Master i bio-tekniksteknik: Human Health Engineering (Leuven)

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Vårt tvärvetenskapliga Master of Bioscience Engineering: Human Health Engineering Programmet (HHE) är dedikerat till utbildning av nästa generations experter inom humanteknik. Som student kommer du att utveckla en unik profil som överstiger traditionella disciplinära gränser och kombinerar kunskap om den sunda kroppens och själens biologi med tekniska färdigheter. Efter examen kommer du att ha kunskaper och färdigheter för att utveckla ny kreativ teknik som syftar till att förbättra vår livskvalitet.

Vad är mastern för bio-tekniksteknik: Human Health Engineering handlar om?

HHE erbjuder ett unikt program och en pedagogisk vision som fokuserar på teknik för friska människor. Medan många program inom biomedicinsk teknik erbjuds i Belgien och utomlands är HHE det första och enda programmet som erbjuds på engelska som tillämpar den unika kombinationen av human fysiologi och teknik inom ett brett spektrum av områden för friska människor.

Program

HHE-läroplanen består av 120 hp (fyra terminer). Programmet är organiserat i en två-modul stor, en minor, en magisterexamen och valbara kurser.

Större

Den första modulen (16 hp) innehåller fyra kurser som gör det möjligt för dig att få insikt i arbetet med de olika fysiologiska systemen i människokroppen såväl som i psykologen hos den friska människan.

Den andra modulen (41 hp) består av åtta tekniska kurser. I denna modul utmanas du att få insikt i teknik och tillämpa din tekniska kunskap för att lösa verkliga problem på ett kreativt sätt via praktiska övningar och projektarbete.

Huvuddelen omfattar också en breddningskurs om religion och samhälle (3 hp).

Mindre, magisteruppsats och valfria ämnen

Den 20 ECTS minor består av kurser som valts för att antingen stärka din majoritet eller bredda din kompetens inom en annan domän.

I magisterexamen (30 ECTS) ska du vidareutveckla din "hands-on" -upplevelse och lära dig att lösa problem med de förvärvade färdigheterna.

Läroplanen avrundas med 10 ECTS av valbara kurser som syftar till att bredda din akademiska utbildning. Dessa krediter kan också användas för att stärka valbara kurser för att fylla eventuella luckor i utbildningsbakgrunden.

Denna programstruktur möjliggör en hög grad av personalisering, vilket i sin tur säkerställer bästa möjliga matchning för dina intressen eller framtida karriärambitioner.

Ansökningsfrist 2021-2022

 • 1 mars 2021 (för icke-EES-medborgare)
 • 1 juni 2021 (för EES-medborgare)

KU Leuven använder ett onlineapplikationssystem. Du kan ladda ner och skicka in din ansökningsblankett via www.kuleuven.be/application. Studenter med flamländsk examen kan konsultera www.kuleuven.be/studentenadministratie.

Terminsavgift

Studieavgiften för 2020-2021 är 947 euro för EES-medborgare och 6 600 euro för icke-EES-medborgare - med undantag för medborgare från de två första kolumnerna från OECD / DAC erkända utvecklingsländer för vilka undervisningsavgiften är 947 €.


Vänligen besök hemsidan för den senaste informationen: www.kuleuven.be/tuitionfees.

Internationell

Vill du bredda dina horisonter? Det finns gott om möjligheter att bedriva en del av din doktorsexamen vid olika partnerinstitutioner utomlands. Dessutom kan europeiska invånare genomföra sina examensarbeten vid ett europeiskt eller annat partneruniversitet inom ramen för Erasmus-programmet. Fakulteten välkomnar också initiativ från studenter som vill göra en arbetsplats i ett företag eller en organisation utomlands, samt utbytesprogram med partneruniversiteter.

Mer information: www.biw.kuleuven.be/svenska/index.aspx

Detta är ett första masterprogram och kan följas på heltid eller deltid.

Är detta rätt program för mig?

 • Du har grundläggande vetenskaplig och teknisk kunskap och färdigheter inom följande områden: biologi, kemi, ekosystem, matematik-fysik, teknik.
 • Du kan relatera kunskapen i kandidatexamen på ett kritiskt sätt till en applikationsdomän efter eget val.
 • Du är utbildad för att ta itu med problem både självständigt och i ett målriktat mål (uppfinningsrikedom, kreativitet, självmotivation och laganda).
 • Du kan känna igen domänrelaterade problem och rama dem i ett socialt, etiskt och ekonomiskt sammanhang.
 • Du har redan grundläggande kunskaper om och affinitet med bioteknikrelaterade tekniska kurser, såsom biologisk grundkunskap, fysiska transportfenomen, solida mekanik, elektronisk instrumentation etc.
 • Du har förvärvat en solid grund i matematik och fysik och kan använda detta i mer applikationsorienterade kurser, såsom ovan nämnda tekniska kurser, numerisk analys av biosystem och statistisk databehandling.
 • Du har behärskat de grundläggande principerna för styrsystemets teoretiska resonemang och kan tillämpa dessa alltför komplexa, tekniska och biologiska system och deras interaktionsprocesser.

Karriärvägar

Som högskoleexamen kommer din flervärdiga färdighetssätt att göra dig mycket anställbar på arbetsmarknaden, både inom din egen specialisering och inom andra sektorer. Du kommer att vara utrustad att ta vetenskapliga, tekniska, organisatoriska och kommersiella tekniska roller i många sektorer. Dessutom kommer du som bioingenjör snabbt att utvecklas från stödjande positioner till ledande befattningar och detta i olika aktiviteter (forskning, produktion och service, marknadsföring etc.) enligt dina intressen och mål.

Som en HHE-expert kommer ditt bidrag att vara viktigt i många industrisektorer, inklusive alla yrkesområden som är kopplade till välbefinnande, hälsa och resultat hos friska människor i samspel med deras miljö. Detta inkluderar:

 • läkemedelsindustri
 • kläder och modeindustrin
 • sportteknikföretag
 • medicinska företag
 • företag som arbetar i sömnkomfort
 • hjälmproducenter
 • tillverkare av möbler
 • transportindustrin (t.ex. bilar, bussar, tåg och flygplan) etc.

I alla dessa affärsverksamheter måste framtidens produkter anpassas till en bättre livskvalitet för människor. Dessutom är den åldrande befolkningen i akut behov av fler och bättre förebyggande hälsovårdstjänster, inklusive automatiserade system för övervakning och support. Som biotekniker specialiserad på levande system har du potential att skapa mervärde på alla dessa områden med särskild uppmärksamhet på den friska människans centrala plats för utvecklingen av hållbar teknik.

mål

 1. Avancerad kunskap, insikt och färdigheter i förhållande till interaktionsprocesserna mellan levande organismer som biologiska system med komplexa dynamiska processer och deras biotiska och abiotiska miljö, både på grundläggande och tillämpad nivå, med uppmärksamhet på den faktiska utvecklingen och utvecklingen på den långa termin.
 2. Avancerat system och applikationsorienterat inblick i multiscale begrepp (nano-, mikro- och makroskala), som gör det möjligt att strukturera och modellera processer och system eller kan användas för att lösa problem i ett antal fokusområden.
 3. Systemtänkande: Förmåga att differentiera växelverkan mellan olika processer inom ett uppdrag, att definiera delprocesser och formulera en teknisk definition för dessa samt för att möjliggöra en mer detaljerad teknisk studie.
 4. Oberoende integration och utvidgning av förvärvad kunskap, medveten om de personliga kompetenserna, med sikte på nya koncept och innovation av ansökningsmöjligheterna.
 5. Problemorienterad formulering och analys av komplexa problem inom kompetensområdet genom att dela dessa i hanterbara delproblem och utforma lösningar för specifika fall med uppmärksamhet på applikationsmöjligheter och bredare konceptuella effekter.
 6. Självständigt tänka, planera och genomföra ett konstruktionsprojekt på nivå med en utrednings professionell. Utför och kritiskt tolka en litteratursökning enligt vetenskapliga standarder, med uppmärksamhet på konceptuella sammanhang och applikationspotential.
 7. Använd tvärvetenskapliga och tvärvetenskapliga insikter för att välja, anpassa eller så småningom utveckla avancerade forsknings-, design- och lösningsmetoder och tillämpa dem på ett adekvat sätt och bearbeta de erhållna resultaten vetenskapligt. motivera de val som gjorts utifrån grunden för disciplinen och kraven i ansökan och affärssammanhang.
 8. Åtgärd från en forskningsinställning: kreativitet, noggrannhet, kritisk reflektion, motivation av val på vetenskapliga grunder.
 9. Banbrytande, innovativ och applikationsinriktad utveckling av system, produkter, tjänster och processer. extrapolering med uppmärksamhet för affärssammanhang. Extrahera nya forskningsfrågor från designproblem.
 10. Kontrollsystemets komplexitet med hjälp av kvantitativa metoder. Ha tillräcklig kunskap, insikt och erfarenhet av vetenskaplig forskning för att kritiskt utvärdera resultaten.
 11. Agera från en ingenjörsinriktning inom ett generiskt och disciplinsspecifikt sammanhang: resultatorienterad attityd, uppmärksamhet vid planering och tekniska, ekonomiska och samhälleliga gränsvillkor som hållbarhet, risk och genomförbarhetsbedömning av det föreslagna tillvägagångssättet eller lösningen, fokusera på resultat och uppnåelse av effektiva lösningar, innovativt och tvärvetenskapligt tänkande.
 12. Arbeta med hjälp av ett projektbaserat tillvägagångssätt från ett generellt och disciplinärt sammanhang: formulera mål, fokusera på specifika mål och utvecklingsväg, arbeta som medlem i ett tvärvetenskapligt och tvärvetenskapligt team, utveckla ledarskap, arbeta i en internationell eller interkulturell miljö, rapportera effektivt.
 13. Ha det ekonomiska och affärsmässiga insiktet att placera bidraget till en processor lösningen av ett problem i ett bredare sammanhang.
 14. Väg specifikationer och gränsvillkor och omvandla dem till ett högkvalitativt system, produkt eller process. Extrahera användbar information från ofullständiga, motstridiga eller överflödiga data.
 15. Kommunicera skriftligt och muntligt om eget fält på undervisningsspråket och på de språk som är relevanta för specialismen.
 16. Kommunicera och presentera ämnesfrågor i flytande språk och grafiskt till kollegor och lekpersoner.
 17. Arbeta etiskt, professionellt och med socialt ansvar, med uppmärksamhet på tekniska, ekonomiska, mänskliga och hållbarhetsaspekter.

Vidare studier

Direkt:

 • Postgraduate Studies in Advanced Medical Imaging (Leuven)
Senast uppdaterad Aug 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

The broad range of educational programs in bioscience engineering at Bachelor and Master level reflects the all-around character of our Faculty. For these educational programs, it is important to rely ... Läs mer

The broad range of educational programs in bioscience engineering at Bachelor and Master level reflects the all-around character of our Faculty. For these educational programs, it is important to rely on the strengths of the scientific and innovative research. This is carried out in three departments: the Department of Earth and Environmental Sciences, the Department of Biosystems and the Department of Microbial and Molecular Systems. For educational and research purposes, the Faculty can use various facilities such as the Centre of Fruit Culture, the Experimental Farm for Animal Breeding, and the Greenhouse Facility with as well moderate as (sub)tropical environments. Läs mindre