Master i biomedicinsk ytvetenskap

Allmänt

Programbeskrivning


Programmet skapar en plattform för att förstå ytvetenskapens engagemang i biomedicin och bioteknik. Du får teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom områdena biomedicinska aktiviteter som kräver expertis utöver traditionella discipliner biomedicin, kemi eller biologi.

Aktiva anslutningar

Programmet genomförs i nära samarbete med regional industri och ger aktuell översikt över forsknings- och utvecklingsarbete inom området biomedicinsk teknik. Utbildningen bedrivs av forskare och lärare som är deltagare i ett industriellt relevant forskningsnätverk som heter Profil “Biofilms - forskningscenter för biogränssnitt”. Våra experimentella anläggningar kombinerar kemi, cell- och molekylärbiologi och bioanalytiska laboratorier.

Studieformer

Vi använder olika pedagogiska former med ett starkt fokus på forskningsfrågor i utvecklingen av biomedicinska produkter. Samarbetet med den omgivande biomedicinska industrin bedrivs genom CDIO, Conceive - Design - Implement - Operate projects.

Vad är biomedicinsk ytvetenskap?

Med biomedicinsk ytvetenskap avses kunskap och förståelse för teoretisk och praktiskt integration av ytkemi i tillämpade aspekter av cellbiologi, immunologi, molekylärbiologi och nanoteknologi. Med biomedicinsk ytvetenskap hänvisas till specialkunskap om ytkemi inom tillämpade områden inom cellbiologi, immunologi, molekylärbiologi, nano-bioteknik och kolloidkemi, samt väsentlig kunskap om integrationen av dessa ämnen i biomedicinsk ytvetenskap.

Stora biomedicinska industrier

Läkemedel och bioteknik

  • små molekyler - syntetiska organiska molekyler
  • biologik - biologiska molekyler framställda av levande organismer (bioteknik)

Enheter och diagnostik

  • industri för medicinsk utrustning
  • diagnostik - IVD (in vitro-diagnostik)

Ingångskrav

  1. Kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande med huvudämne inom kemi, biokemi, biomedicinsk teknik, biomedicinska metoder och teknik, biomedicinsk laboratorievetenskap eller inom andra områden inom natur-, medicin-, ingenjörsvetenskap eller teknik av relevans för programmet med ett minimum av 15 hp i kemi och / eller biokemi.
  2. Motsvarande engelsk B, eller engelska 6, i svensk gymnasium.

Organisation

Ett krav för tilldelning av en magisterexamen (120 hp) är att studenten avslutar ett självständigt projekt (examensarbete) för minst 30 hp i huvudområdet. Examensarbetet kan bestå av mindre än 30 högskolepoäng, dock inte mindre än 15 högskolepoäng, om studenten redan har avslutat ett självständigt projekt i den andra cykeln på minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet eller motsvarande från ett studieprogram utanför Sverige.

Innehåll

Kurslista:

  • Biomedicinsk ytvetenskap, masterprogram (tvåår), 120 högskolepoäng - Höst 2020 (Malmö dagtid 100%)
  • Biomedicinsk ytvetenskap, masterprogram (tvåår), 120 högskolepoäng - Höst 2020 (Malmö dagtid 100%)
Senast uppdaterad Nov 2019

Om skolan

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Läs mindre