Populära kategorier

Populära kandidatprogram inom hälsa

Kandidatprogram inom hälsorelaterade ämnen ger studenter den akademiska bas de behöver för att träda in i ledande roller inom vården, med forskning i den privata eller offentliga sektorn, eller hos ideella organisationer. Studenter på hälsorelaterade kandidatprogram erhåller vanligtvis de tekniska och administrativa färdigheter som är nödvändiga för att arbeta inom hälsoindustrin. Fakulteter som erbjuder utbildning inom vården är ofta kopplade till ett sjukhus, en klinik eller ett hälsocenter. Detta ger studenterna möjlighet att få praktiska färdigheter genom t.ex. en praktikperiod. Studenter på hälsorelaterade kandidatprogram kan välja bland en mängd olika fördjupningar. En del av de mest populära hälsorelaterade kandidatprogrammen hittar man inom omvårdnad, medicin, folkhälsa, näringslära, farmaci, odontologi och hälso- och sjukvårdssystem. Kandidatprogram inom fysioterapi, alternativ medicin och veterinärmedicin blir också alltmer populära. Låt dig inte överväldigas av mängden olika studiealternativ när du ska hitta ditt kandidatprogram inom hälsa! Börja leta genom att se igenom kandidatprogrammen som listas nedan, jämför studieplatserna, läroplanerna och kostnaderna, och kontakta antagningskontoren direkt genom att fylla i formuläret.

Nya kandidatprogram inom hälsovård

St. Ambrose University

Bachelor Of Exercise Science

Januari 17, 2018
Rigorös, ja. Belönar definitivt. Om du är fascinerad av mängden motion och mänsklig rörelse och vill ha en karriär som hjälper andra att uppnå sitt fysiska och personliga bästa, kan vi ge dig en förstklassig utbildning. När du kombinerar din SAU-grad med din enhet kan du uppnå dina professionella mål.

Anderson University

Kandidat - Förmedlare (Allopatisk

Januari 16, 2018
Pre-med-programmet är ett fyraårigt program som avslutas på kandidatexamen. Kursförberedelserna måste omfatta ett år med allmän biologi, allmän kemi, organisk kemi och allmän fysik. Studenter uppmanas att ta mer än minsta mängd biologi och kemi för att vara konkurrenskraftig på den kvalificerade MCAT och att göra det första året för medicinsk skolan… [+] mer hanterbar. Kurser i matematik, kommunikationsförmåga och olika konst och humaniora kommer att krävas av vissa medicinska skolor. [-]

Savonia University of Applied Sciences

Kandidatexamen I Omvårdnad

Januari 16, 2018
Efter att ha genomgått vårdstudierna kommer du att vara en kompetent och kompetent sjuksköterskespecialist. Du kommer att ha omfattande kunskap om omvårdnad; Du kommer att behärska de nödvändiga koncepten, metoder och färdigheter för att möjliggöra kritisk bedömning och beslutsfattande vid förändring och oförutsägbar omvårdnad. Efter examen kommer du… [+] att vara en expert på omvårdnadspatienter och ha förmåga att tillämpa dina kunskaper och färdigheter när man löser komplexa och oförutsägbara omvårdnadsproblem. [-]

Universitet i Sverige

Ändra plats

Vad är en kandidatexamen inom hälsa och omvårdnad?

Vad är en kandidatexamen inom hälsa och omvårdnad?

Kandidatprogram inom ämnen relaterade till vård och hälsa ger blivande vårdpersonal den nödvändiga akademiska bas såväl som de praktiska färdigheter de behöver i sin framtida karriär. Studenter på kandidatprogram inom hälsorelaterade ämnen utvecklar också grundläggande tekniska och analytiska färdigheter, samt kommunikationsfärdigheter. En kandidatexamen är en förutsättning för ytterligare medicinsk utbildning på master- eller forskarnivå, eller för olika yrken inom hälso- och sjukvårdssektorn. De flesta kandidatprogram inom vård och hälsa räknas som så kallade naturvetenskapliga kandidatexamina (B.S. eller BSc), medan en del universitet också erbjuder kandidatexamina i samhällsvetenskap/humaniora (BA) som fokuserar på hälsorelaterade ämnen.

Vilka är fördelarna med att ta en kandidatexamen inom hälsorelaterade ämnen?

Med en kandidatexamen inom hälsorelaterade ämnen kan man förvänta sig både yrkesmässiga och personliga fördelar under sin karriär. I sitt framtida yrke fokuserar man på att hjälpa till att förbättra livskvaliteten hos individer och samhällen, vilket kan vara mycket givande. Dessutom är jobbutsikterna för vårdpersonal bättre än genomsnittet i många länder, och att ta en kandidatexamen inom hälsorelaterade ämnen är ett sätt att säkra sig en spännande karriär inom en industri som växer snabbt och är under konstant utveckling. En kandidatexamen inom hälsorelaterade ämnen kan också vara starten på vidare studier.

Vad studerar man på ett studieprogram inom hälsa och omvårdnad?

Kandidatprogram inom hälsorelaterade ämnen ger studenterna omfattande kunskap inom hälsoområdet genom kurser som vanligtvis inkluderar samhällsvetenskap, biologi, matematik och kemi, kombinerat med mer specifika kurser som fokuserar på mänsklig anatomi, mikrobiologi, medicinsk terminologi och bioetik. Andra kurser fokusera på patientvård, hälso-och sjukvårdspolitik, medicinsk etik och hälsofrämjande. Institutionen för hälsovetenskap har vanligtvis kopplingar till ett sjukhus eller en klinik där studenterna kan få en praktikplats. Studenterna kan välja inriktning under sin grundutbildning eller fokusera på kurser som ger dem en allmän bas inom hälsa, som de sedan kan bygga vidare på under mer specialiserade studier på master- eller forskarnivå. Några av de mest populära kandidatprogrammen inom hälsa och vård är specialiserade på omvårdnad, farmaci, medicin, tandvård, folkhälsa, näring, psykoterapi eller veterinärmedicin.

Vilken typ av karriär kan du förvänta dig när du har tagit en kandidatexamen inom vård och hälsa?

Kandidatexamina är väldigt populära, mest på grund av de många olika karriärval de leder till. Med en kandidatexamen inom hälsorelaterade ämnen kan man arbeta inom det offentliga och det privata såväl som för ideella organisationer. Det finns många karriärmöjligheter att välja mellan, inklusive yrken på olika vårdinrättningar, hos samhällsorganisationer och hälsoavdelningar. Kandidatprogram förbereder också studenterna på vidare studier inom hälsoområdet, och många väljer att fortsätta sin utbildning.

Hur mycket kostar det att ta en kandidatexamen i ett hälsorelaterat ämne?

Kostnaderna för att ta en kandidatexamen i hälsostudier varierar kraftigt och beror faktorer såsom landet, universitetet eller högskolan, typen av studier och längden på programmet. Det kan vara ekonomiskt skrämmande att ta en kandidatexamen, men det måste inte nödvändigtvis bli så väldigt dyrt. Det finns stipendier och bidrag från såväl offentliga som privata organisationer som kan hjälpa till att täcka terminsavgifterna delvis eller helt och hållet.

Vad är en nätbaserad kandidatexamen inom hälsa och omvårdnad?

Nätbaserade kandidatprogram inom hälsorelaterade studier ger studenterna stor flexibilitet för att exempelvis kombinera arbete och studier. En del studenter kan till och med arbeta heltid medan de tar sin kandidatexamen. Men även om man kan ta en hel examen på internet är det ofta svårt att få praktisk erfarenhet via nätbaserat lärande - för detta krävs tid i ett laboratorium och på en klinik. De flesta kandidatprogram inom hälsorelaterade ämnen ger studenterna möjlighet att forska och besöka olika sjukhus eller kliniker, vilket säkerställer att de också får praktisk erfarenhet. Kandidatprogram inom ämnen såsom folkhälsa och sjukvårdsadministration är mer genomförbara som nätbaserade studier och kräver ofta ingen fysisk närvaro på ett universitet eller högskola.