Populära kategorier

Populära kandidatprogram inom hälsa

Kandidatprogram inom hälsorelaterade ämnen ger studenter den akademiska bas de behöver för att träda in i ledande roller inom vården, med forskning i den privata eller offentliga sektorn, eller hos ideella organisationer. Studenter på hälsorelaterade kandidatprogram erhåller vanligtvis de tekniska och administrativa färdigheter som är nödvändiga för att arbeta inom hälsoindustrin. Fakulteter som erbjuder utbildning inom vården är ofta kopplade till ett sjukhus, en klinik eller ett hälsocenter. Detta ger studenterna möjlighet att få praktiska färdigheter genom t.ex. en praktikperiod. Studenter på hälsorelaterade kandidatprogram kan välja bland en mängd olika fördjupningar. En del av de mest populära hälsorelaterade kandidatprogrammen hittar man inom omvårdnad, medicin, folkhälsa, näringslära, farmaci, odontologi och hälso- och sjukvårdssystem. Kandidatprogram inom fysioterapi, alternativ medicin och veterinärmedicin blir också alltmer populära. Låt dig inte överväldigas av mängden olika studiealternativ när du ska hitta ditt kandidatprogram inom hälsa! Börja leta genom att se igenom kandidatprogrammen som listas nedan, jämför studieplatserna, läroplanerna och kostnaderna, och kontakta antagningskontoren direkt genom att fylla i formuläret.

Nya kandidatprogram inom hälsovård

Sheffield Hallam University

BSc (heders) Arbetsterapi

Maj 28, 2018
Arbetsterapeuter bedömer och behandlar personer som har svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter på grund av en rad fysiska och psykiska hälsoutmaningar. På kursen kommer du att lära dig om hur människor utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt över hela livet. Du kommer att lära dig genom föreläsningar, seminarier och praktiska sessioner om ockupati… [+]onens roll när det gäller att främja hälsa och välbefinnande när människors liv påverkas av dessa utmaningar. Under hela 3-årskursen tilldelas du en individuell akademisk rådgivare som stödjer din fortsatta yrkesutveckling. [-]

University of Essex Online

BSc (Hons) Healthcare Management

juni 4, 2018
Ta det första steget mot en karriär inom Healthcare Management, som studerar två spännande och gratis fält på detta utmanande men givande program. Denna hälso- och affärsplan ger dig en unik möjlighet att utforska ett brett spektrum av fokuserade moduler, integrera kunskapsbaserat lärande samtidigt som du utvecklar både personligt och profession… [+]ellt. [-]

Universiti Teknologi Malaysia

Civilingenjörsexamen (Bio-Medical)

juni 1, 2018
Tillämpningen av ingenjörsteknik inom biomedicinsk vetenskap ökar gradvis. Idag, med den alltmer växande komplexiteten i medicinsk teknik, finns det en växande efterfrågan på tekniska yrkesverksamma som kan interrelatera områdena biomedicin och teknik.

Universitet i Sverige

Ändra plats

Vad är en kandidatexamen inom hälsa och omvårdnad?

Vad är en kandidatexamen inom hälsa och omvårdnad?

Kandidatprogram inom ämnen relaterade till vård och hälsa ger blivande vårdpersonal den nödvändiga akademiska bas såväl som de praktiska färdigheter de behöver i sin framtida karriär. Studenter på kandidatprogram inom hälsorelaterade ämnen utvecklar också grundläggande tekniska och analytiska färdigheter, samt kommunikationsfärdigheter. En kandidatexamen är en förutsättning för ytterligare medicinsk utbildning på master- eller forskarnivå, eller för olika yrken inom hälso- och sjukvårdssektorn. De flesta kandidatprogram inom vård och hälsa räknas som så kallade naturvetenskapliga kandidatexamina (B.S. eller BSc), medan en del universitet också erbjuder kandidatexamina i samhällsvetenskap/humaniora (BA) som fokuserar på hälsorelaterade ämnen.

Vilka är fördelarna med att ta en kandidatexamen inom hälsorelaterade ämnen?

Med en kandidatexamen inom hälsorelaterade ämnen kan man förvänta sig både yrkesmässiga och personliga fördelar under sin karriär. I sitt framtida yrke fokuserar man på att hjälpa till att förbättra livskvaliteten hos individer och samhällen, vilket kan vara mycket givande. Dessutom är jobbutsikterna för vårdpersonal bättre än genomsnittet i många länder, och att ta en kandidatexamen inom hälsorelaterade ämnen är ett sätt att säkra sig en spännande karriär inom en industri som växer snabbt och är under konstant utveckling. En kandidatexamen inom hälsorelaterade ämnen kan också vara starten på vidare studier.

Vad studerar man på ett studieprogram inom hälsa och omvårdnad?

Kandidatprogram inom hälsorelaterade ämnen ger studenterna omfattande kunskap inom hälsoområdet genom kurser som vanligtvis inkluderar samhällsvetenskap, biologi, matematik och kemi, kombinerat med mer specifika kurser som fokuserar på mänsklig anatomi, mikrobiologi, medicinsk terminologi och bioetik. Andra kurser fokusera på patientvård, hälso-och sjukvårdspolitik, medicinsk etik och hälsofrämjande. Institutionen för hälsovetenskap har vanligtvis kopplingar till ett sjukhus eller en klinik där studenterna kan få en praktikplats. Studenterna kan välja inriktning under sin grundutbildning eller fokusera på kurser som ger dem en allmän bas inom hälsa, som de sedan kan bygga vidare på under mer specialiserade studier på master- eller forskarnivå. Några av de mest populära kandidatprogrammen inom hälsa och vård är specialiserade på omvårdnad, farmaci, medicin, tandvård, folkhälsa, näring, psykoterapi eller veterinärmedicin.

Vilken typ av karriär kan du förvänta dig när du har tagit en kandidatexamen inom vård och hälsa?

Kandidatexamina är väldigt populära, mest på grund av de många olika karriärval de leder till. Med en kandidatexamen inom hälsorelaterade ämnen kan man arbeta inom det offentliga och det privata såväl som för ideella organisationer. Det finns många karriärmöjligheter att välja mellan, inklusive yrken på olika vårdinrättningar, hos samhällsorganisationer och hälsoavdelningar. Kandidatprogram förbereder också studenterna på vidare studier inom hälsoområdet, och många väljer att fortsätta sin utbildning.

Hur mycket kostar det att ta en kandidatexamen i ett hälsorelaterat ämne?

Kostnaderna för att ta en kandidatexamen i hälsostudier varierar kraftigt och beror faktorer såsom landet, universitetet eller högskolan, typen av studier och längden på programmet. Det kan vara ekonomiskt skrämmande att ta en kandidatexamen, men det måste inte nödvändigtvis bli så väldigt dyrt. Det finns stipendier och bidrag från såväl offentliga som privata organisationer som kan hjälpa till att täcka terminsavgifterna delvis eller helt och hållet.

Vad är en nätbaserad kandidatexamen inom hälsa och omvårdnad?

Nätbaserade kandidatprogram inom hälsorelaterade studier ger studenterna stor flexibilitet för att exempelvis kombinera arbete och studier. En del studenter kan till och med arbeta heltid medan de tar sin kandidatexamen. Men även om man kan ta en hel examen på internet är det ofta svårt att få praktisk erfarenhet via nätbaserat lärande - för detta krävs tid i ett laboratorium och på en klinik. De flesta kandidatprogram inom hälsorelaterade ämnen ger studenterna möjlighet att forska och besöka olika sjukhus eller kliniker, vilket säkerställer att de också får praktisk erfarenhet. Kandidatprogram inom ämnen såsom folkhälsa och sjukvårdsadministration är mer genomförbara som nätbaserade studier och kräver ofta ingen fysisk närvaro på ett universitet eller högskola.