Master i biomedicin

Allmänt

Programbeskrivning

Handla om

Kandidatprogrammet i biomedicin erbjuder en unik träningsmöjlighet inom molekylärbiovetenskaper kombinerad med medicin vid UEF-skolan för medicin. Utbildningen utvecklar din kunskap i den senaste utvecklingen av molekylärbiomedicin och dess översättningsmöjligheter, med fokus på genombaserad prognostik och diagnostik samt personliga behandlingar.

Examensbaserat examensprogram är forskningsintensivt och har utvecklats av erfarna lärare och forskare vid Biomedicinska institutet, AI Virtanen Institut för molekylär vetenskap och Pharmacy School. Det ger dig en solid bakgrund för t.ex. inom läkemedels- och bioteknikindustrin och även för forskarutbildning. Examensarbetet genomförs i forskargrupper i UEF eller för en industripartner.

Karriär

Experter inom biomedicin är en allt viktigare länk mellan medicin och naturvetenskap. På morgondagens arbetsmarknad kommer dessa experter att ha helt nya roller. Det finns ett behov av biomedicinska experter inom forskning, företag och hälso- och sjukvårdssektorn. Personlig patientvård kräver till exempel en förståelse för de molekylära mekanismerna hos sjukdomar, såväl som behärskning av snabbt utvecklande teknologier och datamängder. Biomedicin är ett internationellt fält där det är lättare att hitta arbete utomlands än till exempel inom medicinområdet, som är närmare nationellt reglerat. Internationella karriärmöjligheter förbättras av det faktum att biomedicinsk utbildning erbjuds på engelska

Civilingenjörsexamen från biomedicin fungerar som

  • forskare (universitet, forskningsinstitut och läkemedel, bioteknik, medicintekniska företag)
  • utvecklings- och kvalitetsledare
  • medicinska vetenskapliga kontakter (sjukvårdspersonal som är anställda av ovan nämnda företag)
  • lärare (universitet, teknikteknik)
  • tjänstemän (stat / kommun, EU-organ)
  • entreprenörer

Undervisningsavgifter och stipendier

Studenter som inte är medborgare i en EU / EES-medlemsstat * är skyldiga att betala undervisningsavgiften på 15 000 € per läsår. För mer information om undantag, besök Studieinfo

University of Eastern Finland erbjuder stipendier till studenter utanför EU eller EES, dvs. 80 procent av de studerande utanför EU / EES i biomedicinsk utbildningsprogram beviljas stipendium i form av delavgift. Beslut om stipendierna fattas på grundval av akademiska meriter hos sökandena.

Stipendier beviljas för två akademiska år med det krav på att studenten måste ha fullgjort 55 högskolepoäng per akademiskt år. Den akademiska rektor får bevilja ett diskretionärt stipendium för det andra akademiska året till de studenter som sökte men inte lyckades få ett stipendium för sitt första år. Det förutbestämda antalet studiepoäng i samband med studenternas framsteg i sitt första läsår tillämpas också på diskretionära stipendier.

Det finns ingen separat ansökan om stipendiet. Alla sökande måste fylla i ansökningsblanketten. De sökande som ansöker om stipendium behöver dessutom komplettera "Ansökan om stipendium", som finns i slutet av Studentansökningsformuläret. Beslutet om stipendiet sker i samband med studentinträde och studenten meddelas om resultatet i godkännandebrevet.

Stipendiet täcker inte levnadskostnader. Studenter förväntas täcka alla levnadsutgifter (ca 800 € per månad) och andra studierelaterade kostnader från egna medel.

Övrig obligatorisk avgift: Medlemskap i Studentkåren. Ytterligare information finns på Studentkårens hemsida.

* EU-länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Gibraltar.

EES-länder: Island, Liechtenstein och Norge.
Schweiz (icke-EU / EES).

Senast uppdaterad Jul 2019

Om skolan

With approximately 15,000 students and 2,500 members of staff, the University of Eastern Finland is one of the largest universities in Finland. The university’s campuses are located in Joensuu and Kuo ... Läs mer

With approximately 15,000 students and 2,500 members of staff, the University of Eastern Finland is one of the largest universities in Finland. The university’s campuses are located in Joensuu and Kuopio Läs mindre
Joensuu , Kuopio + 1 Mer Mindre