Filter
Magisterexamen
Sverige Studietyp: Alla Tempo: Alla

De mest populära masterprogrammen i hälsa i Sverige 2019

En masterexamen är ett avancerat studieprogram som kan slutföras på ungefär två år, förutsatt att studenterna redan har en kandidatexamen i ett relaterat ämne. Studenter kan välja att ta en masterexamen i humaniora, naturvetenskap eller företagsadministration, beroende på deras nuvarande och framtida mål.

Sverige (Sverige) är den största av de nordiska länderna, med en befolkning på cirka 9,5 miljoner. Det gränsar Norge och Finland och är ansluten till Danmark via bron över Öresund (Öresundsbron). Sverige har en stark tradition av att vara ett öppet, men diskret land.

Kontakta universitet om masterprogram i hälsa i Sverige 2019

Läs mer Läs mindre

sökresultat funna

Umeå University Faculty of Medicine

Över hela världen, både i höginkomstländer och låginkomstländer, finns det ett enormt behov av kompetens inom hälsoekonomi. Hälsoekonomer studerar och analyserar inte bar ... [+]

Handla om

Över hela världen, både i höginkomstländer och låginkomstländer, finns det ett enormt behov av kompetens inom hälsoekonomi. Hälsoekonomer studerar och analyserar inte bara hur resurserna används och hur det påverkar hälsan, men också hur resurserna ska användas för att säkerställa maximal hälsoeffekt. Hittills har de flesta hälsokonomer arbetat med hälso- och sjukvårdssystem, men behovet av kompetens inom hälsoekonomin ökar i folkhälsoprogrammet och folkhälsopolitiken.

Expertis inom hälsoekonomi är också värdefull med organisatoriska och systemförändringar, eller med analyser av hälso- och sjukvårdssystem.

För att kunna arbeta med dessa problem krävs kunskap om teorier och metoder både inom hälsoekonomi och folkhälsa - hur man studerar befolkningens hälsa och dess utveckling. De som uppfyller anmälningskraven är de som har grundläggande folkhälsa från Umeå universitet eller från ett annat universitet / högskolan.... [-]

Sverige Umeå
September 2019
Engelska
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Umeå University Faculty of Medicine

Kandidatprogrammet i folkhälsa innehåller ett antal kurser om globala hälsoförhållanden, hälso- och sjukvårdsanalys, relationerna mellan sociala förhållanden och hälsa oc ... [+]

Handla om

Kandidatprogrammet i folkhälsa innehåller ett antal kurser om globala hälsoförhållanden, hälso- och sjukvårdsanalys, relationerna mellan sociala förhållanden och hälsa och på de metoder som du behöver för att utföra folkhälsoarbete. Programmet ger folkhälsoutövare och forskare de färdigheter som krävs för att förstå och i sista hand bidra till att förbättra och behålla befolkningens hälsotillstånd.

Folkhälsa är i sin natur tvärvetenskaplig, med utgångspunkt i samhällsvetenskap och medicin, med kvalitativa och kvantitativa metoder för att identifiera och bedöma särskilda hälsorisker innan man utformar och genomför effektiva folkhälsostrategier. Traditionellt dra på områdena mikrobiologi, entomologi, parasitologi och hantering och kontroll av infektionssjukdomar i dagens globaliserade värld står vi alltmer inför nya folkhälsoutmaningar som orsakar orsakssamband och förebyggande av kroniska sjukdomar.... [-]

Sverige Umeå
September 2019
Engelska
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Umeå University Faculty of Medicine

Hälsoekonomer analyserar resursanvändning, hälsokonsekvenser och hur man bäst använder resurser för att maximera hälsovinsten. Hittills har de flesta hälsokonomer fokuser ... [+]

Handla om

Hälsoekonomer analyserar resursanvändning, hälsokonsekvenser och hur man bäst använder resurser för att maximera hälsovinsten. Hittills har de flesta hälsokonomer fokuserat på vårdleverans, men behovet av hälsokonomisk kompetens inom folkhälsopraxis och politik har blivit tydlig.

Medan jag studerarStudera en eller två år

Under det första året tar studenter kurser inom folkhälsa, epidemiologi, biostatistik, kvalitativa metoder, hälsosystemanalys och sociala Pathways inom folkhälsan samt en kurs i hälsoekonomiska utvärderingsmetoder.

Magisterexamen, 60 hp

Efter det här första året kommer de som önskar att tilldelas civilingenjörsutbildningen (60 hp), huvudområde för folkhälsa. Under det andra året tar eleverna ytterligare tre kurser inom hälsoekonomi och ett antal valbara kurser, antingen på vår avdelning eller vid Umeå handelshögskola, ekonomi och statistik, inklusive en avhandlingskurs.... [-]

Sverige Umeå
September 2019
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Umeå University Faculty of Medicine

Sedan 1991 har programmet lockat elever från mer än 70 länder i Asien, Afrika, Europa (inklusive Sverige) och Nord- och Sydamerika. Denna globala rekrytering har blivit e ... [+]

Handla om

Sedan 1991 har programmet lockat elever från mer än 70 länder i Asien, Afrika, Europa (inklusive Sverige) och Nord- och Sydamerika. Denna globala rekrytering har blivit ett viktigt inflytande på vår undervisning och forskning, med svenska och internationella folkhälsopersoner som lär sig från varandra.

Medan jag studerar

De 60 högskolepoängen (ettårsprogram) är relativt nya. Det bygger på det tvååriga programmet för vilket kurser på det första året är desamma som i ettårsprogrammet.

Det finns ett antal stipendier tillgängliga för icke-europeiska studenter.

Kandidatprogrammet i folkhälsa innehåller ett antal kurser om globala hälsoförhållanden, hälso- och sjukvårdsanalys, relationerna mellan sociala förhållanden och hälsa och på de metoder som du behöver för att utföra folkhälsoarbete. Programmet ger folkhälsoutövare och forskare de färdigheter som krävs för att förstå och i sista hand bidra till att förbättra och behålla befolkningens hälsotillstånd.... [-]

Sverige Umeå
September 2019
Engelska
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Umeå University Faculty of Medicine

Sedan 1991 har detta program lockat elever från mer än 70 olika länder i Asien, Afrika, Europa (inklusive Sverige) och Nord- och Sydamerika. Denna globala rekrytering har ... [+]

Handla om

Sedan 1991 har detta program lockat elever från mer än 70 olika länder i Asien, Afrika, Europa (inklusive Sverige) och Nord- och Sydamerika. Denna globala rekrytering har blivit ett viktigt inflytande på vår undervisning och forskning, med svenska och internationella folkhälsopersoner som lär sig från varandra.

Medan jag studerar

Att studera på programmet innebär en aktiv sökande efter kunskap, problemlösning och kritiska analyser baserat på ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetsmetoderna varierar mellan individuellt studiearbete, grupparbete, seminarier och föreläsningar. I de utvärderingar vi har gjort har eleverna uttryckt stor tillfredsställelse med samarbetet mellan studenter från en annan pedagogisk och kulturell bakgrund.... [-]

Sverige Umeå
September 2019
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Umeå University Faculty of Medicine

Är du intresserad av vetenskaplig forskning? Vill du lära dig mer om sjukdomar och förstå varför vissa blir sjuka och andra inte? I så fall rekommenderar vi att du går me ... [+]

Handla om

Är du intresserad av vetenskaplig forskning? Vill du lära dig mer om sjukdomar och förstå varför vissa blir sjuka och andra inte? I så fall rekommenderar vi att du går med i masterprogrammet i biomedicinprogram på Umeå universitet. Kandidatprogrammet i biomedicin ger dig utmärkt kunskap och färdigheter för att använda avancerade vetenskapliga metoder och kommer att förbereda dig för doktorsexamen eller grunden för ett jobb i läkemedelsföretag, myndigheter eller inom hälsovårdssystemet.

Medan jag studerar

Den första terminen öppnas med en kurs i avancerad biomedicin. Kursen består av fyra områden av excellens vid Umeå universitet: infektioner, cancer, metaboliska sjukdomar och det neurologiska systemet. I kursen kommer du också att träna i bioinformatik, biostatistik, kunskapsteori och etik.... [-]

Sverige Umeå
September 2019
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Kristianstad University Sweden

Masterprogrammet i Integrerad hälsovetenskap förbereder dig för framtida behov i en föränderlig värld av professionell utveckling i samband med Health Science. Programmet ... [+]

Den Masterprogrammet i Integrerad hälsovetenskap förbereder dig för framtida behov i en föränderlig värld av professionell utveckling i samband med Health Science. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter som hjälper dig att möta framtida behov kompetens inom sektorn.

Den integrerade Health Science Programmet omfattar flera vetenskapsområden och ger ett tydligt fokus på samarbete och lagarbete med olika yrken. Du får en djupare förståelse och kompetens i frågor om hälsa och välbefinnande och förmåga att självständigt möta och åstadkomma förändringar och utveckling inom detta område. Det förbereder dig vidare till forskarstudier.

Programmet avslutas med en avhandling, som genomförs som ett självständigt forskningsprojekt där man aktivt deltar i en forskning inriktad miljö.... [-]

Sverige Kristianstad
Kontakt Skolan
Engelska
Deltid
2 år
Internet
Läs mer på svenska
Swedish University of Agricultural Sciences

Fördjupad behövs kunskap om infektionsbiologi i arbetet med att förbättra hälsan. Detta program, i samarbete med Uppsala universitet, fokuserar på de biologiska och kemis ... [+]

Magisterprogrammet - Infektionsbiologi

Fördjupad behövs kunskap om infektionsbiologi i arbetet med att förbättra hälsan. Det finns en växande efterfrågan på kompetens inom detta område, särskilt i utvecklingsländerna, där mikrobiella infektioner är vanligare, ofta med förödande konsekvenser.

Detta program, i samarbete med Uppsala universitet, fokuserar på de biologiska och kemiska processerna bakom etiologin, epidemiologin och utvecklingen av mikrobiella infektioner, liksom sätt att förutsäga, förebygga, spåra och behandla infektionssjukdomar.

Innehåll

Första årsstudier rör mikrobervärlden och syftar till att ge avancerad kunskap om biologiska och kemiska processer som reglerar värd-patogen interaktioner. Denna kunskap kommer att utgöra grunden för mer tillämpade ämnen som biologi smittsamma sjukdomar, hur man styr infektioner av antimikrobiella terapier och naturlig immunitet och hur man kan förstå mikrobiell evolution.... [-]

Sverige Alsike Alnarp Umeå
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
KTH Royal Institute of Technology

Medicinteknik är ett område med utmärkta karriärutsikter, och KTH är en ledande teknisk universitetsutveckling av toppmodern utbildning på detta område. Projektledare kan ... [+]

Medicinteknik är ett område med utmärkta karriärutsikter, och KTH är en ledande teknisk universitetsutveckling av toppmodern utbildning på detta område. Projektledare kan förvänta sig att få en solid grund i avancerade, moderna applikationer samt relevanta forskningssamarbeten med Karolinska Institutets och Karolinska Universitetssjukhuss globalt erkända medicinska miljö.

Medicinteknik vid KTH

Magisterprogrammet lär ut fördelarna och begränsningarna i den nuvarande tekniken som ligger till grund för kliniska tillämpningar. Studenterna får den kunskapsbas som är nödvändig för att de ska kunna förbättra och utveckla framtidens medicinteknik.

Ett viktigt område är bildteknik, såsom ultraljud och MR. Ett annat huvudområde är simuleringsanalys - utveckling av programvara för att skapa virtuella miljöer för att analysera processer i exempelvis hälsovård. Ett tredje huvudfält är biomedicinska implantat, som handlar om konstruktion av konstgjorda kroppsdelar.... [-]

Sverige Stockholm
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Mälardalen University

Dagens komplexa hälso- och sjukvård ställer höga krav på sjuksköterskornas kompetens. Som student på masterprogrammet får du fördjupad kunskap om vårdvetenskap och vetens ... [+]

Dagens komplexa hälso- och sjukvård ställer höga krav på sjuksköterskornas kompetens. Som student på masterprogrammet får du fördjupad kunskap om vårdvetenskap och vetenskaplig metodik. Du kommer också att förvärva ökad kunskap om hur flera yrken inom många olika kunskapsområden arbetar tillsammans inom hälso- och välfärdsområdet.

Programmet

Programmet är baserat på sjuksköterskans kärnkompetenser och professionella ansvarsområden samt en helhetssyn av personer som behöver vård. Under hela livscykeln är patienten och familjen i fokus i ett omtänksamt sammanhang. Jämställdhet och tillgänglighet betonas i ett personcentrerat och kooperativt tillvägagångssätt när det gäller relationerna mellan vårdgivare, patient och familj såväl som inom det omgivande samhället.... [-]

Sverige Eskilstuna
September 2019
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Mälardalen University

En magisterexamen inom folkhälsovetenskap inom hälso- och välfärdsområdet ger dig en fördjupad kunskap om hur våra vardagliga vanor påverkar vår hälsa såväl som förebygga ... [+]

En magisterexamen inom folkhälsovetenskap inom hälso- och välfärdsområdet ger dig en fördjupad kunskap om hur våra vardagliga vanor påverkar vår hälsa såväl som förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du kommer att lära dig att följa utvecklingen av hälsan och att identifiera faktorer som påverkar vår hälsa. Hållbar utveckling är ett centralt och återkommande tema för programmet.

Programmet

Du kommer att få fördjupad kunskap om hur vardagliga vanor och jämställdhetsfaktorer påverkar våra möjligheter att utveckla hållbar hälsa. Du kommer också att lära dig hur förebyggande och hälsofrämjande arbete bidrar till ett hållbart hälsotillstånd och utvecklar också en god förståelse för vad som påverkar hållbar hälsa. Programmet kommer också att ge dig ett ökat vetenskapligt tillvägagångssätt, främst genom en djupare förståelse av epidemiologiska processer, där dina beskrivande, analytiska och reflekterande färdigheter kommer att utvecklas.... [-]

Sverige Eskilstuna
September 2019
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Mälardalen University

Sjukgymnastik med specialisering i beteendemedicin baseras på den integrerade kunskapen om mänskligt beteende i funktion, aktivitet och deltagande samt hälsorelaterad bet ... [+]

Sjukgymnastik med specialisering i beteendemedicin baseras på den integrerade kunskapen om mänskligt beteende i funktion, aktivitet och deltagande samt hälsorelaterad beteendeförändring. Programmet kommer att förbereda dig för en framgångsrik karriär med avancerade uppgifter om dagens och framtids hälsoproblem och främjandet av en hälsosam livsstil.

Programmet

Denna unika beteendemedicinsk specialisering framhäver sambandet mellan livsstil och hälsa. Du kommer att få förutsättningar för genomförandet av bevisbaserade åtgärder och arbeta med planering, undersökning och utvärdering av aktiviteter, både inom den offentliga och den privata sektorn. Denna specialisering ökar också dina möjligheter att arbeta med hälsofrämjande och du får verktyg för att arbeta med förändringshantering.... [-]

Sverige Eskilstuna
September 2019
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Malmö University

... [+]

Biomedicinsk ytvetenskap, magisterprogrammet (tvåårig), 120 hp - hösten 2018 (Malmö dagtid 100%) [-]
Sverige Malmö
September 2019
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Örebro University

Har du funderat över begreppet "magkänsla" eller hur stress kan orsaka obehag i magen? Då är detta masterprogram av intresse för dig. ... [+]

Har du funderat över begreppet "magkänsla" eller hur stress kan orsaka obehag i magen? Då är detta masterprogram av intresse för dig.

Masterprogrammet i nutritionell molekylär medicin och bioinformatik är ett tvåårigt internationellt PBL-baserat (problembaserat lärande) program avsett att ge studenter vetenskaplig kunskap och kompetens för att förstå den komplexa bidirektionella signaleringen mellan mag- tarmkanalen och hjärnan.

Programmet fokuserar på genomgripande kunskap om hur kost och nutrition, tarmens mikrobiota, tarmkanalen och hjärnan interagerar med varandra.

Du studerar också 1) hur detta relaterar till avvikande funktioner i tarm och hjärna, 2) hur detta relaterar till klinisk praxis och 3) hur detta kan studeras med stöd av modern klinisk och experimentell forskning.... [-]

Sverige Örebro
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Örebro University

Vill du lära dig mer om infektionssjukdomar och förstå varför vissa får en allvarlig, ibland dödlig, inflammatorisk reaktion vid infektioner, medan andra bara drabbas lin ... [+]

Vill du lära dig mer om infektionssjukdomar och förstå varför vissa får en allvarlig, ibland dödlig, inflammatorisk reaktion vid infektioner, medan andra bara drabbas lindrigt?

Detta internationella masterprogram ger dig fördjupade kunskaper inom mikrobiologi, cellbiologi och molekylärbiologi samt ger dig en förståelse för funktionen av det innata immunförsvaret. Programmet är forskningsförberedande och ger dig en god plattform för forsknings- och utvecklingsarbete inom akademin, industri, myndigheter och hälso- och sjukvård. Programmet är baserat på problembaserat lärande (PBL) och genomförs i samverkan med forskningsmiljön iRiSC (Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre) vid Örebro Universitet samt med nationella och internationella forskargrupper. Programmet är starkt förankrat i forskningen vid iRiSC vilket återspeglas i undervisningens olika moment.... [-]

Sverige Örebro
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier