Kursen ger kunskaper och färdigheter som hälso- och sjukvårdschefer, beslutsfattare och planerare behöver för personalplanering och förvaltning. Det diskuterar politik, strategier och metoder på nationell och arbetsplatsnivå för att ta itu med hälso- och sjukvårdspersonal frågor.

Denna kurs är tropEd ackrediterade och kan följas som en fristående kurs eller som en del av Master in International Health eller Master i folkhälsa program.

Innehåll

Hur kan beslutsfattare och chefer förbättra prestanda för vårdpersonalen? Hur gör man planera personalresurser? Hur kan organisationsutveckling bidra till utvecklingen av sjukvårdspersonal?

Kvaliteten på hälso- och sjukvården leverans beror till stor del på tillgänglighet och prestanda på kvalificerad personal, med hjälp av tillräckligt anläggningar, utrustning och droger. Beslutsfattare och chefer kan påverka prestandan hos vårdpersonal genom noggrant formulerade och genomförda personalresurser för hälsopolitik och strategier som utvecklats i samråd med berörda parter. I syfte att öka arbetskraftens prestanda, beslutsfattare och chefer måste också kunna analysera organisationskultur och beteende samt att identifiera lämpliga ledaregenskaper.

Kursen behandlar de kunskaper och färdigheter som beslutsfattare och chefer behöver för personalplanering och förvaltning. Det ger en översikt över situationen för personal inom hälsosektorn (HKH) ur ett globalt perspektiv och därefter diskuterar politik, strategier och metoder på nationell nivå och på arbetsplatsen för att ta itu med personal hälsofrågor. Ämnen inkluderar rationell planering, utbildning, styrning och kön, prestanda retention och motivation och ledarskap och organisationsförändring.

Mål

I slutet av modulen ska deltagarna kunna:

 • förklara begreppet mänskliga resurser inom hälso- och sjukvårdssektorn
 • analysera och diskutera olika frågor i mänskliga resurser inom hälsosektorn
 • diskutera olika strategier för att säkerställa tillräcklig och kvalificerad personal är rättvist fördelade
 • kritiskt bedöma personalens prestationer, identifiera prestandaproblem och föreslå lämpliga lösningar
 • kritiskt granska utbildningsprogram för hälso- och sjukvårdspersonal och ge lämpliga rekommendationer till förbättringar
 • analysera organisatoriskt beteende och diskutera strategiska alternativ och ledarstilar för förändring

Kursinnehåll

 • Introduktion till HKH
 • Strategisk planering av HKH
 • ARBETSBELASTNING
 • Retention, motivation och prestation av vårdpersonal
 • Governance och HRH, inklusive migration
 • Adresse kön och rättigheter i HRH politik och planer
 • Practicum
 • Ledarskap och organisatorisk förändring

Antagningskriterier

 • Akademisk utbildning eller yrkesmässiga kvalifikationer inom ett relevant område
 • Arbetslivserfarenhet i ett närliggande område, bland annat erfarenhet av förvaltning eller planerar i utvecklingsländer
 • Kunskaper i talad och skriven engelska
Program undervisas på:
Engelska

Se 14 fler kurser från Royal Tropical Institute (KIT) »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Feb 17, 2020
Duration
2 veckor
Heltid
Pris
1,586 EUR
Deadline
Dec 25, 2019
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Feb 17, 2020
Slutdatum
Feb 28, 2020
Sista anmälningsdag
Dec 25, 2019

Feb 17, 2020

Location
Sista anmälningsdag
Dec 25, 2019
Slutdatum
Feb 28, 2020