Kandidatexamen i sjukvårdsstudier, Villmanstrand

Allmänt

Programbeskrivning

Som sjukvårdare hjälper du traumapatienter eller människor som plötsligt blir sjuka och behöver akut vård, både på och utanför sjukhuset. Du känner igen och förutser situationer som hotar patientens liv och vet hur man ska agera som situationen kräver. Förutom varningsuppgifter kommer ditt jobb att omfatta icke-brådskande vård: undersöka patienter, kartlägga situationer och planera uppföljning. Du kommer att ta omvårdnadsbeslut och också kunna leda ett team.

Arbetet hos en sjukvårdare kräver stresshanteringsförmåga, god interaktionsförmåga och fysisk kondition. På jobbet måste du kunna fatta snabba oberoende beslut baserat på undersökt information och vårdinstruktioner. Många sjukvårdare arbetar i ambulanser, men du kan också hitta arbete i till exempel ett akutrum på sjukhus eller en intensivvårdsavdelning.

Paramedic studier vid LAB University of Applied Sciences uppfyller en paramedikers kompetenskrav, både i teorin och i praktiken. Mer än en tredjedel av studierna sker i riktiga vårdmiljöer och till exempel i simuleringsövningar. Klinisk utbildning i autentiska vårdmiljöer är en integrerad del av dina studier.

Under dina studier lär du dig om de tekniska innovationerna inom omvårdnad, som omvårdnadsrobotik och intelligenta applikationer för självvård, och lär dig hur du använder dem för att hjälpa din klient och patient på bästa möjliga sätt.

Examensprogrammet inom sjukvård för sjukvård (RN) öppnar upp för ett stort antal möjligheter att arbeta som sjukvårdare eller registrerad sjuksköterska i Finland och på andra håll i Europeiska unionen.

mål

LAB University of Applied Sciences utbildar professionella sjukvårdare som är experter på akutvård med både paramedicinska och omvårdnadsförmåga. Paramedic studier bygger på en personlig studieplan som gör det möjligt för studenter att bygga sina egna karriärvägar. Våra moderna hälsovårdslaboratorier och simuleringsmiljö möjliggör utveckling av färdigheter, kunskap och beslutsförmåga tillsammans med föreläsare, experter och andra multikulturella studenter. Flexibla möjligheter till e-lärande används också.

Under tiden inkluderar studier teoretisk och praktisk utbildning. Den praktiska delen av utbildningen äger rum inom olika och tvärvetenskapliga områden inom vården.

Syftet med utbildningsprogrammet är att utbilda studenterna till att bli registrerade sjuksköterskor (RN) och sjukvårdare. Programmets akademiker kan hjälpa patienter som plötsligt är sjuka och behöver akut vård, både på och utanför sjukhuset. Under studierna lär sig eleverna att känna igen och förutse situationer som hotar patientens liv och vet hur de ska agera enligt situationen. Med icke-brådskande första hjälpenuppgifter kan sjukvårdare bedöma patientens behov av service och vård, planera uppföljning och hänvisa patienten till lämplig vård.

Sjukvårdspersonalen måste kunna arbeta både självständigt och som en del av det multi-professionella teamet. Uppgifterna måste förberedas för att fatta självständiga beslut baserat på forskad information och vårdriktlinjer. Som sjukvårdare kan du också arbeta som teamledare. Jobbet kräver trycktolerans samt beredskap att agera konsekvent även i svåra och oväntade situationer. Dessutom krävs god fysisk och mental bearbetbarhet på jobbet.

Goda kontakter med olika partners både inom och utanför universitetet är integrerade i vårt program. Det paramedicinska programmet ger möjlighet att träffa människor från hela världen, lära sig om olika kulturer och studera för att bli en kompetent sjuksköterska. Alla studenter uppmuntras att delta i utbytesprogram för att fördjupa sin interkulturella kompetens.

Studieinnehåll

Kandidatexamen, Paramedic är 240 hp och det tar fyra år att slutföra. Programmet är uppdelat i gemensamma kärnkompetenser och kompletterande kompetenser. Kursmodulerna sträcker sig från 10 till 25 hp.

Kompletterande kompetenser kan bestå av studier inom ditt eget område, tvärvetenskapliga vägstudier eller andra färdigheter som stöder professionell tillväxt. Den första utbildningsmodulen i omvårdnadsstudier är faktorerna för välbefinnande, som implementeras med hjälp av en teambaserad inlärningsmetod.

Kärnkompetensstudier utrustar dig för en rad professionella roller. Kompletterande kompetensstudier inkluderar studieområden som utvecklar och främjar dina valda kompetensområden. Dessa kompetenser utgör din professionella profil.

Struktur av studier

  • Kärnkompetens 15 hp
  • Professionella kärnkompetenser 100 hp
  • Kompletterande kompetenser 35 hp
  • Klinisk utbildning 75 högskolepoäng
  • Examensarbete 15 hp

Kompetens

Den förvärvade examen är en grundexamen (en kandidatexamen). Studenterna är kvalificerade att arbeta som sjukvårdare (på finska Ensihoitaja AMK) och registrerad sjuksköterska (RN) (på finska sairaanhoitaja AMK). Kvalifikationen uppfyller kraven i EU: s direktiv, vilket också innebär intressanta karriärmöjligheter utomlands. Både sjukvårdare och registrerad sjuksköterska är reglerade yrken som övervakas av den nationella tillsynsmyndigheten för välfärd och hälsa (Valvira).

Mer om undervisningsspråk

Teoretiska studier är på engelska. Finska och engelska används i klinisk utbildning.

Avhandling

Kandidatprogrammet omfattar en 15-högskoleexamen. Detta kan antingen vara ett forskningsbaserat projekt eller ett så kallat funktionellt avhandlingsprojekt. Examensarbetet syftar till att bredda och fördjupa din professionella expertis och kunskap och ge dig den expertis som behövs för att arbeta med utvecklingsuppgifter inom ditt område. Examensarbetet förbättrar informationshämtning och färdigheter för problemlösning.

Avhandlingen kan genomföras som ett projekt beställt av en extern organisation eller som en del av ett utvecklingsprojekt. Examensarbetet kan genomföras individuellt, parvis eller i grupp, inklusive en skriftlig rapport. Examensarbetet kan som bäst fungera som en Pathway till din framtida karriär.

Internationalisering

Vi erbjuder utmärkta möjligheter att få värdefull internationell expertis och språkkunskaper för din framtida karriär. Framtida arbetsplatser och positioner kräver mångkulturella färdigheter, språkkunskaper och internationell förståelse. Lärande sker i en internationell, mångkulturell miljö. Våra examensstudenter kommer från hela världen.

Bli internationell!

Du kan slutföra en del av dina studier vid våra partnerinstitutioner i olika länder runt om i världen eller göra din praktiska utbildning utomlands. Varje år välkomnar vi ett stort antal studenter från olika länder, så programmet är verkligen internationellt.

Samarbete med andra parter

Dina studier kommer att vara nära kopplade till utvecklingen av arbetslivspraxis, tillsammans med företag och arbetsgemenskaper. Tvärvetenskapliga arbetslivsprojekt och olika inlärningsmiljöer, t.ex. studentkooperativ, kommer att stärka dina kontakter med autentiska arbetslivsinteraktioner under hela programmet.

Forskningsfokus

Vid LAB University of Applied Sciences är vårt mål att förnya arbetslivet och arbetssätten. Tillsammans med våra partners testar vi nya innovationer och sätt att göra saker.

Våra fokusområden är hållbarhet, design, innovationer och hälsa.

Karriärmöjligheter

Oftast arbetar sjukvårdare som vårdpersonal i ambulanser. Du kan också arbeta i en rad olika omvårdnads- och akutsjukvårdspersonal som kräver grundläggande eller speciella färdigheter.

Sjukvårdare kan arbeta inom primärhälsovård, specialistvård, öppenvård, socialvård och privata och tredje sektorer i Finland och utomlands. Sjukvårdare kan också arbeta på den privata sidan som anställd eller entreprenör, till exempel i ambulanser.

Studenter från Bachelor of Health Care, Paramedic, kommer också att få en Bachelor of Science (Nursing), som kommer att utvidga studenternas karriärmöjligheter för olika omvårdnadspositioner.

Postgraduate studie möjligheter

Efter att ha vunnit en kandidatexamen och ha två års yrkeserfarenhet är du berättigad att ansöka till UAS-magisterprogrammen. Du är också berättigad att ansöka om magisterprogram som erbjuds av universitet.

Senast uppdaterad Okt 2020

Om skolan

LAB University of Applied Sciences operetas in Finland in the cities of Lahti and Lappeenranta. The new institution will start its operation on 1 January 2020.

LAB University of Applied Sciences operetas in Finland in the cities of Lahti and Lappeenranta. The new institution will start its operation on 1 January 2020. Läs mindre
Villmanstrand , Lahti , Lahti + 2 Mer Mindre