Kurs i kvalitativa metoder inom hälsosystemsforskning (hsr)

Royal Tropical Institute (KIT)

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Kurs i kvalitativa metoder inom hälsosystemsforskning (hsr)

Royal Tropical Institute (KIT)

Kursen fokuserar på kvalitativ hälso- och sjukvårdssystemen forskning. Deltagarna få erfarenhet i varje steg av den kvalitativa forskningsprocessen och lära sig olika sätt att förbättra utnyttjandet av forskningsresultaten.

Denna kurs är TropEd ackrediterade och kan följas som en fristående kurs eller som en del av Master i internationell hälsa eller Master i folkhälsoprogrammen.

Innehåll

Beslutsfattare, chefer och tjänsteleverantörer inom hälso- och sjukvårdssystemet behöver för att kunna välja lämpliga forskningsmetoder för att bättre förstå och ta itu med de problem de ställs inför. Denna kurs är särskilt inriktad på kvalitativ hälso- och sjukvårdssystemen forskning. Kursen behandlar också vilka metoder ska användas för att besvara olika hälso- och sjukvårdssystem forskningsfrågor.

Deltagarna få erfarenhet i varje steg av den kvalitativa forskningsprocessen genom att utveckla sin egen forskningsplan, genom praktiska övningar, och genom att bedöma en forskningsplan. Man har också uppmärksammat att öka användningen av forskningsresultat genom att beslutsfattare, chefer, vårdgivare, det civila samhället och kunder.

Mål

I slutet av modulen / session ska deltagarna kunna:

  • förklara begrepp, paradigm och tillämpning av och kvalitativa forskningsmetoder inom hälsosystemforskning
  • tydligt formulera frågeställningar som grundar sig på problemanalys
  • kritiskt bedöma varandras arbete (dvs. forskningsförslag och resultat) på sina tekniska och praktiska meriter
  • välja och förklara en lämplig blandning av kvalitativa forskningsverktyg för att undersöka folkhälsofrågor
  • formulera en genomförbar, konsekvent och logisk småskalig förslag kvalitativ forskning
  • föreslå en skiss av en forskningsrapport och föreslå strategier för att sprida forskningsresultat till olika målgrupper

Antagningskriterier

  • Akademisk utbildning eller yrkesmässiga kvalifikationer inom ett relevant område
  • Arbetslivserfarenhet i ett närliggande område, bland annat erfarenhet av förvaltning eller planerar i utvecklingsländer
  • Kunskaper i talad och skriven engelska
Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Jan. 2019
Duration
Varaktighet
3 veckor
Heltid
Price
Pris
1,926 EUR
Information
Deadline
Locations
Nederländerna - Amsterdam, North Holland
Startdatum : Jan. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Jan. 2019
Nederländerna - Amsterdam, North Holland
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan