Biomedicinska Engineering program fokuserar på utformningen av framtida diagnos- och behandlingsmetoder på sjukhus och på fältet.

Interaktionen mellan den mänskliga organismen, teknisk utrustning, och metoder är avgörande för medicin och teknik.

Vi blir alltmer beroende av avancerad utrustning för patientdiagnos och behandlings t.ex. stora CT scanners, PET-skannrar för att studera molekylära processer i cancer, liksom pacemakers och DNA-chips för att studera genomet.

Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt program som erbjuds av DTU i samarbete med fakulteten för hälsa och medicinska vetenskaper vid Köpenhamns universitet.

Utbildningsprogram fokus

Utbildningen syftar till att ge MSc studenter med god kunskap om de kliniska problemen i modern sjukvården, som gör det möjligt för dem att utveckla nya tekniska lösningar. Därför utbildningen omfattar både teknik och mänskliga fysiologi kurser, allt från funktioner organen på cellnivå för att modellera fysiologiska processer i loket apparaten.

fokus~~POS=TRUNC områden~~POS=HEADCOMP

Den Biomedical Engineering Programmet erbjuder forskningsbaserad undervisning och möjlighet att specialisera sig på en av de tre fokusområden:

 • Signal och Modellbaserad diagnostik
 • Bilddiagnostik och strålningsfysik
 • Biomekanik och Biomaterials

Valet av kurser i elevernas individuella studieplanen men erbjuder en viss grad av flexibilitet. Därför har du alla möjligheter att designa din egen utbildningen och karriär genom att välja från ett brett utbud av kurser på DTU och Köpenhamns universitet.

Karriär

På grund av deras djupgående kunskaper i matematik, vetenskap, medicin och teknik, MSc examen i medicinsk teknik är det möjligt att analysera komplexa frågor och utveckla en sund, livskraftiga lösningar med högteknologiska verktyg.

Typiska arbetsområden

Du kan bidra till att utveckla nya metoder och produkter som syftar till att förebygga sjukdomar, bota patienter och rädda liv-ex hjärtövervakning, med hjälp av intelligenta datorprogram för att mäta och bedöma om patientens hjärta fungerar normalt, eller om patienten behöver en pacemaker.

Du kan också delta i cancerforskning, utveckling av högteknologiska scannrar som anger exakt var kirurgen ska göra snittet för att ta bort en cancertumör, eller var att rikta strålarna att bestråla endast den sjuka vävnaden.

Karriärmöjligheter

Typiska karriärmöjligheter inkluderar: Sjukhus:

 • vidareutveckling av mätmetoder och utrustning
 • deltagande i klinisk forskning (modellering, planering och genomför kliniska prövningar)
 • provning och underhåll av komplexa tekniska installationer
 • utbildning av andra personalgrupper.

Företag:

 • produktutveckling och forskning
 • deltagande i testplanering
 • försäljning, marknadsföring och service.

Universitet och forskningsinstitutioner

 • undervisning
 • Forskning.

Föra en PhD

När du har en civilingenjör, kan du få möjlighet att fortsätta dina studier och ansöka om antagning till den treåriga PhD, som vid DTU och Köpenhamns universitet är ett forskningsbaserat program ranking bland de bästa i världen. Du kan göra antingen en vanlig doktorsexamen eller industridoktorand, den senare med samtidig anställning i ett företag.

Som doktorand kommer du att ingå i en forskargrupp och kommer att genomföra en oberoende vetenskaplig projekt.

Grundläggande behörighet

Endast sökande innehar antingen en Bachelor of Science i maskinteknik, kan en högskoleingenjör eller en Bachelor of Natural Science bli antagen till ett specifikt program. Det särskilda programmet stater i detaljer som kandidatprogrammen är berättigade och om de sökande måste uppfylla kompletterande utbildningsverksamhet.

Krav på kompletterande utbildningsverksamhet kan motsvara upp till 30 hp och anges i form av en lista över kurser enligt den individuella Civilingenjör program.

De kompletterande krav kan uppfyllas som en del av kandidatprogrammet eller i samband med villkorlig antagning till en viss civilingenjör program. Som en del av antagningsprocessen, kommer det att avgöras om de kompletterande kurser måste föras före inledningen av studier eller inom det första halvåret. Kurser som ska passeras före inledningen av studierna måste passeras senast en termin före påbörjandet av studierna.

Maximalt 10 hp kan tjänas efter inledningen av studier och inom den första terminen. Om det finns ett behov av kompletterande kurser vilket motsvarar mer än 10 högskolepoäng, måste dessa krediter alltid förtjänas före påbörjandet av studierna. Kompletterande utbildningsverksamhet i samband med villkorlig antagning till en civilingenjör program inte utgör en del av civilingenjör programmet, och partiella studieavgifter därför ut för sådana kompletterande kurser. Om de kompletterande kurser inte har passerat inom den tidsfrist som anges är villkorlig antagning till programmet återkallas.

Den civilingenjör program erbjuds på engelska. sökande måste därför visa kunskaper i engelska (B-nivå, IELTS, TOEFL- eller Pearson test).

Akademiska kraven för detta program

 1. Bachelor of Science i maskinteknik från DTU
 2. Ungkarlar ingenjörs från andra universitet
  Nedan är ett antal specifika program listade. Läs även "Ytterligare krav för alla sökande" nedan!

  2.1.1 Kandidatexamen i välfärdsteknologi från Syddansk Universitet
  Kvalificera när kursfordringar (en förteckning över sex kurser) ovan är uppfyllda.
  2.1.2 Kandidatexamen i Hälsoteknik från Aalborg Universitet
  Kvalificera när kurs kraven ovan (listan över sex kurser) är uppfyllda.
  2.1.3 Ingenjör från Aarhus universitet
  Kvalificera när kurs kraven ovan (listan över sex kurser) är uppfyllda.
  2.1.4 Ingenjör (Hälsoteknik) från DTU (diplomingeniør)
  Kvalificera sig, när kurs kraven ovan (förteckningen över sex kurser) är uppfyllda enligt följande:
  • 01035 Advanced Engineering Mathematics 2 (5 sp) och
  • 01006 Uppgradering till 01005 Matematik 1 (0 hp)
  • 62745 Elektro och material (10 hp) ELLER
  • 10916 Fysik 1 (5 hp) och 10044 fysik 2 (5 sp)
  • 26.027 Grundläggande kemi (5 hp) eller
  • 26000 Allmän kemi (5 hp) eller
  • 26050 Introductury kemi för biovetenskap (5 hp) eller
  • 26171 Allmän kemi (5 hp) eller
  • 62565 Tillämpad Elektro.
 3. Ytterligare krav för alla sökande (utom Kandidatexamen i medicin och teknik) Den Civilingenjör programmet i medicinsk teknik krävs goda kunskaper i matematik, fysik, humanbiologi och sjukdomar samt en rad specialisering områden inom medicinsk teknik.

  De sökande förväntas därför granska innehållet i de obligatoriska kurser och de önskade tekniska fördjupningskurser i civilingenjör programmet och se till att de nödvändiga kraven uppfylls eller kommer att vara, i god tid innan du startar programmet.

  De sökande förväntas kunna förstå och lära sig nya programmeringsspråk utan undervisning bistånd.

  De sökande rekommenderas också att ha passerat ett examensarbete inom medicinsk teknik fältet. Sökandena vid tillämpningen bör
 • inkludera en motiverande skrivelse av maximalt en A4-ark och
<li>  ange hur kurskrav som anges i detta dokument &auml;r uppfyllda och</li>
<li>  ange deras planerade specialisering och redog&ouml;ra f&ouml;r hur deras kandidat examen kan kvalificera dem f&ouml;r detta omr&aring;de av specialisering.</li>

Alla dokument måste vara i pdf-format.

Program undervisas på:
Engelska
Technical University of Denmark (DTU) Graduate Programs
Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
2 år
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum