MSc i hållbar industriell farmaceutisk bioteknik

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

ANSÖK NU!

Innovation och hållbarhet

Institutionen för spetskompetens för bioteknikkemi och farmaci vid Siena universitet är en helt ny avancerad magisterexamen i hållbar industriell farmaceutisk bioteknik (SIPhaB).

Vårt fokus ligger på den industriella bioteknik-farma-sektorn, där Italien rankas först i Europa för export och produktion och först i världen för innovativa kontrakt.

För att behålla konkurrensfördelen är en paradigmatisk förändring nödvändig för utbildning, där viktiga element måste inkluderas i socio-miljömässigt ekonomisk hållbarhet samt i den djupa digitala omvandlingen av Health and Industry 4.0.

SIPhaB är ett unikt nytt utbildningsprogram som konjugerar biokemiskt med kunskap om hantering och hållbar utveckling.

En romanproffs

Vi har ambitionen att utbilda en ny, flervärd, mångkompetent, tvärgående professionell roll som ansvarar för bioteknik-farma.

Studenten till SIPhaB kommer därför att få mycket multifaktoriell och tvärvetenskaplig kunskap på en solid biomolekylär avancerad vetenskaplig grund över det mest innovativa och hållbara gröna bioindustriella scenariot.

En examen med förvärvad internationell ledning och reglerande kompetens relaterad till hållbar utveckling.

Slutligen en examen som har de 10 bästa färdigheterna som indikeras av tredje World EconomicForum.

En roman utbildningsmodell

För att effektivt konjugera kunskap och kunskap har vi tillsammans utformat SIPhaB med humanistiska och ekonomiska universitetsavdelningar och främst med våra industripartners.

SIPhaB-programmet ger bred utbildningstid till etapper, seminarier och webbseminarier i samarbete med den extra-akademiska och industriella världen om frågor som annars upptäckts i något annat universitetsprogram.

Vi använder innovativa och uppslukande undervisningsmetoder, utnyttjar industriella territoriella laboratorier, gynnar utvecklingen av passion, intresse, nyfikenhet, känslomässig förståelse, förmågan att arbeta i teamet kontra konventionella enskilda universitetsprogram.

Vi föreslår en ny integrerad och flexibel utbildningsmodell.

ANSÖK NU!

Ingångskrav

Kandidaterna måste ha en treårig kandidatexamen (eller högre).

(BA) inom ett av följande områden:

 • Bioteknik
 • Biologi
 • Jordbruk och skogsbruk
 • Jordbruksvetenskap och teknik
 • Kemisk vetenskap och teknik
 • Farmaceutisk vetenskap och teknik
 • Fysiska vetenskaper och teknologier

Tillträde till internationella studenter kommer att utvärderas av EG genom transkription och läroplan, eventuellt integrerad genom en onlineintervju.

Godkännande av förregistrering

SIPhaB-kommittén utvärderar varje sökares transkript och läroplan.

Selektiv utvärderingstest

Sökanden som lyckats utvärderas deltar i en obligatorisk selektiv bedömning.

Efter utvärderingen

När den sökande har godkänt den selektiva bedömningen kommer han / hon att få ett officiellt godkännandebrev från University of Siena som är nödvändigt för VISA-ansökan vid behov.

ANSÖK NU!

Università di Siena foto arkiv / Shutterstock

ANSÖK NU!

Akademisk kalender

Avdelningar vid University of Siena har antagit ett terminssystem.

Läraråret är indelat i två termer: från oktober till januari och från mars till maj. I slutet av varje termin är en period för undersökning planerad.

Varje avdelning har emellertid sin egen akademiska kalender, som finns på institutionens hemsida (i avsnittet "Didattica"): http://www.unisi.it/strutture/dipartimenti

2020-2021 vägledande akademisk kalender

Höstterminen (1: a terminen)

 • Föreläsningsperiod: 1 oktober 2020 - 18 januari 2021
 • Examinationsperiod: 21 januari - 1 mars 2021

Vårterminen (2: a terminen)

 • Föreläsningsperiod: 4 mars - 14 juni 2021
 • Examinationsperiod: 17 juni - 31 juli 2021

ANSÖK NU!

Undervisningsavgifter

Bestämning av bidragsbeloppen

Bidragsbeloppet som betalas från varje student som är inskriven i examenskurser, magisterkurser eller mastercykler med en enda cykel som erbjuds av University of Siena definieras på grundval av följande element:

 • Kategori som kursen hör till;
 • Den ekonomiska statusen för studentens närmaste familj, eftersom detta uttrycks av motsvarande indikator för ekonomisk situation (ISEE) för året som omedelbart föregår inskrivningsåret;
 • Inskrivningsår;
 • Högskolepoäng (ECTS-poäng) de tolv månaderna före 10 augusti.

Studiekursen faller under en av de tre kategorierna nedan:

 • Humaniora-sociala studier (USA)
 • Teknisk-vetenskaplig (TS)
 • EU-reglerad vård (EU)

Obs! För studenter som är medborgare i länder utanför EU och som inte är bosatta i Italien och för studenter som inte är tillämpliga på deras närstående, kan en anpassningskoefficient beroende på ursprungsland tillämpas.

University of Siena tillhandahåller en beräkningssida för studieavgifter: https://www.maprin.unisi.it/tasse19_20/index_eng.php

Università di Siena foto arkiv / Shutterstock

Ett starkt internationellt uppdrag

I sina åtta århundraden av historien har University of Siena producerat ett brett utbud av studier inom många olika kulturfält.

Under åren har University of Siena förstärkt sin strategi för internationalisering, i syfte att stärka sina internationella akademiska relationer och att locka studenter och forskare från olika delar av världen.

I början av 2000-talet har denna historiska institution kunnat möta utmaningar relaterade till globaliseringen av lärande, kunskap och forskning med ett stort antal internationella samarbeten.

Nya internationella samarbetsavtal och projekt som upprättas varje år, vilket ökar antalet examina och kurser som levereras på engelska, med god placering i nationella och internationella rangordningar; detta är några av University of Siena starka punkter.

Välkommen till Siena

University of Siena är ett av de äldsta universiteten i Europa, som grundades 1240.

Dess historia har utvecklats tillsammans med Toscana kulturella tradition från medeltiden till modern tid.

Siena ligger i hjärtat av Toscana mitt i ett landskap med svagt böljande kullar. Byggt på tre branta kullar och omgiven av gamla murar, är det en unik stad där studenter kan tillbringa en lönsam studieperiod, full av möjligheter för deras personliga berikning.

ANSÖK NU!

Senast uppdaterad May 2020

Om skolan

The University of Siena is one of the oldest universities in Europe, having been founded in 1240. Its history has evolved alongside Tuscany’s cultural tradition from the Middle Ages to modern times.

The University of Siena is one of the oldest universities in Europe, having been founded in 1240. Its history has evolved alongside Tuscany’s cultural tradition from the Middle Ages to modern times. Läs mindre