Medicinteknik är ett område med utmärkta karriärutsikter, och KTH är en ledande teknisk universitetsutveckling av toppmodern utbildning på detta område. Projektledare kan förvänta sig att få en solid grund i avancerade, moderna applikationer samt relevanta forskningssamarbeten med Karolinska Institutets och Karolinska Universitetssjukhuss globalt erkända medicinska miljö.

Medicinteknik vid KTH

Magisterprogrammet lär ut fördelarna och begränsningarna i den nuvarande tekniken som ligger till grund för kliniska tillämpningar. Studenterna får den kunskapsbas som är nödvändig för att de ska kunna förbättra och utveckla framtidens medicinteknik.

Ett viktigt område är bildteknik, såsom ultraljud och MR. Ett annat huvudområde är simuleringsanalys - utveckling av programvara för att skapa virtuella miljöer för att analysera processer i exempelvis hälsovård. Ett tredje huvudfält är biomedicinska implantat, som handlar om konstruktion av konstgjorda kroppsdelar.

Patientsäkerhet är en väsentlig del av utbildningen, och säkerhetsperspektivet är närvarande i varje kurs i programmet.

Eftersom medicinteknikens område är så brett väljer studenterna en av fem spår baserat på vilken teknisk bakgrund de är intresserade av. Varje spår innehåller obligatoriska, villkorligt valbara och valfria kurser. I slutändan ska varje elev slutföra ett examensarbete. Examensarbetet är en utgångspunkt för en akademisk karriär eller för att arbeta inom industrin och kan slutföras på ett industriföretag, sjukhus eller vid en akademisk institution i Sverige eller utomlands. Det finns också bra möjligheter att studera för en term eller för att slutföra masterprojektet utomlands.

Ämnen som behandlas

Medicinsk bildbehandling och bildanalys, implantat och biomaterial, medicinska informationssystem, biomekanik, sjukvårdslogistik, strålterapi och patientsäkerhet

Karriär

Befälhavarens program inom medicinsk teknik erbjuder kompetens att producera och utveckla medicinsk teknik som en del av en projektgrupp, i privata företag eller hälso- och sjukvård. En bred professionell roll gör det möjligt att arbeta inom funktionella områden som teknisk utveckling, försäljning eller administrativ projektledning, beroende på kompetens och personligt intresse.

Sjukvården blir alltmer tekniskt avancerad; en åldrande befolkning kräver teknisk hjälp och den första generationen medicinsk ingenjörer har nått pensionsåldern. Ekonomiska och demografiska förändringar kräver strukturella reformer i samhället och hälso- och sjukvården. Detta genererar behovet av yrkesverksamma med förståelse för både teknik och medicin, som det för närvarande finns en brist på.

Arbetsmarknaden består till stor del av små företag, specialiserade på specifika produkter, och det växande området ger också bra möjligheter att starta egen verksamhet.

Program undervisas på:
Engelska
Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
2 år
Heltid
Pris
310,000 SEK
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag