Kurs i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inklusive HIV och aids (srhr inkl. HIV-hjälpmedel)

Royal Tropical Institute (KIT)

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Kurs i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inklusive HIV och aids (srhr inkl. HIV-hjälpmedel)

Royal Tropical Institute (KIT)

En djupgående titt på viktiga frågor och aktuella debatter i sexuell reproduktiv hälsa politik, inklusive hiv och aids, mot mer inkluderande och rättighetsbaserade strategier för sexuell och reproduktiv hälsa.

Denna kurs är tropEd ackrediterade och är avsedd för allmänna hälso- och sjukvårdspersonal som vill höja sin kapacitet i sexuell och reproduktiv hälsa. Det kan följas som en fristående kurs eller som en del av Master i internationell hälsa eller Master i folkhälsoprogrammen.

Innehåll

Sexuell och reproduktiv hälsa omfattar en rad frågor som påverkar hälsan hos kvinnor och män på alla stadier i livet. Driven av kvinno- och rörelser för mänskliga rättigheter, har det skett en förskjutning i den internationella arenan från främst med fokus på befolkningskontroll och tryggt moderskap mot mer inkluderande och rättighetsbaserade strategier för sexuell och reproduktiv hälsa.

Förutom maternell och neonatal, hälsa, familjeplanering och andra aspekter av reproduktiv hälsa, sexuell hälsa nyckeln. Både HIV och andra sexuellt överförbara infektioner (STI) har en dramatisk effekt på de sociala och ekonomiska förhållanden i både individer och samhällen. Förbättringar i sexuell och reproduktiv hälsa kräver mer än en biomedicinsk svar; effektiva svar fokus till könsroller, identitet, sociala normer, värderingar och adress djupa tabun. Dessa faktorer bidrar alla i huvudsak till den typ av insatser som hälso- chefer och yrkesverksamma måste ge.

Modulen undersöker orsakerna, konsekvenserna och mönster i en rad SRH frågor: sexuell hälsa, familjeplanering, infertilitet, foster, perinatal, postpartum hälsa, nyfödda hälsa, abort, tonåring hälsa, könsrelaterat våld och HIV.

Modulen undersöker också viktiga överväganden för SRHR och HIV policy och praxis: såsom kön; rättigheter baserade metoder; sexualitet; stigmatisering och diskriminering; och etik. Deltagarna kommer att utforska sina egna normer och värderingar i förhållande till sexualitet och hur dessa driver problem och svaret på problemen. Särskild uppmärksamhet kommer att ges till grupper som inte är tillräckligt nås av SRH tjänster, såsom ungdomar och personer med funktionshinder.

Antagningskriterier

  • Akademisk utbildning eller yrkesmässiga kvalifikationer inom ett relevant område
  • Arbetslivserfarenhet i ett närliggande område, bland annat erfarenhet av förvaltning eller planerar i utvecklingsländer
  • Kunskaper i talad och skriven engelska
Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Mar. 2019
Duration
Varaktighet
3 veckor
Heltid
Price
Pris
2,070 EUR
Information
Deadline
Locations
Nederländerna - Amsterdam, North Holland
Startdatum : Mar. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Mar. 2019
Nederländerna - Amsterdam, North Holland
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan