Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap

Allmänt

Programbeskrivning

karolinska

Programpresentation

Folkhälsovetenskap främjar bevisbaserade metoder inom hälso- och livskvalitet, förebyggande av sjukdomar och förbättring av hälsosystem. Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap har ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och ger ett globalt perspektiv. Programmet erbjuder två specialiseringar; Folkhälsovetenskaplig epidemiologi och hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.

karolinska2

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet där folkhälsan är ett viktigt fokus. Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap ger insikt i lokala och globala folkhälsoproblem i syfte att förbättra befolkningens hälsa. Därför är Institutionen för folkhälsovetenskap inriktad på undervisning, forskning och bidragande till politisk dialog om folkhälsan.

Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap består av två års heltidsstudier inom andra kurser (magisternivå), som uppgår till 120 hp. Programmet betonar forskning och har starka länkar till olika forskargrupper vid Karolinska Institutet .

Programmet har två specialiseringar, folkhälsovetenskaplig epidemiologi och hälsofrämjande och förebyggande åtgärder . Båda spåren ger avancerade studier inom epidemiologi, biostatistik samt metodutvärdering av interventioner. Gemensamma kurser inkluderar också begrepp och teorier inom folkhälsovetenskap, kvalitativa tillvägagångssätt och projektledning.

Spåret inom folkhälsovetenskaplig epidemiologi har ytterligare fokus på tillämpad epidemiologi för att utveckla kompetensen för att beskriva, analysera och reflektera över en rad folkhälsoproblem och kritiskt granska epidemiologiska studier.

För spåret inom hälsofrämjande och förebyggande verksamhet ligger tonvikten på att tillämpa metoder för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för att utveckla kompetens inom planering, utveckling, genomförande och utvärdering av hälsotillverkningar på både enskilda och strukturella nivåer.

Spåra skiss

Kan komma att ändras.

År 1

 • Folkhälsovetenskap - begrepp och teorier
 • Metoder för att studera fördelningen av hälsa
 • biostatistik
 • Samla in och organisera epidemiologiska data
 • Vetenskapsteori Tillämpad epidemiologi 1 / Introduktion till planering och programutveckling *
 • Epidemiologiska metoder för att studera hälsofaktorer
 • Biostatistik 2
 • Kvalitativa metoder

År 2

 • Projektledning
 • Systematisk granskning och meta-analys / Teorier och metoder för genomförande och utvärdering *
 • Epidemiologiska metoder för utvärdering av utfallet av folkhälsointerventioner
 • Tillämpad epidemiologi 2 / Tillämpad hälsofrämjande och förebyggande behandling *
 • Examensarbete inom folkhälsovetenskap

* Spåra specifika kurser Public Health Epidemiology / Hälsofrämjande och förebyggande.

Karriärmöjligheter

Kandidater är väl förberedda för flera positioner inom den privata och offentliga sektorn, särskilt med myndigheter med ansvar för miljö- och hälsofrågor, både i Sverige och utomlands. Programmet ger en solid grund för kandidater som önskar fortsätta med doktorsexamen.

Ansökan

Ansökan görs genom Universitetsupptagningar i Sverige. Onlineapplikationen öppnar 16 oktober 2018.

Särskilda behörighetskrav

En kandidatexamen eller en yrkeshögskole som motsvarar en svensk bachelorgrad på minst 180 hp i folkhälsovetenskap, hälsovård eller annan relevant samhällsvetenskaplig ämnesområde.

Kunskaper i engelska som motsvarar den svenska gymnasieskolan Engelska 6 / Engelska B. Kunskaper i engelska kan dokumenteras av ett internationellt erkänt test som TOEFL, IELTS eller annan dokumentation som enligt bestämmelserna certifierar ekvivalensen av engelska 6 / engelska B på gymnasiet.

Läs informationen på universityadmissions.se om hur du dokumenterar din engelska språkkunskaper.

Urval

Urvalet baseras på en övergripande bedömning av sökandens kvalifikationer som tidigare utbildning, relevant arbets- och / eller forskningserfarenhet och avsiktsförklaring. Rekommendationsbrev är inte obligatoriska.

Sökande till Karolinska Institutet Globala Magisterprogram uppmanas att fylla i ett CV-formulär som ska användas i urvalsprocessen.

Senast uppdaterad Okt 2018

Om skolan

Karolinska Institutet is a leading medical university whose mission is to improve people's health through research and education. Karolinska Institutet's mission is to improve people's health through ... Läs mer

Karolinska Institutet is a leading medical university whose mission is to improve people's health through research and education. Karolinska Institutet's mission is to improve people's health through research, education and information - always with the patient in focus. Läs mindre