Kandidatexamen i medicin och kirurgi

University of Bologna

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Kandidatexamen i medicin och kirurgi

University of Bologna

Huvudsyftet med ett-cykelprogrammet inom medicin och kirurgi är att ge medicinska kandidater med den kunskap och färdigheter som krävs för att utöva en modern typ av medicin. De måste kunna integrera hälsofrämjande åtgärder, förebyggande av sjukdomar, behandling och rehabilitering i sin praxis, och de måste kunna göra det även i ett internationellt sammanhang.

5 skäl att anmäla sig till examen

  1. Programmet levereras genom ett utbud av både innovativa och traditionella undervisningsmetoder, med ett "problemlösande" tillvägagångssätt
  2. Ett fokus på medicinska humaniora för att förstå hälsa och sjukdom i samband med individen, familjen och samhället
  3. En integrerad läroplan med hands-on-tillvägagångssätt, däribland kliniska skolor som börjar direkt från år 1
  4. En problembaserad inlärningsmetod för medicin som är multidisciplinär och patientorienterad
  5. Engelska som språk för att få tillgång till internationella utbyten och bredda forskarutbildningstillfällen

Förkunskapskrav

Tillträde till ettcykelprogrammet inom medicin och kirurgi regleras nationellt med dekret från det italienska ministeriet för utbildning, universitet och forskning (MIUR). Antalet studenter som godkänts varje år till examensprogrammet, datumet för antagningstestet samt testinnehåll och -procedurer definieras årligen genom ett dekret från det italienska ministeriet för utbildning, universitet och forskning (MIUR) som reglerar antagningstestet. Dessa krav offentliggörs i ansökningsomgången.

href = "https://corsi.unibo.it/singlecycle/MedicineAndSurgery/admission-procedures

Studiebidrag och subventioner

Universitetsstuderande kan få ekonomiskt stöd under sina studier från regionen Emilia Romagna, University of Bologna och andra externa organ.

href = "https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies

Undantag för studieavgifter

Kolla UNIMORE webbplats för att veta vilka dokument som krävs för att ansöka om fullständiga undantag och särskilda bidrag.

href = "http://www.international.unimore.it/fees.html

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska


Senast uppdaterad December 1, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Okt. 2019
Duration
Varaktighet
6 år
Heltid
Price
Pris
3,250 EUR
Information
Deadline
Locations
Italien - Bologna, Emilia-Romagna
Startdatum : Okt. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Okt. 2019
Italien - Bologna, Emilia-Romagna
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan