Read the Official Description

Under de senaste decennierna motion har blivit väl etablerad som ett verktyg för att förebygga och behandla sjukdomen. Uppfattningar inom hälso- och sjukvårdssektorn av motion och dess recept som en behandling har förändrats dramatiskt under de senaste åren.

Förstå utvecklingen av motion recept och dess användning idag

I detta gratis online-kurs bevis för rollen av motion för behandling av en rad olika kliniska populationer, inklusive personer med hjärt-kärlsjukdom, psykiska problem, kommer barn villkor och cancer studeras.

Över två veckor upptäcker fördelarna med övning i både förebygga och behandla sjukdomar och förbättra ditt självförtroende i övning recept som en behandling.

Vecka 1: Utforska forskning om nyttan av fysisk aktivitet; bevisen som har informerat motion recept riktlinjer och säkerhetsaspekter.

Vecka 2: Lär dig hur fysiologiska anpassningar att utöva översätta till förbättrade hälsoresultat och bevis som stöder motion recept i flera vanliga kliniska populationer.

Lär dig med fysiologi och rehabilitering experter

Under kursen kommer det att finnas en möjlighet att samarbeta med forskare, vårdpersonal och motion recept experter från disciplin för sjukgymnastik vid Trinity College Dublin.

Vilka ämnen kommer du täcka?

 • Introduktion till motion recept och fysisk aktivitet
 • Hur kroppen reagerar på fysisk träning?
 • Bevisen bakom motion recept
 • Riktlinjer för fysisk aktivitet
 • Uppfattningar om motion recept
 • Mäta fysisk aktivitet
 • Motion för hjärnans hälsa och rörelseapparaten
 • Motion för dem med hjärt-kärlsjukdom och med metabola sjukdomar
 • Motion för lungsjukdom och över cancer kontinuum
 • Motion över livslängden

Vad kommer du att uppnå?

 • Identifiera grundläggande fysikaliska aktivitet mätverktyg t.ex. pulsmätare, accelerometrar, stegräknare och frågeformulär.
 • Reflektera över erfarenheter av motion recept, riktlinjer för fysisk aktivitet och motion recept säkerhet.
 • Samman historia motion recept riktlinjer.
 • Beskriv kardiovaskulära och respiratoriska svar på akut och kronisk motion.
 • Identifiera fördelarna med motion för hjärnans hälsa, rörelseapparaten, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och KOL.
 • Kritiskt bedöma nuvarande riktlinjer för fysisk aktivitet.
 • Uppskatta det komplexa samspelet mellan motion, fysisk aktivitet och immunsystemet, särskilt de antiinflammatoriska effekterna av motion.
 • Beskriv hur objektivt mäta kondition och styrka t.ex. sex minuters gångtest, och handgrepp dynamometer användning.
 • Beskriv hur motion riktlinjer för recept kan anpassas för kliniska pediatriska populationer.
 • Beskriv hur motion recept riktlinjer kan anpassas för äldre befolkningen.
 • Visa medvetenhet om bevis för att stödja träning som behandling verktyg för olika kliniska populationer inklusive de med artros, typ 2-diabetes och andra kroniska sjukdomar.

Vem är kursen för?

Denna kurs är utformad för sjukvårdspersonal som vill bredda sin förståelse av motion recept och fysisk aktivitet som ett verktyg för att förebygga och behandla sjukdomen. Ingen tidigare erfarenhet eller utbildning krävs.

Program taught in:
Engelska
FutureLearn

See 61 more programs offered by FutureLearn »

Denna kurs är Online
Startdatum
Open Enrollment
Duration
2 veckor
Deltid
Pris
Free
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Open Enrollment
Slutdatum
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
Slutdatum