Magisterexamen i e-hälsa

Rome Business School

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Magisterexamen i e-hälsa

Rome Business School

Under SIT-italienska föreningen för telemedicin - Rome Business School masterexamen i e-hälsostyrning har utformats för att ge utbildning om organisatoriska processer och tekniker som syftar till korrekt införande och hantering av IKT-lösningar och telemedicin i Hälsosystem.

Startdatum: varje år i mars och oktober

58955_eHealt.jpg

E-hälsa är den kombinerade användningen av informationsteknik och elektronisk kommunikation, särskilt internet, inom hälsovårdssektorn, för kliniska, pedagogiska och administrativa ändamål. både på plats och på avstånd (i vilket fall det kallas telemedicin). E-hälsa är inte bara en teknisk utveckling utan utgör också ett sätt att tänka, ett engagemang, ett organisatoriskt tillvägagångssätt för att förbättra vården lokalt eller regionalt genom att använda de nya möjligheterna som presenteras av informations- och kommunikationsteknik. Startdatum: varje år, i mars och oktober.

Utbildningsmål

Efter avslutad kurs kommer deltagarna att: - förstå e-hälsa och telemedicinens terminologier och deras tillämpningsområden - vara medvetna om de mest utbredda och innovativa tekniska plattformarna och tillgängliga lösningar - ha kompetens att utvärdera och välja bästa e-hälsa projekt och lösningar - kunna hantera de organisatoriska aspekterna som följer av införandet av e-hälsa i en institution, en region eller ett land - kunna tillämpa kunskapen om de europeiska e-hälsovårdsprojekten i toppklass inhemska sammanhang - vara e-hälsa evangelister.

Kursinnehåll

- Introduktion, Villkor och Allmänna Begrepp - Hälsokunskapsbedömning - Elektroniska Medicinska Register - National Electronic Health Records - Kronisk sjukdomshantering - EMR för primärvård - Kliniska beslutsstödsystem - UK WSD "Den största slumpmässiga kontrollprovet av Telehealth and Telecare i världen "- Bättre hälsa genom IT-standarder och interoperabilitet - Telemedicin: Användningsområden och tekniker - Introduktion till e-hälsa i sjukhusmiljöer - Ekonomi för e-hälsa - Hälsovårdsreform: Ändra vårdmodellerna i Europa - ESA-aktiviteter inom telemedicin: rymdteknik E-hälsovård i de italienska regionerna - E-hälsa på sjukhus - Telemedicin för lokala organisationer - Telemedicin för utvecklingsländer - Offentliga-privata partnerskap - Utformning av e-hälsoprojekt - Europeisk strukturfinansiering för e-hälsovård

Deltagaravgift

Anmälningsavgiften för kandidatexamen i eHealth Management är € 4.500,00.

Kursen är uppbyggd i - 6 månader av föreläsningar, en gång per vecka - 6 månader av det slutliga projektarbetet.

Deltagande formler

Denna kurs kan delta i följande formler: - På campus, vid Rome Business School Rom huvudkontor. - distansutbildning, genom en banbrytande e-learning plattform med levande föreläsningar och en bra lärar-student interaktion.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska
Rome Business School

Senast uppdaterad October 3, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är
Online
På campus
Start Date
Startdatum
Öppen antagning
Duration
Varaktighet
12 månader
Deltid
Price
Pris
4,500 EUR
Information
Deadline
Locations
Italien - Italy Online
Startdatum : Öppen antagning
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Italien - Rome, Lazio
Startdatum : Öppen antagning
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Öppen antagning
Italien - Rome, Lazio
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Italien - Italy Online
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan