Master i allmän toxicologi

Allmänt

Programbeskrivning

Handla om

Toxikologi är en tillämpad vetenskap som har insatser från många vetenskapliga discipliner, t.ex. molekylärbiologi, kemi, anatomi, fysiologi och epidemiologi. Programmet i allmän toxicologi ger sina elever grundläggande vetenskapliga kunskaper och yrkeskunskaper för att utföra en kemisk riskbedömning av människor. Det finns en stor efterfrågan på toxikologer eftersom så många kemikalier och produkter inom bioteknikindustrin väntar på riskbedömningar. Programmet ger också en solid bakgrund för alla studenter som vill bedriva doktorsexamen i toxikologi och relaterad vetenskap.

Studier

Det finns en tydlig brist på toxicologer som kan göra kemiska riskbedömningar hos människor, och vårt program syftar till att delvis svara på detta behov. Programmet har planerats för att göra det möjligt för sina studenter att bli kompetenta kemiska riskbedömare. Programmet klargör de EU-direktiv som ligger till grund för den toxikologiska riskbedömningen samt erkänner de senaste försöken om global harmonisering av kategoriseringen av alla kemikalier (nya kemikalier, läkemedel, kosmetika).

Undervisningen i vårt program bygger på den senaste vetenskapliga kunskapen om human toxikologi och den vetenskapliga konsensusen om vilken typ av kunskap som behövs för riskbedömning av människor inom läkemedels- och kemiska områden. Dessutom beaktas finska nationella och EU-lagstiftning och föreskrifter i riskbedömning i läroplanen.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

With approximately 15,000 students and 2,500 members of staff, the University of Eastern Finland is one of the largest universities in Finland. The university’s campuses are located in Joensuu and Kuo ... Läs mer

With approximately 15,000 students and 2,500 members of staff, the University of Eastern Finland is one of the largest universities in Finland. The university’s campuses are located in Joensuu and Kuopio Läs mindre
Joensuu , Kuopio + 1 Mer Mindre