoduler)

Förkunskapskrav

För att komma in på forskarutbildningen är det nödvändigt att ha examen från en erkänd universitetsinstitution .

Det är önskvärt att potentiella studenter har ett bra budskap på det engelska språket så att de enkelt kan få tillgång till engelskspråkig vetenskaplig litteratur.

tillämpningar

Ansökningar lämnas endast elektroniskt via universitetets hemsida på https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

As the second public University, established in 2002, the Open University Cyprus (OUC) aims to fill an important gap in the Cypriot higher education system, offering accredited distance learning degre ... Läs mer

As the second public University, established in 2002, the Open University Cyprus (OUC) aims to fill an important gap in the Cypriot higher education system, offering accredited distance learning degrees at all levels (undergraduate, master and doctoral). Building on its origins as the country’s only University dedicated to distance education, OUC is growing quickly in academic stature and overall reputation. Today’s challenging realities have widened OUC’s horizons, helping to bring Cyprus near towards its strategic goal: to be established as a regional educational and research center and hub for international scholars and students alike in the Eastern Mediterranean basin. Läs mindre
Cypern online