MPH Global Public Health

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Folkhälsa är ett växande problem med frågor som fetma och andra komplexa tillstånd som kräver utbildning och specialistutbildning i hela hälsosektorn.

Denna nya mästare i global folkhälsa erbjuder en grund i folkhälsautbildning och exponering för global hälsoanalys, politik, politik, system och praxis.

Du kommer att fokusera på globala folkhälsofrågor som styrs av målen för hållbar utveckling (SDG), som inrättades av FN: s generalförsamling 2015:

 • Fortplantnings-, mödrar-, nyfödda och barns hälsa
 • Infektionssjukdomar
 • Icke-överförbara sjukdomar (NCD) och mental hälsa
 • Skador och våld
 • Universell hälsotäckning (UHC) och hälsosystem
 • Miljörisker
 • Hälsorisker och sjukdomsutbrott

Du kommer att utveckla en fördjupad förståelse för de hälsoutmaningar som befolkning och nationer står inför i en allt mer globaliserad värld.

Vi strävar efter att förse dig med färdigheter för planering, hantering och utvärdering av hälsovårdstjänster för sjukdomsförebyggande, hälsoskydd och hälsofrämjande.

Kandidater från denna MPH bör utveckla en arbetskraft med stark ledning, ledarskap och kritiska tänkande färdigheter.

Funktioner och Fördelar

 • Utrustar dig med färdigheter för planering, hantering och utvärdering av vårdtjänster för sjukdomsförebyggande, hälsoskydd och hälsofrämjande.
 • Täcker många av de områden som är nödvändiga för att sitta del A i fakulteten för folkhälsoundersökning.
 • Vår kurs har ett deltidsalternativ för att hjälpa dig att passa studier runt ditt arbete.
 • Vårt undervisningsteam består av professorer och läsare inom epidemiologi, folkhälsa, sociologi, hälsofrämjande och mental hälsa.

Kursinformation

På denna kurs kommer du att undersöka och reflektera över utmaningarna med att förebygga sjukdomar, hantera ojämlikheter i hälsan och analysera resultat i en allt mer globaliserad värld.

Kursen är arrangerad som fem lärande enheter (90 hp), två valfria undervisade enheter (30 hp) och ett 60 hp-avhandlingsprojekt.

Du lär dig av en rad moduler, allt från epidemiologi, sociologi, statistik, ekonomi till mental hälsa. Vi strävar efter att se till att alla moduler uttryckligen återspeglar att många folkhälsoutmaningar idag är globala hälsoproblem. Detta innebär att alla kärnmodeller och valfria undervisningsmoduler innehåller specifikt innehåll och dataexempel som täcker både globala och regionala situationer, med tonvikt på de sju WHO-hälsorelaterade SDG-tematområdena.

Du kommer att kritiskt analysera ämnen från sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande till kulturella och historiska förhållanden som utformar folkhälsopolitiken och praxis.

Du kommer att slutföra ett övervakat, oberoende 10-15 000 ord forskningsprojekt som ger en djupgående undersökning av ett valt område för global folkhälsa. Avhandlingsämnen kan omfatta ett område av folkhälsa som är relevant för dina arbets- och karriärplaner, systematiska eller berättande litteraturgranskningar eller sekundärdataanalys.

Kursen kommer att levereras genom en mängd olika undervisningsmetoder inklusive föreläsningar, seminarier, workshops och datorbaserade aktiviteter samt grupparbete. Vi använder vår online inlärningsmiljö (Moodle) för att stödja våra undervisningsaktiviteter och säkerställa elektronisk tillgång till allt läromedel.

Du kommer att utvärderas med hjälp av en rad metoder inklusive uppsatser, flervalsbedömningar, granskningar av policydokument, reflekterande loggar, muntliga presentationer, skriftliga tentamina och en övervakad avhandling.

Heltidsstudenter förväntas delta på alla schemalagda dagar. Deltidsdeltagande kommer att bero på vilket år du tar kärn- och optionsenheter.

På den här kursen studerar du följande kärnenheter:

 • Globala utmaningar för folkhälsan i 2000-talet
 • Epidemiologi och statistik för folkhälsa
 • Sociologiska metoder för folkhälsa
 • Evidensbaserad folkhälsa och hälsofrämjande
 • Internationella hälsosystem och policy
 • Avhandling

Studie- och bedömningsuppdelning

10 poäng motsvarar 100 timmars studier, som är en kombination av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar och självständig studie. En masterexamen består vanligtvis av 180 hp, en PGDip 120 hp, en PGCert 60 hp och en MFA 300 hp. Den exakta sammansättningen av din studietid och bedömningar för kursen kommer att variera beroende på dina alternativval och inlärningsstil, men det kan vara:

Studie

 • Nivå 7 15% föreläsningar, seminarier eller liknande; 0% placering; 85% oberoende studie

bedömning

 • Nivå 7 85% kurser; 0% praktiskt; 15% undersökning

Ingångskrav

 • Storbritannien utmärkelse - minst 2: 2 (eller motsvarande internationellt)
 • Utländska sökande kommer att kräva IELTS med en total poäng på 6,5 med inte mindre än 5,5 i någon kategori, eller en motsvarande accepterad engelsk kvalifikation.
 • GCSE matematik och naturvetenskap i klass AC, eller internationellt motsvarande (annan bevisning eller erfarenhet kommer att övervägas individuellt).
 • Sökande kan intervjuas som en del av antagningsprocessen.

Obligatorisk förstudie och relevant erfarenhet

Kursen är öppen för alla universitetsexaminerade inom ett hälso- eller hälsorelaterat yrke. De med medicinsk examen bör ha ett års yrkeserfarenhet efter registrering. Sökande med en icke-hälsorelaterad grundexamen måste kunna visa tillräcklig kunskap eller erfarenhet av folkhälsan.

Avgifter och finansiering

Studenter i Storbritannien och EU

 • Heltidsavgift: 8 500 £ per år. Studieavgifterna kommer att förbli desamma för varje år på din kurs, så att du fullbordar den inom den normala tidsramen (inga upprepade år eller pauser i studiet).
 • Deltidsavgift: £ 4250 studeras per år. Studieavgifterna kommer att förbli desamma för varje år på din kurs, så att du fullbordar den inom den normala tidsramen (inga upprepade år eller pauser i studiet).

Studenter utanför EU och Channel Island

 • Heltidsavgift: 16 000 £ per år. Studieavgifterna kommer att förbli desamma för varje år på din kurs, så att du fullbordar den inom den normala tidsramen (inga upprepade år eller pauser i studiet).
 • Deltidsavgift: 8 000 £ studeras per år. Studieavgifterna kommer att förbli desamma för varje år på din kurs, så att du fullbordar den inom den normala tidsramen (inga upprepade år eller pauser i studiet).

ytterligare information

En masterkvalificering omfattar vanligen 180 hp, en PGDip 120 hp, en 60 hp PGCert och en MFA 300 hp. Undervisningsavgifterna förblir desamma för varje studieår, förutsatt att kursen är avslutad inom normal tidsram (ingen upprepningsår eller studieavbrott).

Extrakostnader

Andra kostnader

 • Valfri uppskattning: £ 400

Alla böcker som krävs för kursen är tillgängliga från biblioteket. Universitetet har också PC-laboratorier och en bärbar lånetjänst. Många studenter väljer emellertid att köpa några av de grundläggande läroböckerna för kursen och / eller en bärbar dator. Studenter kan också behöva skriva ut sina uppgifter och andra dokument. Kostnader för utskrift på campus börjar från 5p per sida. Uppskattade kostnader är £ 300 för en bärbar dator på upp till £ 100 varje år för böcker och utskrift.

Karriärmöjligheter

Denna kurs ger en grund för att utveckla ett brett utbud av yrkeskarriärer inom folkhälsa och epidemiologi.

Folkhälsan fokuserar på befolkningar och samhällen, i motsats till individer, vilket leder till potentiella karriärer inom offentliga eller statliga tjänster, forskning, icke-statliga organisationer och den frivilliga sektorn. Även om ett antal vanliga teman behandlas i den här kursen, kan du specialisera dig i roller som sträcker sig från hälsovårdsundersökningar, folkhälsoanalytiker, hälsopolitiska rådgivare, överförbar sjukdomskontroll eller chef för folkhälsa.

Senast uppdaterad Sep 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

Manchester Metropolitan University is home to a diverse international student population from more than 130 countries. The University is ranked amongst the world’s top 200 universities under 50 years ... Läs mer

Manchester Metropolitan University is home to a diverse international student population from more than 130 countries. The University is ranked amongst the world’s top 200 universities under 50 years old, which is a measure of its commitment to delivering and supporting quality research and teaching. Manchester Metropolitan provides its students with regular employability events including advice workshops, industry networking, guest speakers and careers fairs. The University also has industry links with many global companies, including IBM, Bentley Motors, Bosch, Microsoft, Nike, Adidas, Manchester City Football Club and Walt Disney. A range of scholarships exclusive to international students is also available, up to the value of £5,000. Läs mindre