Kandidatexamen i fysioterapi

Allmänt

Programbeskrivning

Kandidat i hälsovården
210 högskolepoäng
Intag 20
Examensarbete inom fysioterapi
Campus: Satakunnankatu 23, Pori

Viktiga datum

Ansökningsperiod: januari 2020
Entréprov: april 2020
Studier börjar: Höst 2020

Experterna med rörelse och funktionell kapacitet

En fysioterapeut kan utarbeta en högkvalitativ, bevisbaserad sjukgymnastikplan tillsammans med en kund och basera planen för bedömning, kundens behov och kliniska resonemang. Läroprogrammet inom fysioterapi öppnar möjligheter att arbeta inom rehabiliteringsområdet både inom den privata och offentliga sektorn. Efter examen har du rätt att använda yrkestiteln fysioterapeut enligt vad som anges i ett dekret.

SAMK-studenter kommer att vara anställda

Du kan arbeta inom rehabiliteringsområdet både inom den privata och offentliga sektorn. Din kärnkunskap ligger inom området för bedömning och stöd för rörelse och funktion. Du kan arbeta med människor i alla åldrar på sjukhus, vårdcentraler, privata metoder, industri, idrottsföreningar, kliniker och icke-statliga organisationer.

 • Sjukgymnast (AMK).
 • Kandidat i hälsovården.
 • En lärare i anpassad fysisk aktivitet.

Modern och mångsidig campus

Den nya SAMK-campus ligger i stadens centrum av Pori och det är framtidens lärmiljö.

 • Över 4000 studenter.
 • Diversifierad: företag, hälso- och sjukvård och sociala tjänster, teknik, turism.
 • Cirka 600 grader per år.
 • Bra trafikförbindelser: Ligger intill Pori Travel Center. Det är lätt att komma fram med en lokal eller långdistansbuss och inom gångavstånd från flygplatsen.

Innehåll

 • Kommunikations- och interaktionsförmåga.
 • Krav och kompetenser i det framtida yrket.
 • Mänsklig funktionell och rörelsekapacitet.
 • Bevisbaserade metoder för fysioterapi.
 • Praktisk träning.
 • Forskning och utveckling av fysioterapi.

En fysioterapeut kan utarbeta en högkvalitativ, bevisbaserad sjukgymnastikplan tillsammans med en kund och basera planen för bedömning, kundens behov och kliniska resonemang. Fysioterapeuten tar hänsyn till de etiska riktlinjerna, lagstiftningen och effektiviteten i hans eller hennes arbete. Han eller hon har goda interkulturella, interaktiva och pedagogiska färdigheter och kan delta i projekt som inbegriper tvärvetenskapligt samarbete.

inter

Internationalitet är integrerad som en naturlig del av examensprogrammet. Internationell kompetens manifesterar sig som språkkunskaper, interaktiva färdigheter och kulturell kompetens. Studenten arbetar i grupper och nätverk med personer från olika kulturella bakgrunder som utvecklar interkulturella kommunikationsförmåga. Studenten har också möjlighet att slutföra studier eller praktikperioder utomlands.

Efter examen har du rätt att använda yrkestiteln fysioterapeut enligt vad som anges i ett dekret. Ytterligare information .

Den nationella myndigheten för medicinska frågor (TEO) och det statliga provinskontoret övervakar fysioterapipraxis som regleras av effektiv lagstiftning, värderingar, yrkesetik och praxis inom fysioterapin. Ytterligare information .

Praktisk träning och uppsats

Den praktiska träningen introducerar studenten till praktiska arbetsuppgifter som är nödvändiga speciellt för yrkeskunskaper och för tillämpning av kunskaper och färdigheter i yrkesarbete. Den praktiska träningen kan genomföras i privat eller offentlig sektor, som företagare eller i en annan separat godkänd arbetsmiljö, som uppfyller de uppsatta kriterierna, antingen i Finland eller utomlands.

I avhandlingen demonstrerar du din förmåga att tillämpa dina kunskaper och färdigheter i praktiska expertuppgifter relaterade till professionella studier.

Senast uppdaterad May 2019

Om skolan

Satakunta University of Applied Sciences (SAMK) is located on the western coast of Finland, in the Satakunta region. There are about 6,000 students in total and more than two hundred international stu ... Läs mer

Satakunta University of Applied Sciences (SAMK) is located on the western coast of Finland, in the Satakunta region. There are about 6,000 students in total and more than two hundred international students studying in our campuses every year. Läs mindre
Pori , Pori , Rauma , Huittinen , Kankaanpää , Finland Online + 5 Mer Mindre