Läs den officiella beskrivningen

2

Programöversikt

Specialisering i omvårdnad Administration fokuserar på det ansvar sjuksköterskan verkställande måste ta för att administrera resurser för tillhandahållande av omvårdnads leverans. Stor vikt läggs på analys och syntes av avancerade koncept från både omvårdnad och affärs samt systematisk undersökning av de begrepp som ligger till grund omvårdnad och ledande roller i skiftande miljöer och komplexa sjukvårdsorganisationer. Läroplanen ger up-to-date orientering i dagens sjukvård miljö och undersöker konsekvenserna av denna miljö för hälso- och sjukvårdsorganisationer, enskilda vårdavdelningarna, och patientpopulationer. Den utbildningen förbereder sjuksköterska chefer att arbeta effektivt i ledande roller inom dagens högspecialiserade och extremt komplexa vård praktiken arena.

Vad gör oss annorlunda

 • Studenten ska delta i samarbetsrelationer som en avancerad sjuksköterska med yrkesverksamma från olika discipliner och medlemmar av olika populationer för att förbättra hälso- och sjukvården
 • Efter avslutad utbildning skall studenten kunna ta på sig avancerade metoder roll administratör.
 • Omvårdnads administration förbereder sjuksköterska chefer att arbeta effektivt i ledande roller inom dagens högspecialiserade och extremt komplexa vård praktiken arena

Program Resultat

Vid slutet av studieprogrammet som leder till graden av Master of Science i omvårdnad, kandidaten:

 • Syntetiserar teori och forskning från omvårdnad, de biopsykosociala vetenskaper och humaniora i sin avancerade metoder roll ta hand om medlemmar av olika populationer
 • Kan bedriva forskning, samarbeta med andra forskare från olika discipliner, och genomföra forskningsresultat i praktiken eller utbildningsmiljöer
 • Kan ta på sig avancerade metoder roll pedagog, administratör, forskare eller läkare
 • Är beredd att ta på sig en ledande roll för att påverka förändringar i vården praktiken på lokal, regional och nationell nivå
 • Artikulerar och skiljer de olika avancerade praxis roller inom omvårdnad
 • Har utvecklat en förståelse för vikten av att upprätthålla professionell utveckling i sin avancerade metoder roll
 • Aktivt bedriver samarbeten som en avancerad sjuksköterska med yrkesverksamma från olika discipliner och medlemmar av olika populationer för att förbättra hälso- och sjukvården
 • Har förvärvat en grund för doktorsavhandling

Allmänna krav

Professionella sjuksköterskor som har en Bachelor of Science i omvårdnad är berättigade att ansöka om forskarutbildning. Den som ansöker om tillträde till sjuksköterske Administration alternativet måste:

 • Lämna in en ansökan om upptagande
 • Tillhandahålla officiella utskrifter av alla akademiska arbete
 • Fullfölja en grundläggande statistik kurs och en grund forskning kurs med en kvalitet av minst en B i båda kurserna
 • Ge tre rekommendationsbrev
 • Styrka att de uppfyller de lagstadgade kraven för utövande av omvårdnad i USA
 • GRE s behövs inte
Program undervisas på:
Engelska

Se 1 fler kurser från Gannon University »

Denna kurs är Campus based
Startdatum
Sept. 2019
Duration
3 år
Deltid
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sept. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum