Magisterexamen i hälsovetenskap - Specialisering i klinisk epidemiologi

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Översikt

Masterprogrammet i hälsovetenskap syftar till att ge studenterna en grundlig förståelse av metoder i antingen klinisk eller folkhälsoforskning. Specialiseringar omfattar klinisk epidemiologi, epidemiologi, biostatistik, folkhälsoepidemiologi, medicinsk psykologi, genetisk och molekylär epidemiologi och farmakoepidemiologi. Efter avslutad kurs kommer kandidaterna att ha kunskap, förståelse och färdigheter för att föreslå state-of-the-art studier, skriva utmärkta studieprotokoll, utföra forskningen, analysera data med hjälp av moderna statistiska tekniker, göra försvarbara orsakssamband, komma till motiverade slutsatser , och skriv enastående forskningshandlingar. Beroende på valet av specialisering kommer kandidaten att fokusera på exempelvis observationsstudier, randomiserade kontrollerade kliniska prövningar, folkhälsointerventioner, registerdata eller modelleringsstudier.

Detta program är NVAO ackrediterat. För mer information, besök den nederländska flamländska ackrediteringsorganisationen (NVAO).

mål

Studenter förvärvar följande kompetenser:

 • Förmåga att formulera ett kliniskt eller folkhälsoproblem och översätta det till en vetenskaplig fråga.
 • Förmåga att utföra en omfattande studie av litteraturen om ett problem.
 • Möjlighet att översätta en vetenskaplig fråga till ett forskningsprotokoll.
 • Förvärv av kvantitativa färdigheter.
 • Förmåga att göra kausala slutsatser.
 • Förmåga att kritiskt bedöma publicerad forskning.
 • Förmåga att bedriva forskningen, samla in och analysera data och dra slutsatser.
 • Förmåga att skriva en magisteruppsats, inklusive undersökningens mål, en sammanfattning av litteraturen, material, metoder, resultat, diskussion och slutsatser från forskningsprojektet och att presentera dessa resultat vid vetenskapliga möten. Publicering av forskningsresultaten i en internationell peer-reviewed journal uppmuntras.

Karriärmöjligheter

Graden förbereder dig för en karriär inom internationell medicinsk forskning eller för ledande eller rådgivande ställning inom klinisk medicin, folkhälsa, läkemedelsforskning eller hälsopolitik.

Är du berättigad?

Du ska passa alla följande kriterier:

 • Du har en relevant magisterexamen från en disciplin i eller relaterad till klinisk medicin eller folkhälsa (läkare, hälsovetenskap, näring, biologi, apotek, miljövetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi, psykologi etc.)
 • Du har viss relevant forskningserfarenhet och du har redan (med-) författat några vetenskapliga publikationer.
 • Du har ett bra arbetskommando på engelska, både muntligt och skriftligt.

Specialisering klinisk epidemiologi innehåll

Programdirektör

Professor Myriam GM Hunink, MD Ph.D.

Beskrivning

Klinisk epidemiologi är empirisk och patientorienterad och involverar diagnostiska, prognostiska, förebyggande och interventionsstudier. Inom klinisk epidemiologi används ett kvantitativt tillvägagångssätt för att hantera medicinska problem med målet att använda bästa tillgängliga bevis för att styra patienthanteringen. Det ultimata målet är att förbättra patientens resultat. Viktiga aspekter som beaktas i specialiseringen klinisk epidemiologi inkluderar en bedömning av bias i publicerade kliniska studier, utformning av kliniska studier, analys av data från kliniska studier, diagnostisk och prognostisk prediktion, utvärdering av förebyggande och terapeutiska ingrepp och översättning av forskningsresultat till kliniska öva. Resultat från klinisk epidemiologisk forskning används i patienthantering och hälsopolitiska beslut.

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

Health matters. For patients and populations. It’s this knowledge that guides us as we prepare our students for international careers as researchers, executives or advisors. Whatever their field – cli ... Läs mer

Health matters. For patients and populations. It’s this knowledge that guides us as we prepare our students for international careers as researchers, executives or advisors. Whatever their field – clinical medicine, drug research, public health or health-policy development – our graduates all serve one overarching interest: people’s health. Läs mindre
Rotterdam , amsterdam + 1 Mer Mindre