Master i allmän medicin (MUDr)

Allmänt

Programbeskrivning

Den 6-åriga läroplanen leder till masterutbildningen MUDr. - "Medicinae Universae Doctor" = doktor i allmänmedicin.

Till följd av andra meningen i artikel 3 underavsnitt 1 i Admissionsförfarandet för sökande för studier vid Karlsuniversitetet är detta ett studieprogram utan specialisering.


Beskrivning av verifierings- och utvärderingskriterier

Studenter accepteras på grundval av skriftlig inträdesprov på engelska på följande ämnen: standard college biologi, kemi och fysik samt en intervju, både på engelska. Framgångsrika kandidater måste uppnå minst 244 poäng av 330. Båda delarna tas samma dag, så du borde genast veta om du har uppnått det önskade antalet poäng för upptagande. Examinationen övervakas av fakultetens examinator. Det maximala antalet inskrivna elever under läsåret 2019/20 blir 150 för allmänmedicin. Kalkylatorer och periodiska tabeller är inte tillåtna.


Villkor för antagning

Anmälan till magisterstudiet är betingad av avslutad gymnasieutbildning, bekräftad av ett skolledande intyg. Tillträde till post-bachelorstudier (Kandidatprogrammet) är likaledes betingad av avslutad utbildning i någon typ av studieprogram.

Verifieringsmetod:


Rekommenderad litteratur, provfrågor

Provfrågor finns på denna webbplats: http://en.lf1.cuni.cz/sample-questions


Förberedande kurs

Första medicinska fakulteten erbjuder inte själv en förberedelsekurs, men det är möjligt att delta i en förberedelsekurs av:

  • Institut för språk- och förberedande studier vid Charles University;
  • Abbey College i Prag;
  • våra representanter i Tyskland, Israel och Storbritannien
  • förberedelsekurs i USA - http://www.medicaldoctor-studies.com/


Graduate Profile

Kandidater från detta program är läkare med omfattande utbildning i allmänmedicin och en grundlig teoretisk bakgrund. De kan både vetenskapligt och praktiskt arbete, utbildas i kommunikation och utbildas för att tillhandahålla grundläggande vård för den vuxna befolkningen, inom barnläkare och hygien, folkhälsa och epidemiologi. De är beredda att skaffa sig nya fynd och att specialisera sig på något ämnesområde och / eller ta positioner i vården. De har lärt sig om medicinska yrkets etiska, juridiska och moraliska principer.

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

Charles University in Prague, First Faculty of Medicine: Academic Research is all about to change

Charles University in Prague, First Faculty of Medicine: Academic Research is all about to change Läs mindre