Klinisk forskarutbildningskurs

Allmänt

Programbeskrivning

Besök www.ccrpcourse.com för mer information för kliniska forskningsutbildningskostnader och kliniska forskningscertifieringsmoduler .

CCRP Course / CCRP Course

Clinical Research Associate Training Course är en 110-modulskurs under ledning av Senior CRA och Physician of 25 Years, Dr.Kamal. Kursen ger utbildning, erfarenhet, intervju, referensbrev och anslutningar som du behöver för att få ett jobb som övervakar kliniska forskningsinsatser. Vi erbjuder klinisk forskning associerad utbildning och placering för sjuksköterskor, vetenskapliga kandidatexamen och internationella medicinska kandidater.

Över 1,9 miljoner studenter får varje år en naturvetenskaplig kandidatexamen. Medan några fortsätter till doktorand, mästare och medicinska program; många är redo att starta sin karriär. Som en ny student som söker på arbetsmarknaden för vetenskap, kan du bara hitta praktik eller erkänna att även forskarutbildningar på grundnivå krävs 1-2 års erfarenhet. Mer så kan du inse att många av dessa jobb kräver intensiv arbetskraft i labbet eller bara inte uppfyllde dina förväntningar på din vetenskapliga examen. Det är därför som en karriär som CRA bör övervägas.

En klinisk forskarassistent eller -koordinator leder och övervakar kliniska prövningar som drivs av läkare, sjuksköterskor och andra vetenskapsmedborgare. Till skillnad från de jobb som du för närvarande kan ansöka om på marknaden är en position som en kreditvärdighet faktiskt mycket svårare att erhålla. Medan många generiska kurser finns på marknaden. vi har sett att många av de elever som kommer till oss fortfarande inte kan hitta ett jobb efteråt. Det beror på att andra kurser inte kompletterar din träning med erfarenhet, referenser, exempel och anslutningar som behövs för att säkra ett CRA-jobb. Denna vetenskapsbaserade medicinska position kan göras privat för läkemedelsföretag som Pfizer, eller akademiskt i medicinska skolor.

Övervakningsterapiförsök i Chicago / Clarity Clinic Chicago

Ändå för de som alltid har velat ha karriär inom medicinen eller har ett mellanrum år före läkarskolan. Detta är nästa steg för att få en start i din karriär. Eftersom läget är olikt som faktiskt arbetar i labbet och kräver en ledningsroll du får 1-till-1-anslutningar med läkare och medicinsk personal som kan leda till en bättre ansökan om medicinsk skola och andra medicinska vårdplatser senare.

Bäst av alla; många av dessa positioner accepterar avlägsen personal (och vissa tillåter dig att resa 20-100% med fulla kostnader inklusive mat, boende och resekostnader). Detta kan hjälpa dig att spara pengar samtidigt som du ökar din lön. CRAs med vår utbildningsnivå kan förvänta sig att göra mellan $ 7,000 - $ 12,000 i månaden; en mängd som inte är vanlig i andra vetenskaps-karriärer.

Klinisk Forskningsjobb Inträdesnivå

Många CRAs är faktiskt utexaminerade läkare som valde att inte ta USMLE eller upprepa sin uppehållstillstånd. Faktum är att några av våra studenter kommer till oss direkt efter att ha flyttat till USA och ifrågasatte vad man ska göra med en MBBS-grad i Amerika.

Till skillnad från vad du har lärt dig under din 3-4 år på universitet eller en internationell skola; Den information som behövs för att bli en CRA bygger på din examen. Det är ingen upprepning av någon kurs du har tagit i undergrad och därmed har vi 110 moduler (mer än någon annan kurs tillgänglig) för att få dig den position du vill ha som CRA. Eftersom vi också tillhandahåller intervjuutbildningen (1 till 1 handledningssessioner) för de flera intervjuerna av intervjuer gör dessa företag; du kan förvänta dig att säkra intervjuförfrågan och skicka alla rundor.

Kursen

Kursen omfattar 110 moduler som en CRA måste känna som bakom handen. Baserat på dina mål fastställer vi en timme studieplan i din dag för att slutföra varje modul. Du får 1-på-1-lektioner av den berömda Senior CRA-ledaren Dr.Kamal efter att ha avslutat varje modul. Kursen refererar till 80 läroböcker och litteratur i CRA-utbildning för att du ska få den information som även dina framtida kollegor och arbetsgivare kanske inte vet. Detta kommer att lämna ett bestående intryck efter varje intervju. De flesta elever mottar intervjuförfrågningar bara 1 månad i kursen. En annan anledning till varför modulerna är självmassiga.

ICH GCP-utbildning

15 moduler - ICH GCP-träningsmodulerna går i detalj över hela ICH GCP-riktlinjerna. De lär dig hur man ansöker dem istället för att bara förstå protokollen. Detta är den grundläggande grunden för CRC-utbildning.

Kvalitetsövervakning

55 moduler - Kvalitetsövervakningsmodulerna behövs för att fungera som handledare i kliniska prövningar. Med dessa moduler kan du få den applikation, exempel och riktlinjer som behövs för att enkelt övervaka försök i din nya position.

Regulatorisk utbildning

10 moduler - Regulatorisk utbildning gör det möjligt för dig att förstå och tillämpa FDA-regleringsriktlinjerna för varje enskild försök som du ska övervaka.

Revision och inspektioner

5 Moduler - Modulerna för revision och inspektioner tränar dig för att förbereda kliniska prövningar för revision av ditt företag, den offentliga organisationen eller den akademiska organisationen.

Skriva övervakningsrapporter

20 Moduler - Dessa moduler fördjupa dig i förståelse, tillämpning och lärande att skriva övervakningsrapporter, uppföljningsbrev och professionella uppskrivningar som krävs i CRC-positionen efter varje kliniskt besök eller översyn av kliniska platser.

Kompetensprovning av CRA

15 moduler - Kompetensprovningen av CRA: s moduler är nästa kurs som behövs för att du ska vara redo för CRA-granskning efter din CRC-karriär. Detta kan spara dig upp till $ 2-5k i framtiden och göra dig till en överlägsen sökande, även om du har en CV på nytt. Vi etablerar våra CRCs som framtida ledare i klinisk provutrymme genom att se till att du har den fullständiga utbildningen som behövs för att främjas i din karriär snabbare än utan kursen.

CRC Immersion Recruitment

5 erfarenheter - Vi etablerar den grundläggande nedsänkning som behövs och relationer med några av de bästa CRC-rekryterarna för att du ska få ett jobb inom fältet efter full CRC-utbildning. Våra immersionsmoduler mimar kliniska prövningar i verkliga livet för att se till att du har nya erfarenheter att lägga till i ditt CV när du pratar med din CRC-rekryterare.

CRC-brev

5 referenser - Vår överordnade kliniska prövning leder leder till intervjuer och referensbrev vid godkännande baserat på din framgång i kursen. Vi kan erbjuda upp till 5 referensbrev efter att ha intervjuat dig och förstått din erfarenhet från kursen och nedsänkning.

CRC Interview Preparation

5 sessioner - Dr.Tiwana arbetar 1-mot-1 med varje elev för att förbereda dem för upp till 4 omgångar intervjuer de kommer att möta när de söker CRC-positionen. Dessa videokonferenser är viktiga för att utveckla den rätta dialekten som behövs för att förmedla erfarenheten och beredskapen för positionen.

Utbildningen

Online utbildning och upplevelse på upp till 6 månader ges beroende på din bakgrund och ditt behov. Du kan fortsätta ditt nuvarande jobb om du vill ha mer online-erfarenhet av att hantera rättegångar. Under denna online-upplevelse kommer du att efterlikna den verkliga rollen som en CRA och vara helt nedsänkt i ett avlägset läge i våra mockprov. Erfarenheten kommer att ge dig bortsett från andra sökande, eftersom du inte bara får en starkare informationsbakgrund utan också har erfarenhet att lägga på ditt CV om helt nedsänkt träningsprov. Denna typ av träning sammanfogad med informationen tillhandahålls för närvarande inte av någon annan kurs.

Intervjuerna

Vår utbildning erbjuder dig en erfaren rekryterare som vouches för dig till hundratals positioner över hela landet (var fjärran eller resebaserade). Vi har våra egna skickliga rekryterare som tar sig tid att förstå din bakgrund, färdighet och inlärningskurva för att placera dig med en arbetsgivare som är upphetsad att få dig på sitt lag. Rekryteraren arbetar med dig i upp till 2 år för att kontinuerligt säkerställa att du har det bästa jobbet på marknaden och är redo att placeras i heltid eller kontrakt till kontraktsposition. Innan du placerar din med en av våra rekryterare tränar vi dig 1-mot-1 för varje intervju så får du den erfarenhet du behöver.

Karriär med en vetenskaplig examen

Medan flera karriärer existerar med en vetenskaplig examen, är den bästa exponeringen för en medicinsk karriär med en naturvetenskaplig kandidatexamen genom klinisk forskningskoordinatorcertifiering. Detta kan tas så tidigt som ditt senast år på college för att förbereda ett jobb direkt utanför universitetet.

CRA-positioner rätt utifrån undergrad är nästan omöjliga att få på grund av de årliga 1,9 miljoner akademikerna i vetenskapsgrader (och ungefär 2.000 ansökningar per position). Därför är certifiering en viktig investering i din karriär.

CRA-positioner efter anställning kommer att täcka kostnaderna för resor, boende, mat och mer om man besöker kliniska platser. De flesta betalar $ 7-12k i månaden med potential att gå vidare till en CRA-position efter 2 år.

Medan många positioner kommer att finansiera eller ersätta din CRA-utbildning, Att säkra ett initialt läge är den tuffa delen. Det är därför vår kurs ger 110 moduler, träning, nedsänkning och intervjuberedning med en Senior CRA och Physician på 20 år.

Vår kurs gör nästan alla intresserade av att använda sig av sin vetenskapliga examen i medicin möjligt. Vi tar elever med ingen medicinsk bakgrund till läkare som söker en bättre ställning på grund av sin internationella medicinska examen.

href = "https://claritychi.com

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

A Clinical Research Associate or Coordinator directs and supervises clinical trials that are run by physicians, nurses, and other science-degree holders. Unlike the jobs you currently can apply to on ... Läs mer

A Clinical Research Associate or Coordinator directs and supervises clinical trials that are run by physicians, nurses, and other science-degree holders. Unlike the jobs you currently can apply to on the market, a position as a CRA is actually much more difficult to obtain. While many generic courses exist on the market; we have seen that many of the students who come to us still cannot find a job afterward. Läs mindre