Master i allmän medicin (MUDr)

Allmänt

Programbeskrivning

Andra medicinska fakulteten erbjuder en sexårig heltid MD-studieprogram i allmänmedicin.


Beskrivning av verifierings- och utvärderingskriterier

Entréprov:

Inträdesexamen sker på specificerade datum vid andra medicinska fakulteten, Charles University, Tjeckien. Dessutom sker det på utvalda platser utomlands.


Entréprovet består av två delar: Ett skriftligt flervalsprov och en intervju.

Första delen:

Sökande tar ett skriftligt flervalsprov i Biologi, Fysik, Kemi och Logik (4 x 15 frågor) som motsvarar de vanliga läroplanerna. Inträdesexamen och exempel på frågorna finns på vår hemsida. Sökande har 75 minuter för att slutföra testet. Varje fråga presenteras med fyra möjliga svar. Fyra poäng tilldelas om alla korrekta svar på frågan väljs och alla felaktiga svar förbli avmarkerade. Inga poäng tilldelas om det finns en skillnad mellan det slutliga valet och det korrekta svaret. Det totala antalet poäng som kan förvärvas för det skriftliga provet är 240. Avslutade skriftliga prov är märkta anonymt.

Andra delen:

Sökande med de bäst skriftliga provresultaten enligt dekanbeslutet inbjuds därefter till intervjun. Examinationsutskotten består av tre fakultetsmedlemmar. Framgångsrika sökande förväntas visa sitt intresse för studieriet, deras förmåga att diskutera medicinrelaterade ämnen och de borde kunna försvara sina åsikter. Sökande slår slumpmässigt två diskussionsfrågor / ämnen för vilka upp till 60 poäng kan erhållas.


De slutliga resultaten meddelas i slutet av inträdesprovdagen.


Inlämning av gymnasieskolan (verifierad kopia) och summan av poäng från skriftlig och muntlig del av tentamen är den avgörande faktorn för beslutet om antagning.


Villkor för antagning

Anmälan till magisterstudiet är betingad av avslutad gymnasieutbildning, bekräftad av ett skolledande intyg. Tillträde till post-bachelorstudier (Kandidatprogrammet) är likaledes betingad av avslutad utbildning i någon typ av studieprogram.

Verifieringsmetod:


Olika upptagningskrav enligt 49 § 3.

Villkor för antagning enligt § 49, par. 3 lag nr. 111/98 col. Om universitet, med ändringar

  1. Inlämning av en ansökan om studie, inklusive alla nödvändiga krav och bekräftelse av mottagande av inträdesavgiften, senast den 30 april det angivna året.
  2. Inlämning av ansökan om inresa utan inlämningsprövning senast den 28 februari det angivna året, inklusive fullständig motivering för begäran (vid överföring till tjeckiska språkkurser). Inlämning av ansökan om tillträde utan inlämningsprövning senast den 28 februari det angivna året, inklusive fullständig motivering för begäran (vid överföring till Engelska språkkurser).
  3. Avslutande av alla studiebehov för det studerandeåret där studenten för närvarande är inskriven, vars belägg ska lämnas in av studenten senast den 31 augusti det angivna året.
  4. Överföring till antingen det första eller det sista året av studieprogrammet är inte möjligt.
  5. Överföring är endast möjlig inom ett identiskt studieprogram och / eller kurs.


Fakultetens dekan kan erkänna sökanden när

  1. Sökanden uppfyller villkoren A till C.
  2. Högst tre differentialkrediter (bedömningar) ska krävas efter jämförelse av de två fakulteternas studieprogram.
  3. Sökanden har genomgått den tjeckiska språkkontrollen under överföring till 4: e eller 5: e året av engelska språkkursen för generalkliniken (motsvarande den tjeckiska språkkontrollen i 3: e året för andra medicinska fakulteten).
  4. Sökandens betygsmedel är lägre än 1,5, inklusive upprepade prov.

Fakulteten dekan behandla varje förfrågan individuellt och utfärda det slutliga beslutet.


Graduate Profile

Kandidater från masterprogrammet i allmänmedicin är läkare med fullständig utbildning i alla grundläggande medicinska fält. Deras professionella attityd är baserad på kunskapen om evolutionära aspekter av människans liv både i hälsa och sjukdom från prenatal period till gammal ålder. Förutom teoretisk kunskap har de praktiska färdigheter som motsvarar behoven hos en allmänläkare. Samtidigt är de välinformerade om grunderna för vetenskaplig forskning. De är förberedda för karriären hos en kliniker och doktorandkursen med syftet att nå vidare specialisering eller certifikatet "allmänläkare" samt för doktorsexamen. forskarutbildning. Den erhållna utbildningen kan användas i terapeutisk och förebyggande vård för vuxna och barn eller inom vetenskaplig forskning.


Karriärmöjlighet

Vår utbildnings tradition, tillsammans med akademisk excellens och vårt engagemang för att förbereda studenterna för en framgångsrik karriär inom primärvården eller efterföljande stipendium, gör andra medicinska fakulteten ett utmärkt val för dina medicinska studier. Kandidaterna utbildas i examen doktor i allmänmedicin (MUDr.).

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Students choose the Second Faculty for its exceptional research and teaching excellence, because of a proud tradition of friendship and unity among lecturers, students and administrative staff, and th ... Läs mer

Students choose the Second Faculty for its exceptional research and teaching excellence, because of a proud tradition of friendship and unity among lecturers, students and administrative staff, and the unique student experience that we offer. Läs mindre