Långtidsstudier Kandidat- och magisterexamen i fysioterapi

University of Information Technology and Management

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Långtidsstudier Kandidat- och magisterexamen i fysioterapi

University of Information Technology and Management

Långtidsstudier Masterprogram

Februari intaget äger rum från 10 november 2018 till 15 februari 2019

Allmän sjukgymnastik

Överblick över funktionshinder i medicinska och sociala, ekonomiska och psykologiska aspekter av handikapp, problem med fysisk terapi och dess roll i modern medicin, medicinsk diagnostikens roll för behandling och fysioterapi, samt att välja och utföra undersökningar och prov som är nödvändiga för att välj fysioterapeutiska medel. Rollen och betydelsen av primär och sekundär profylax för att förebygga 21-talets civilisationssjukdomar och rollen för samhällets hälsovårdsutbildning.


Ortopediska Tillbehör

Konstruktion, funktion, användning och principer för val av ortopediska enheter. Undervisa kompetenser och färdigheter i att beskriva och tolka principerna för funktionen hos ortopediska enheter som används vid rehabilitering. Förstå rollen som ortopediska enheter i rehabilitering.


Rörelseterapi

Teoretisk översikt och kärnan i kursen, metoder för bedömning av lokomotivsystemet för fysioterapi och metoder och tekniker för att utföra terapeutiska övningar. Undervisning biomekanisk analys av kroppsställning och determinanter av mänskliga lokomotivfunktioner. Undervisa praktiska färdigheter inom terapeutiska övningar, metoder och tekniker, baserad på teoretisk kunskap och med tanke på indikationer och kontraindikationer av särskilda behandlingar. Grundläggande metoder som används vid manuell terapi, med teoretisk kunskap inom kinesioterapi. Undervisa kunskaper och färdigheter inom användning av särskilda kinesioterapeutiska behandlingar, enligt patientens individuella kliniska bilder.


Sjukgymnastik

Teoretisk och praktisk kunskap om användningen av biologiska effekter på mänskliga vävnader med fysiska stimuli inom: termoterapi, kryoterapi, fototerapi, hydroterapi, elektroterapi, elektromagnetiska fält och balneoklimatologi, med särskild hänsyn till grundforskningens grundforskning, metodik, indikationer och kontraindikationer för de utförda behandlingarna.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska


Senast uppdaterad November 28, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Okt. 2019
Duration
Varaktighet
5 år
Heltid
Information
Deadline
Feb. 15, 2019
Locations
Polen - Rzeszow, Podkarpackie Voivodeship
Startdatum : Okt. 2019
Sista anmälningsdag Feb. 15, 2019
Slutdatum Sept. 30, 2019
Dates
Okt. 2019
Polen - Rzeszow, Podkarpackie Voivodeship
Sista anmälningsdag Feb. 15, 2019
Slutdatum Sept. 30, 2019