Handla om

Kandidatprogrammet i biomedicin erbjuder en unik träningsmöjlighet inom molekylärbiovetenskaper kombinerad med medicin vid UEF-skolan för medicin. Utbildningen utvecklar din kunskap i den senaste utvecklingen av molekylärbiomedicin och dess översättningsmöjligheter, med fokus på genombaserad prognostik och diagnostik samt personliga behandlingar.

Examensbaserat examensprogram är forskningsintensivt och har utvecklats av erfarna lärare och forskare vid Biomedicinska institutet, AI Virtanen Institut för molekylär vetenskap och Pharmacy School. Det ger dig en solid bakgrund för t.ex. inom läkemedels- och bioteknikindustrin och även för forskarutbildning. Examensarbetet genomförs i forskargrupper i UEF eller för en industripartner.

Karriär

Experter inom biomedicin är en allt viktigare länk mellan medicin och naturvetenskap. På morgondagens arbetsmarknad kommer dessa experter att ha helt nya roller. Det finns ett behov av biomedicinska experter inom forskning, företag och hälso- och sjukvårdssektorn. Personlig patientvård kräver exempelvis en förståelse för de molekylära mekanismerna hos sjukdomar, såväl som behärskning av snabbt utvecklande teknologier och datamängder. Biomedicin är ett internationellt fält där det är lättare att hitta anställning utomlands än till exempel inom medicinområdet, vilket är närmare nationellt reglerat. Internationella karriärmöjligheter förbättras av det faktum att biomedicinsk utbildning erbjuds på engelska

Civilingenjörsexamen från biomedicin fungerar som

  • forskare (universitet, forskningsinstitut och läkemedel, bioteknik, medicintekniska företag)
  • utvecklings- och kvalitetsledare
  • medicinska vetenskapliga kontakter (sjukvårdspersonal som är anställda av ovan nämnda företag)
  • lärare (universitet, teknikteknik)
  • tjänstemän (stat / kommun, EU-organ)
  • entreprenörer

Undervisningsavgifter och stipendier

Studenter som inte är medborgare i en EU / EES-medlemsstat * är skyldiga att betala undervisningsavgiften på 15 000 € per läsår. För mer information om undantag, besök Studieinfo

University of Eastern Finland erbjuder stipendier till icke-EU / EEA-studenter, dvs. 80 procent av icke-EU / EEA-studenter i biomedicinsk MSc-program beviljas stipendium i form av ett studieavgift. Stipendier täcker antingen hela studieavgiften (15 000 €) eller 80 procent av det (12 000 €). Beslut om stipendierna fattas på grundval av akademiska meriter hos sökandena.

Stipendier beviljas för två akademiska år med det krav på att studenten måste ha fullgjort 55 högskolepoäng per akademiskt år. Den akademiska rektor får bevilja ett diskretionärt stipendium för det andra akademiska året till de studenter som sökte men inte lyckades få ett stipendium för sitt första år. Det förutbestämda antalet studiepoäng i samband med studenternas framsteg i sitt första läsår tillämpas också på diskretionära stipendier.

Det finns ingen separat ansökan om stipendium. Alla sökande måste fylla i ansökningsblanketten. De sökande som ansöker om stipendium behöver dessutom komplettera "Ansökan om stipendium", som finns i slutet av Studentansökningsformuläret. Beslutet om stipendiet sker i samband med studentinträde, och studenten meddelas om resultatet i godkännandebrevet.

Stipendiet täcker inte levnadskostnader. Studenter förväntas täcka alla levnadsutgifter (ca 800 € per månad) och andra studierelaterade kostnader från egna medel.

Övrig obligatorisk avgift: Medlemskap i Studentkåren. Ytterligare information finns på Studentkårens hemsida.

* EU-länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Gibraltar.

EES-länder: Island, Liechtenstein och Norge.
Schweiz (icke EU / EES).

Program undervisas på:
Engelska

Se 3 fler kurser från University of Eastern Finland »

Senast uppdaterad September 12, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
2 år
Pris
15,000 EUR
per läsår
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum

UEF // Biomedicine - Become a Professional in Molecular Medicine