Handla om

Toxikologi är en tillämpad vetenskap som har insatser från många vetenskapliga discipliner, t.ex. molekylärbiologi, kemi, anatomi, fysiologi och epidemiologi. Programmet i allmän toxicologi ger sina elever grundläggande vetenskapliga kunskaper och yrkeskunskaper för att utföra en kemisk riskbedömning av människor. Det finns en stor efterfrågan på toxikologer eftersom så många kemikalier och produkter inom bioteknikindustrin väntar på riskbedömningar. Programmet ger också en solid bakgrund för alla studenter som vill bedriva doktorsexamen i toxikologi och relaterad vetenskap.

Studier

Det finns en tydlig brist på toxicologer som kan göra kemiska riskbedömningar hos människor, och vårt program syftar till att delvis svara på detta behov. Programmet har planerats för att göra det möjligt för sina studenter att bli kompetenta kemiska riskbedömare. Programmet klargör de EU-direktiv som ligger till grund för den toxikologiska riskbedömningen samt erkänner de senaste försöken om global harmonisering av kategoriseringen av alla kemikalier (nya kemikalier, läkemedel, kosmetika).

Undervisningen i vårt program bygger på den senaste vetenskapliga kunskapen om human toxikologi och den vetenskapliga konsensusen om vilken typ av kunskap som behövs för riskbedömning av människor inom läkemedels- och kemiska områden. Dessutom beaktas finska nationella och EU-lagstiftning och föreskrifter i riskbedömning i läroplanen.

Program undervisas på:
Engelska

Se 3 fler kurser från University of Eastern Finland »

Senast uppdaterad September 12, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Sep 2020
Duration
2 år
Heltid
Pris
15,000 EUR
per läsår
Deadline
Jan 22, 2020
Our next application period is from 2nd December 2019 to 22nd January 2020, and the studies start at the beginning of September 2020.
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Jan 22, 2020
Our next application period is from 2nd December 2019 to 22nd January 2020, and the studies start at the beginning of September 2020.

Sep 2020

Location
Sista anmälningsdag
Jan 22, 2020
Our next application period is from 2nd December 2019 to 22nd January 2020, and the studies start at the beginning of September 2020.
Slutdatum