Filter
Magisterexamen
Sverige Studietyp: Alla Tempo: Alla

De mest populära masterprogrammen i hälsa i Sverige 2019

En masterexamen är ett avancerat studieprogram som kan slutföras på ungefär två år, förutsatt att studenterna redan har en kandidatexamen i ett relaterat ämne. Studenter kan välja att ta en masterexamen i humaniora, naturvetenskap eller företagsadministration, beroende på deras nuvarande och framtida mål.

Sverige (Sverige) är den största av de nordiska länderna, med en befolkning på cirka 9,5 miljoner. Det gränsar Norge och Finland och är ansluten till Danmark via bron över Öresund (Öresundsbron). Sverige har en stark tradition av att vara ett öppet, men diskret land.

Kontakta universitet om masterprogram i hälsa i Sverige 2019

Läs mer Läs mindre

sökresultat funna

Kristianstad University Sweden

Masterprogrammet i Integrerad hälsovetenskap förbereder dig för framtida behov i en föränderlig värld av professionell utveckling i samband med Health Science. Programmet ... [+]

Den Masterprogrammet i Integrerad hälsovetenskap förbereder dig för framtida behov i en föränderlig värld av professionell utveckling i samband med Health Science. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter som hjälper dig att möta framtida behov kompetens inom sektorn.

Den integrerade Health Science Programmet omfattar flera vetenskapsområden och ger ett tydligt fokus på samarbete och lagarbete med olika yrken. Du får en djupare förståelse och kompetens i frågor om hälsa och välbefinnande och förmåga att självständigt möta och åstadkomma förändringar och utveckling inom detta område. Det förbereder dig vidare till forskarstudier.

Programmet avslutas med en avhandling, som genomförs som ett självständigt forskningsprojekt där man aktivt deltar i en forskning inriktad miljö.... [-]

Sverige Kristianstad
September 2019
Deltid
2 år
Internet
Läs mer på svenska
Swedish University of Agricultural Sciences

Fördjupad behövs kunskap om infektionsbiologi i arbetet med att förbättra hälsan. Detta program, i samarbete med Uppsala universitet, fokuserar på de biologiska och kemis ... [+]

Magisterprogrammet - Infektionsbiologi

Fördjupad behövs kunskap om infektionsbiologi i arbetet med att förbättra hälsan. Det finns en växande efterfrågan på kompetens inom detta område, särskilt i utvecklingsländerna, där mikrobiella infektioner är vanligare, ofta med förödande konsekvenser.

Detta program, i samarbete med Uppsala universitet, fokuserar på de biologiska och kemiska processerna bakom etiologin, epidemiologin och utvecklingen av mikrobiella infektioner, liksom sätt att förutsäga, förebygga, spåra och behandla infektionssjukdomar.

Innehåll

Första årsstudier rör mikrobervärlden och syftar till att ge avancerad kunskap om biologiska och kemiska processer som reglerar värd-patogen interaktioner. Denna kunskap kommer att utgöra grunden för mer tillämpade ämnen som biologi smittsamma sjukdomar, hur man styr infektioner av antimikrobiella terapier och naturlig immunitet och hur man kan förstå mikrobiell evolution.... [-]

Sverige Alsike Alnarp Umeå
August 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
KTH Royal Institute of Technology

Medicinteknik är ett område med utmärkta karriärutsikter, och KTH är en ledande teknisk universitetsutveckling av toppmodern utbildning på detta område. Projektledare kan ... [+]

Medicinteknik är ett område med utmärkta karriärutsikter, och KTH är en ledande teknisk universitetsutveckling av toppmodern utbildning på detta område. Projektledare kan förvänta sig att få en solid grund i avancerade, moderna applikationer samt relevanta forskningssamarbeten med Karolinska Institutets och Karolinska Universitetssjukhuss globalt erkända medicinska miljö.

Medicinteknik vid KTH

Magisterprogrammet lär ut fördelarna och begränsningarna i den nuvarande tekniken som ligger till grund för kliniska tillämpningar. Studenterna får den kunskapsbas som är nödvändig för att de ska kunna förbättra och utveckla framtidens medicinteknik.

Ett viktigt område är bildteknik, såsom ultraljud och MR. Ett annat huvudområde är simuleringsanalys - utveckling av programvara för att skapa virtuella miljöer för att analysera processer i exempelvis hälsovård. Ett tredje huvudfält är biomedicinska implantat, som handlar om konstruktion av konstgjorda kroppsdelar.... [-]

Sverige Stockholm
August 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Mälardalen University

Dagens komplexa hälso- och sjukvård ställer höga krav på sjuksköterskornas kompetens. Som student på masterprogrammet får du fördjupad kunskap om vårdvetenskap och vetens ... [+]

Dagens komplexa hälso- och sjukvård ställer höga krav på sjuksköterskornas kompetens. Som student på masterprogrammet får du fördjupad kunskap om vårdvetenskap och vetenskaplig metodik. Du kommer också att förvärva ökad kunskap om hur flera yrken inom många olika kunskapsområden arbetar tillsammans inom hälso- och välfärdsområdet.

Programmet

Programmet är baserat på sjuksköterskans kärnkompetenser och professionella ansvarsområden samt en helhetssyn av personer som behöver vård. Under hela livscykeln är patienten och familjen i fokus i ett omtänksamt sammanhang. Jämställdhet och tillgänglighet betonas i ett personcentrerat och kooperativt tillvägagångssätt när det gäller relationerna mellan vårdgivare, patient och familj såväl som inom det omgivande samhället.... [-]

Sverige Eskilstuna
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Mälardalen University

En magisterexamen inom folkhälsovetenskap inom hälso- och välfärdsområdet ger dig en fördjupad kunskap om hur våra vardagliga vanor påverkar vår hälsa såväl som förebygga ... [+]

En magisterexamen inom folkhälsovetenskap inom hälso- och välfärdsområdet ger dig en fördjupad kunskap om hur våra vardagliga vanor påverkar vår hälsa såväl som förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du kommer att lära dig att följa utvecklingen av hälsan och att identifiera faktorer som påverkar vår hälsa. Hållbar utveckling är ett centralt och återkommande tema för programmet.

Programmet

Du kommer att få fördjupad kunskap om hur vardagliga vanor och jämställdhetsfaktorer påverkar våra möjligheter att utveckla hållbar hälsa. Du kommer också att lära dig hur förebyggande och hälsofrämjande arbete bidrar till ett hållbart hälsotillstånd och utvecklar också en god förståelse för vad som påverkar hållbar hälsa. Programmet kommer också att ge dig ett ökat vetenskapligt tillvägagångssätt, främst genom en djupare förståelse av epidemiologiska processer, där dina beskrivande, analytiska och reflekterande färdigheter kommer att utvecklas.... [-]

Sverige Eskilstuna
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Mälardalen University

Sjukgymnastik med specialisering i beteendemedicin baseras på den integrerade kunskapen om mänskligt beteende i funktion, aktivitet och deltagande samt hälsorelaterad bet ... [+]

Sjukgymnastik med specialisering i beteendemedicin baseras på den integrerade kunskapen om mänskligt beteende i funktion, aktivitet och deltagande samt hälsorelaterad beteendeförändring. Programmet kommer att förbereda dig för en framgångsrik karriär med avancerade uppgifter om dagens och framtids hälsoproblem och främjandet av en hälsosam livsstil.

Programmet

Denna unika beteendemedicinsk specialisering framhäver sambandet mellan livsstil och hälsa. Du kommer att få förutsättningar för genomförandet av bevisbaserade åtgärder och arbeta med planering, undersökning och utvärdering av aktiviteter, både inom den offentliga och den privata sektorn. Denna specialisering ökar också dina möjligheter att arbeta med hälsofrämjande och du får verktyg för att arbeta med förändringshantering.... [-]

Sverige Eskilstuna
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Malmö University

... [+]

Biomedicinsk ytvetenskap, magisterprogrammet (tvåårig), 120 hp - hösten 2018 (Malmö dagtid 100%) [-]
Sverige Malmö
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Örebro University

Har du funderat över begreppet "magkänsla" eller hur stress kan orsaka obehag i magen? Då är detta masterprogram av intresse för dig. ... [+]

Har du funderat över begreppet "magkänsla" eller hur stress kan orsaka obehag i magen? Då är detta masterprogram av intresse för dig.

Masterprogrammet i nutritionell molekylär medicin och bioinformatik är ett tvåårigt internationellt PBL-baserat (problembaserat lärande) program avsett att ge studenter vetenskaplig kunskap och kompetens för att förstå den komplexa bidirektionella signaleringen mellan mag- tarmkanalen och hjärnan.

Programmet fokuserar på genomgripande kunskap om hur kost och nutrition, tarmens mikrobiota, tarmkanalen och hjärnan interagerar med varandra.

Du studerar också 1) hur detta relaterar till avvikande funktioner i tarm och hjärna, 2) hur detta relaterar till klinisk praxis och 3) hur detta kan studeras med stöd av modern klinisk och experimentell forskning.... [-]

Sverige Örebro
August 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Örebro University

Vill du lära dig mer om infektionssjukdomar och förstå varför vissa får en allvarlig, ibland dödlig, inflammatorisk reaktion vid infektioner, medan andra bara drabbas lin ... [+]

Vill du lära dig mer om infektionssjukdomar och förstå varför vissa får en allvarlig, ibland dödlig, inflammatorisk reaktion vid infektioner, medan andra bara drabbas lindrigt?

Detta internationella masterprogram ger dig fördjupade kunskaper inom mikrobiologi, cellbiologi och molekylärbiologi samt ger dig en förståelse för funktionen av det innata immunförsvaret. Programmet är forskningsförberedande och ger dig en god plattform för forsknings- och utvecklingsarbete inom akademin, industri, myndigheter och hälso- och sjukvård. Programmet är baserat på problembaserat lärande (PBL) och genomförs i samverkan med forskningsmiljön iRiSC (Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre) vid Örebro Universitet samt med nationella och internationella forskargrupper. Programmet är starkt förankrat i forskningen vid iRiSC vilket återspeglas i undervisningens olika moment.... [-]

Sverige Örebro
August 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Örebro University

Är du intresserad av att finna behandlingar för sjukdomar inom hjärt- och kärlområdet? Utbildningen fokuserar på farmakologiska behandlingar och förebyggande intervention ... [+]

Är du intresserad av att finna behandlingar för sjukdomar inom hjärt- och kärlområdet? Utbildningen fokuserar på farmakologiska behandlingar och förebyggande interventioner och ger aspekter på vad som påverkar folkhälsan i dagens samhälle.

Detta internationella Masterprogram ger kunskaper som ligger i forskningsfronten inom området experimentell kardiovaskulär medicin. Programmet är baserat på problembaserat lärande (PBL) och samordnas av Kardiovaskulärt forskningscentrum vid Örebro universitet i nära samarbete med andra forskargrupper i Europa.Programmet handlar om förståelsen av cellulära och molekylära mekanismer relaterade till patogenes och patofysiologi vid hjärt-kärlsjukdomar.... [-]

Sverige Örebro
August 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Örebro University

Är du intresserad av att studera vidare inom idrottsområdet med inriktning mot fysiologi och medicin? Då kan det här masterprogrammet vara intressant för dig. ... [+]

Är du intresserad av att studera vidare inom idrottsområdet med inriktning mot fysiologi och medicin? Då kan det här masterprogrammet vara intressant för dig.

Masterprogrammet ger möjlighet att förvärva en solid vetenskaplig grund inom idrottsfysiologi och medicin.

I masterprogrammet i idrott med inriktning mot fysiologi och medicin skaffar du dig fördjupade kunskaper inom arbetsfysiologi, muskelfysiologi, fysiologiska och biokemiska mätmetoder. Under utbildningen förvärvas de teoretiska och praktiska verktyg som krävs för att bedriva forskning om kroppens anpassning till fysisk aktivitet.

Utbildningen bedrivs i nära anslutning till den idrottsfysiologiska forskning som bedrivs vid enheten för idrott, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.... [-]

Sverige Örebro
August 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Karolinska Institutet

Magisterprogrammet i hälsoekonomi, politik och ledning ger ett globalt perspektiv på det medicinska ledningsområdet och har ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Medic ... [+]

Magisterprogrammet i hälsoekonomi, politik och ledning ger ett globalt perspektiv på det medicinska ledningsområdet och har ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Medicinsk ledning behandlar hur resurser i form av kompetens, kunskap, material och andra tillgångar bäst kan användas och utvecklas för att förbättra människors hälsa.

Programpresentation

Programmet ger studenterna möjlighet att utveckla teoretiska och praktiska färdigheter för att analysera hälso- och sjukvårdsproblem på organisations- och politisk nivå. Målsättningen är att förbättra sin kunskap och färdigheter inom hälsoekonomi, förvaltning och politik samt att hjälpa dem att få en teoretisk och konceptuell förståelse för hälso- och sjukvårdssektorns funktion.... [-]

Sverige Stockholm
August 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Karolinska Institutet

Folkhälsovetenskap främjar bevisbaserade metoder inom hälso- och livskvalitet, förebyggande av sjukdomar och förbättring av hälsosystem. Magisterprogrammet i folkhälsovet ... [+]

Programpresentation

Folkhälsovetenskap främjar bevisbaserade metoder inom hälso- och livskvalitet, förebyggande av sjukdomar och förbättring av hälsosystem. Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap har ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och ger ett globalt perspektiv. Programmet erbjuder två specialiseringar; Folkhälsovetenskaplig epidemiologi och hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet där folkhälsan är ett viktigt fokus. Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap ger insikt i lokala och globala folkhälsoproblem i syfte att förbättra befolkningens hälsa. Därför är Institutionen för folkhälsovetenskap inriktad på undervisning, forskning och bidragande till politisk dialog om folkhälsan.... [-]

Sverige Stockholm
August 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Karolinska Institutet

Näringsvetenskap är ett växande, tvärvetenskapligt fält som studerar kostens roll i människors hälsa. Magisterprogrammet i näringsvetenskap ger studenten en fördjupad kun ... [+]

Näringsvetenskap är ett växande, tvärvetenskapligt fält som studerar kostens roll i människors hälsa. Magisterprogrammet i näringsvetenskap ger studenten en fördjupad kunskap om sin vetenskapliga grund och forskningsmetoder inom området. Denna kunskap är relevant för doktorandutbildning eller annat arbete som gäller näringsfältet.

PROGRAM PRESENTATION

Under hela historien har det gjorts många påståenden om kostens roll i vår hälsa. Under senare årtionden har det skett en enorm utveckling på fältet och näringskunskapen har ökat väsentligt. Kandidatprogrammet i näringsvetenskap syftar till att öka studentens färdigheter att arbeta självständigt inom näringsområdet på vetenskapliga grunder. Områden som omfattas av programmets första term omfattar hur olika typer av studier bidrar till den kunskap som ligger till grund för kost- och fysiska aktiviteter, samtidigt som man beaktar hållbarhetsaspekter. Fördjupad kunskap om molekylära och genetiska mekanismer som ligger till grund för kostens inverkan på organismen ingår också. Bedömningsmetodik för kostintag, fysisk aktivitet och fitness, med fokus på förståelse av validitet, tillämplighet och utvärdering av resultaten behandlas också. Metoder för att förebygga sjukdomar och främja hälsosam kostvanor och fysisk aktivitet, t.ex. genom att använda internet- och mobiltelefonteknik, omfattas också av programmets första del. Globala perspektiv och jämförelser ingår i alla kurser. Andra terminen består av ett examensprojekt bestående av 30 högskolepoäng. Här har studenten möjlighet att välja ett projekt för att studera djupt, beroende på hans eller hennes bakgrund och intresse, inom olika områden av näringsforskning. Projektet kan till exempel vara molekylärt, fysiologiskt, kliniskt, epidemiologiskt eller folkhälsobaserat.... [-]

Sverige Stockholm
September 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Karolinska Institutet

Masterprogrammet i hälsoinformatik riktar sig till studenter som är intresserade av informationsteknik och dess tillämpning på områdena medicin och hälsovård. ... [+]

Masterprogrammet i hälsoinformatik riktar sig till studenter som är intresserade av informationsteknik och dess tillämpning på områdena medicin och hälsovård. Du lär dig metoder för att göra hälso- och sjukvården säkrare, effektivare och av högre kvalitet genom datorbaserad informations- och kunskapshantering.

PROGRAM PRESENTATION

Studenter kan få sin grundutbildning i antingen hälsovården eller en teknisk disciplin. Under det första halvåret, studenter med teknisk bakgrund ta kurser i grundläggande medicinsk vetenskap, sjukvård organisation och ledning, medan studenter med medicinsk bakgrund lära sig grundläggande data- och systemvetenskap. Den första terminen avslutas med en gemensam kurs i sjukvårdsinformationssystem.... [-]

Sverige Stockholm
August 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska