Master i hälso-och socialvård

Mälardalen University

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Master i hälso-och socialvård

Mälardalen University

DENNA MASTERPROGRAM planeras starta HÖSTEN 2015.

Detta masterprogram förbereder dig för en utmanande och framgångsrik karriär inom hälso-och välfärdssektorn. Som student kommer du att få en djup kunskap med fokus på tvärvetenskaplig forskning inom området. I denna tvärvetenskapliga kunskapsområde flera olika yrkesgrupper från olika ämnen samverkar.

Detta program erbjuder flera inriktningar att välja mellan vilket leder till graden av Master of Science, 120 hp, inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad eller sjukgymnastik med inriktning mot beteendemedicin, folkhälsovetenskap, socialt arbete eller i arbetslivet Studies.

Du kommer att studera individuellt, diskutera kursinnehållet i seminarier och även arbeta i grupp med andra studenter. Du kommer att utveckla din förmåga att utbyta, kritiskt närma sig och värdera kunskap och forskning på vetenskaplig nivå.Efter din examen (magisterexamen 120 högskolepoäng) är du behörig att söka till forskarutbildning. Programmet är upplagt på ett två-års basis med möjlighet att avsluta efter ett år, erhålla en ettårig magisterexamen. Programmet är på heltid schema.

Studier i kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att förbättra din förmåga att förstå och använda sig av forskningsresultat.

Programöversikt

Du kommer att studera individuellt, diskutera kursinnehållet i seminarier och även arbeta i grupp med andra studenter. Du kommer att utveckla din förmåga att utbyta, kritiskt närma sig och värdera kunskap och forskning på vetenskaplig nivå. Efter din examen (Master Degree 120 hp) är du behörig att söka till forskarutbildningen. Programmet är upplagt på ett två-års basis med möjlighet att säga efter ett år att få en ettårig magisterexamen.Programmet, som är på en heltid schema, är tillgänglig för både utländska och svenska studenter.
Studier i kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att förbättra din förmåga att förstå och använda sig av forskningsresultat.

Inriktning

Profilen på denna masterprogrammet är inom Socialstyrelsen. Du kommer att utveckla en förståelse för ledning, team och organisationer, evidensbaserad praxis och utvärdering. Målet är att du ska få en bred förståelse av evolution tion och utmaningarna för hälso-och välfärdssektorn i tider av globalisering. Vissa kurser är obligatoriska och studeras tillsammans med doktoranderna inom Socialstyrelsen.

Utöver de obligatoriska kurserna du väljer kurser inom din favorit ämne i en av de inriktningar inom programmet:

  • Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
  • Sjukgymnastik
  • Folkhälsovetenskap
  • SOCIALARBETE
  • Arbete Life Studies

Målen för kurserna i forskningsdesign och metoder samt den oberoende avhandlingen är för dig att få ytterligare och fördjupade kunskaper om forskningsdesign och metoder och deras tillämpningar inom hälsa och välfärd. Som student kan du välja din läggning som erbjuder djupgående ämne studie och ämne för avhandlingen. Vid tilldelningen av en magisterexamen måste du fylla i ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng eller två sådana projekt på minst 15 högskolepoäng vardera inom en av inriktningarna.

Sysselsättning och framtid

Den kunskap som förvärvats genom detta program kommer att förbättra din nuvarande eller kommande arbete i växande internationella hälso-och välfärdssektorn. En djup kunskap om denna sektor kommer också att vara en viktig komponent i alla framtida karriärer som innebär att främja hälsa och välbefinnande - nationellt och internationellt.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Aug. 2019
Duration
Varaktighet
1 - 2 år
Heltid
Price
Pris
135 SEK
Information
Deadline
Locations
Sverige - Eskilstuna, Södermanland County
Startdatum : Aug. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Aug. 2019
Sverige - Eskilstuna, Södermanland County
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan