Read the Official Description

Huvudsyftet med ett-cykelprogrammet inom medicin och kirurgi är att ge medicinska kandidater med den kunskap och färdigheter som krävs för att utöva en modern typ av medicin. De måste kunna integrera hälsofrämjande åtgärder, förebyggande av sjukdomar, behandling och rehabilitering i sin praxis, och de måste kunna göra det även i ett internationellt sammanhang.

5 skäl att anmäla sig till examen

  1. Programmet levereras genom ett utbud av både innovativa och traditionella undervisningsmetoder, med ett "problemlösande" tillvägagångssätt
  2. Ett fokus på medicinska humaniora för att förstå hälsa och sjukdom i samband med individen, familjen och samhället
  3. En integrerad läroplan med hands-on-tillvägagångssätt, däribland kliniska skolor som börjar direkt från år 1
  4. En problembaserad inlärningsmetod för medicin som är multidisciplinär och patientorienterad
  5. Engelska som språk för att få tillgång till internationella utbyten och bredda forskarutbildningstillfällen

Förkunskapskrav

Tillträde till ettcykelprogrammet inom medicin och kirurgi regleras nationellt med dekret från det italienska ministeriet för utbildning, universitet och forskning (MIUR). Antalet studenter som godkänts varje år till examensprogrammet, datumet för antagningstestet samt testinnehåll och -procedurer definieras årligen genom ett dekret från det italienska ministeriet för utbildning, universitet och forskning (MIUR) som reglerar antagningstestet. Dessa krav offentliggörs i ansökningsomgången.

href = "https://corsi.unibo.it/singlecycle/MedicineAndSurgery/admission-procedures

Studiebidrag och subventioner

Universitetsstuderande kan få ekonomiskt stöd under sina studier från regionen Emilia Romagna, University of Bologna och andra externa organ.

href = "https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies

Undantag för studieavgifter

Kolla vår hemsida för att veta vilka dokument som krävs för att ansöka om fullständiga undantag och särskilda bidrag.

href = "https://www.unibo.it/TuitionFees

Program taught in:
Engelska

See 1 more programs offered by University of Bologna »

Last updated January 18, 2019
Denna kurs är Campus based
Startdatum
Okt. 2019
Duration
6 år
Heltid
Pris
3,250 EUR
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Okt. 2019
Slutdatum
Application deadline

Okt. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum