MSc i medicinsk informatik

Allmänt

Programbeskrivning

Hälsosystemet kännetecknas av hög IT-infiltration - de flesta kliniska, omvårdnads- och terapeutiska processer stöds av digitala nätverksdokumentationssystem som används av yrkesverksamma som är involverade i alla dessa behandlingsprocesser. Under dessa processer debiteras privatpersoner och sjukförsäkringsbolag med hjälp av digital överföring. Denna doktorandkurs gör det möjligt för eleverna att förstärka, fördjupa och expandera sin teoretiska och faktiska kunskap för att möta kraven på moderna forsknings- och utvecklingsfält inom telematik, telemedicin och e-hälsovård samt på tjänsteleverantörsområden i nationella eller internationella hälsovårdsnät .

Förutom Tyskland främjas digitaliseringen av vården i många olika europeiska länder, vilket ger våra studenter möjlighet att använda denna doktorsexamen för att verkligen specialisera sin IT-expertis inom detta specifika område för att fortsätta i doktorsstudier eller forskningsarbete inom vetenskapliga områden och starta en fantastisk karriär.

Karriärmöjligheter

Idag är många processer och procedurer inom vårdindustrin endast möjliga genom omfattande IT-support. Informatik ger hälso- och sjukvården IT-lösningar och arbetar övervägande i skärningspunkten mellan IT, medicin, omvårdnad, läkemedel, medicinsk teknik och administration. Följaktligen finns det en hög efterfrågan på kvalificerade datavetenskapare inom följande områden:

  • IT-avdelningar och datacenter på sjukhus och praxis
  • Sjukförsäkringsbolag
  • Läkemedelsindustrin och medicinsk teknik
  • Sjukvårdsorganisationer som sjukvårdscentraler och sjukhus- och kliniknätverk
  • Serviceindustrier inom hälso- och sjukvård (logistik, mjukvaruutveckling, konsultverksamhet)

Syftet med programmet går utöver det grundläggande syftet med "anställbarhet" mot professionell kompetens och karriärsucces. Fokus ligger på praktiska lösningsorienterade och genomförandeorienterade kompetenser i ett internationellt sammanhang som uppnås genom konkreta, praktikbaserade projekt och praktiska fallstudier. Kompetens inom hälso- och sjukvård, eHealth, Research and Methodology samt Soft Skills kommer att utvecklas genom en modulbaserad kursstruktur. Inom modulerna kommer syntes och synkronisering att uppnås genom att översätta kunskaper till konkreta fallstudier (avdrag och induktion). Som regel utgör fallstudier, projekt och "heta ämnen" cirka 50% av varje modul.


Kompetensområden

Alla föreläsningar kommer att hållas på engelska, vilket innebär att kunskaper i engelska är en nödvändig förutsättning. Följande moduler kan väljas:


Sjukvård

Idag sker hälsovård i ett nätverkskontext. Hälso- och sjukvård är ett komplext system med juridiska krav och regler om självadministration och föreningar samt regionala tjänster på makro-, meso- och mikronivå. Kunskap om och övervägande av såväl ledningsprocesser som den nationella och internationella rättsliga ramen för vårdindustrin utgör grunden för IT-processer. Juridiska utmaningar som uppstår kräver en grundläggande utvärderingskompetens baserad på överensstämmelse.


eHälsa

Förbundsdepartementet definierar eHealth enligt följande: "eHealth innehåller alla tillämpningar som utnyttjar de möjligheter som informations- och kommunikationsteknik (IKT) erbjuder vid behandling och vård av patienter. eHealth är ett paraplybete för ett brett spektrum av IKT-baserade applikationer som telemedicinstillämpningar där information behandlas elektroniskt och utbyts via säkra dataanslutningar och som stödjer patientbehandling och vårdprocedurer. "

e-hälsa och IKT-teknik bygger på internationellt erkända kommunikationsstandarder och klassificeringssystem och är samarbetssystem med olika gränssnitt. Utmaningar inom dataskydd och datasäkerhet kräver en solid förståelse av lagkrav.


Forskning

"Sozialgesetzbuch" (Tysklands socialförsäkringskod) reglerar tillhandahållandet av sjukvårdstjänster. Koden specificerar: "Kvalitet och effektivitet av tjänster måste återspegla den senaste medicinska kunskapen och måste ta hänsyn till framsteg inom det medicinska området." (§2 SGB V). Bevisbaserad medicin ger empiriskt verifierbara behandlingar som görs tillgängliga både nationellt och internationellt genom riktlinjer för medicinskt intresse. Alla eHealth-applikationer måste kunna göra bevisbaserade beslut som bygger på grundläggande ekonomiska och hälsoprinciper. Därmed genererar eHealth stora datamängder som endast kan bearbetas med hjälp av avancerad data mining och dataanalys, och som är grundläggande för terapeutiska och omvårdnadstjänster.

Mjuka färdigheter

Tjänster inom hälso- och sjukvården utförs i ett tvärvetenskapligt sammanhang. Den innehåller aspekter av gränsöverskridande hälsovård och därmed flerspråkighet spelar en viktig roll. En förståelse för internationella skillnader i hälsovårdstjänster och förmågan att arbeta i blandade grupper, formar den dagliga professionella livslängden hos specialister inom medicinsk informatik.

Modulerna ger möjlighet att fördjupa och konsolidera kunskap inom de olika kompetensområdena och utveckla relevanta praktiska färdigheter (mjukvaruutveckling, IT-hantering, telemedicin, teknisk försäljning - på nationella och internationella platser).

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

We strive for academic excellence and indeed rank among the best universities of applied sciences in Germany. Founded in 1994, we are a modern, multi-award-winning and excellently equipped university ... Läs mer

We strive for academic excellence and indeed rank among the best universities of applied sciences in Germany. Founded in 1994, we are a modern, multi-award-winning and excellently equipped university offering undergraduate and postgraduate degree courses designed around the demands of national and global business and commerce. Läs mindre
Pfarrkirchen , Deggendorf + 1 Mer Mindre