Under SIT: s italienska samhälle för telemedicin - Rome Business School : s MSc i e-hälsa och telemedvaltning har utformats för att ge utbildning om organisatoriska processer och tekniker som syftar till korrekt införande och hantering av IKT-lösningar och telemedicin i Hälsosystem.

Startdatum: varje år mars och oktober.

58955_eHealt.jpg

E-hälsa är den kombinerade användningen av informationsteknik och elektronisk kommunikation, särskilt internet, inom hälsovårdssektorn, för kliniska, pedagogiska och administrativa ändamål. både på plats och på avstånd (i vilket fall det kallas telemedicin).

E-hälsa är inte bara en teknisk utveckling utan utgör också ett sätt att tänka, ett engagemang, ett organisatoriskt tillvägagångssätt för att förbättra vården lokalt eller regionalt genom att använda de nya möjligheterna som presenteras av informations- och kommunikationsteknik.

Utbildningsmål

Efter avslutad kurs kommer deltagarna att: - förstå e-hälsa och telemedicinens terminologier och deras tillämpningsområden - vara medvetna om de mest utbredda och innovativa tekniska plattformarna och tillgängliga lösningar - ha kompetens att utvärdera och välja bästa e-hälsa projekt och lösningar - kunna hantera de organisatoriska aspekterna som följer av införandet av e-hälsa i en institution, en region eller ett land - kunna tillämpa kunskapen om de europeiska e-hälsovårdsprojekten i toppklass inhemska sammanhang - vara e-hälsa evangelister.

Kursinnehåll

- Introduktion, Villkor och Allmänna Begrepp - Hälsokunskapsbedömning - Elektroniska Medicinska Register - National Electronic Health Records - Kronisk sjukdomshantering - EMR för primärvård - Kliniska beslutsstödsystem - UK WSD "Den största slumpmässiga kontrollprovet av Telehealth and Telecare i världen "- Bättre hälsa genom IT-standarder och interoperabilitet - Telemedicin: Användningsområden och tekniker - Introduktion till e-hälsa i sjukhusmiljöer - Ekonomi för e-hälsa - Hälsovårdsreform: Ändra vårdmodellerna i Europa - ESA-aktiviteter inom telemedicin: rymdteknik E-hälsovård i de italienska regionerna - E-hälsa på sjukhus - Telemedicin för lokala organisationer - Telemedicin för utvecklingsländer - Offentliga-privata partnerskap - Utformning av e-hälsoprojekt - Europeisk strukturfinansiering för e-hälsovård

Deltagaravgift

Delningsavgiften för MSc i E-Health och Telemed Management är € 4.500,00.

Kursen är uppbyggd i - 6 månader av föreläsningar, en gång per vecka - 6 månader av det slutliga projektarbetet.

Deltagande formler

Denna kurs kan delta i följande formler: - På campus, vid Rome Business School Rom huvudkontor.

Program undervisas på:
Engelska
Rome Business School

Se 2 fler kurser från Rome Business School »

Senast uppdaterad December 24, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
12 månader
Deltid
Pris
4,500 EUR
Deadline
Kontakt Skolan
March 18th for EU applicants. February 16 for non-EU applicants.
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Mar 31, 2020
Sista anmälningsdag
Kontakt Skolan
March 18th for EU applicants. February 16 for non-EU applicants.
Startdatum
Okt 2019
Slutdatum
Okt 31, 2020
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Mar 31, 2020
Sista anmälningsdag
Kontakt Skolan
March 18th for EU applicants. February 16 for non-EU applicants.
Startdatum
Okt 2019
Slutdatum
Okt 31, 2020
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Kontakt Skolan
March 18th for EU applicants. February 16 for non-EU applicants.
Slutdatum
Mar 31, 2020
Location
Sista anmälningsdag
Kontakt Skolan
March 18th for EU applicants. February 16 for non-EU applicants.
Slutdatum
Mar 31, 2020

Okt 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Okt 31, 2020
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Okt 31, 2020