MS i omvårdnad - ledarskap

Efterfrågan på välutbildade, affärsinriktade professionella sjuksköterskor i ledarskaps- och ledarroll roller växer på grund av det ökade komplexiteten i vårdsystemet. MSO i sjukvårdssystemledning från MSOE, med sin unika blandning av omvårdnad och affärsidéer, kommer att utrusta akademiker med de kunskaper och färdigheter som krävs för att fungera effektivt i vårdmiljön.

MSOEs MSN-program bygger på det faktum att sjuksköterskor på mellanhantering och verkställande nivå och sjuksköterskaföretagare måste ha kapacitet att hantera ekonomiska resurser, hantera humankapital, analysera stora dataset, förstå komplexa organisationssystem och säkerställa kvalitet och säkerhet, alla genom linsen av vårdpraxis. Läroplanen i MSN-programmet uppfyller detta behov genom att blanda kompetensen hos fakulteten för Nursing School och Rader School of Business med studentens kunskaper och erfarenheter. MSN i Health Care Systems Management beskrivs bäst som en examen i omvårdnad blandad med affärsidéer.

Designad för att rymma upptagen yrkesverksamma, är kurser tillgängliga via blandat online-format. Detta kombinerar fördelarna med ansikte mot ansikte interaktion med bekvämligheten av online-lärande. Leveransformatet för blended-online ger flexibilitet för att balansera utbildningsutbildning med arbets- och familjeansvar.

Blandad Internetleverans

Blandad Internetleverans kombinerar den rika fakulteten / studentinteraktionen som är kännetecknet för en MSOE-utbildning med flexibiliteten i online-lärande. Mängden tid studerande spenderar i klassen minskar, samtidigt som tiden för projektfokuserad inlärning förbättras. MSOE: s blandade klasser möts ansikte mot ansikte under olika veckor. Möten inträffar under kvällen på "jämn" numrerad eller "udda" antal veckor varje akademisk term. Online-lärandes aktiviteter planeras under icke-mötesveckor och underlättas via MSOEs Blackboard-instruktionsplattform. Digitala föreläsningar, interaktiva diskussioner, undersökande fallstudier, datoriserade simuleringar och synkrona chattar är exempel på online-lärandeupplevelser som används av MSOE-fakulteten.

Finansiellt stöd

Alla MSOE-studenter är berättigade att ansöka om Federal Direct Graduate PLUS-lån. De flesta av MSOE: s doktorander är anställda på heltid och över 70% får stöd till arbetsgivarundervisning. Om du är anställd rekommenderar vi också att du talar med din arbetsgivare om assistans om ersättning för undervisning.

Curriculum

 • NU-6300 Nurse Leader and Manager: Professionell och personlig utveckling (2 poäng)
 • NU-6330 Hälsovårdspolitik och -förordning (4 hp)
 • NU-6900 Projektledning för ledande förändring (4 hp)
 • NU-6340 Etik inom omvårdnad och hälsovård (2 hp)
 • MB-6100 Statistisk tänkande och dataanalys (4 hp)
 • MB-6200 Skapa finansiell intelligens (4 poäng)
 • MB-6000 Distribuerat Ledarskap för Effektiva Organisationer (4 poäng)
 • NU-6320 Bevisbaserad praxis och forskning (4 högskolepoäng)
 • MB-6600 Utveckling och utnyttjande av mänsklig kapital (4 hp)
 • NU-6310 Sjuksköterskans ledare och chef: Hantering av vårdleverans (4 hp)
 • MB-6950 underlättar förändring i komplexa system (4 hp)
 • NU-6350 Health Care Management Synthesis I (1 kredit)
 • NU-6370 Nursing Informatics
 • NU-6360 Sjukvårdsledning Syntes II (3 hp)

PROGRAMKREDITET: 47 kvartskrediter * * MSOE följer ett akademiskt kvartalssystem. De 47 kvartskrediter som krävs i detta program motsvarar cirka 30 terminspoäng av kontakt och klasstid.

Programmål

Programmål är breda uttalanden som beskriver karriären och de professionella prestationer som det akademiska programmet förbereder de utexaminerade att uppnå. Kandidater från MSN-programmet kommer att:

 • Led andra och hantera resurser i komplexa hälsovårdssystem med en känsla av socialt och etiskt ansvar.
 • Ha de kunskaper och färdigheter som arbetsgivarna önskar att utvecklas i sin önskade karriärväg.
 • Förbättra system i vården för positiva konsekvenser för patienter, familjer och samhällen.

Studentutfall

Studentutfall är smalare uttalanden som beskriver vilka studenter som förväntas veta och kunna göra vid tidpunkten för examen. Kandidater från MSN-programmet kommer att:

 • Visa exempel på professionell praxis i rollen som ledare, mentor och förebild för sjuksköterskor.
 • Effektivt leda och hantera vårdpersonalen och / eller mellanprofessionella team för att leverera högkvalitativ, säker patientvård.
 • Förstå och utnyttja bevisbaserad praxis för att fatta beslut som är kliniskt och skattemässigt ansvariga.
 • Skapa en miljö där relationer värderas, delat beslutsfattande förväntas och där patientvård är huvudfokus.
 • Erkänna det yrkesmässiga, etiska och sociala ansvaret som ingår i chefen och ledarens roll.
 • Hantera förändringsprocessen med en strategisk plan som flyttar organisationen framåt med en medvetenhet om system och operativa problem.
 • Omhänderta användningen av en mängd olika tekniker som en effektiv och effektiv metod för att stödja datastyrda beslut, samt leverera högkvalitativ patientvård.
 • Värdera vikten av att engagera sig i pågående personlig och professionell utveckling genom en process för livslångt lärande.
Program undervisas på:
Engelska

Se 2 fler kurser från Milwaukee School of Engineering (MSOE) »

Denna kurs är Kombinerat online och på campus
Startdatum
Sep 2019
Duration
Pris
35,000 USD
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sep 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum