Läs den officiella beskrivningen

Biomedicinsk forskning

Ingenjörer hittar en lösning på ett visst problem eller uppfyller krav på en materiell produkt (maskiner, utrustning, system eller process). En ingenjör konstruerar, bygger, driver, undersöker produkten och beteendet under olika driftsförhållanden för att förbättra och utveckla det. Problem som behöver lösningar och andra komplikationer gör att ingenjörer kan expandera och fördjupa sin kunskap inom området. Nya tekniska discipliner förekommer i denna process. Biomedicinsk teknik är en av dessa utvecklande och växande momentum under de senaste femtio åren.

Biomedicinsk teknik handlar ofta inom områdena biologiska system, i synnerhet organiserad hög nivå i ett komplext system, komponenterna i människokroppens struktur, förstår interaktionerna och funktionsnedsättningen för att identifiera och lösa de nödvändiga nödvändiga verktygen, utrustning och systemutveckling.

Exempel på problem inom biomedicinsk teknik:

 • Elektroniska apparater som EKG och MR används för diagnostiska ändamål. Utformning och tillverkning av följande anordningar, såsom skarv- och kateterverktyg, används för behandlingsändamål, dialysmaskinenheter, kirurgiska robotsystem, bärande av olika läkemedel, när så är nödvändigt Utsläpp av mikroplattformar som konstgjorda material, hörselhjälpmedel, instrument som ökar noggrannheten och känsligheten hos extremiteter och organfunktioner, ben- och kärlsproteser och hjärtventiler.
 • Gränssnitt är designade, producerade och färdiga för användning genom att genomföra prestanda testutrustning, system och processer inom områdena användningen av den höga prestanda som är nödvändig för att tjäna utvecklingen av den mänskliga datorn;
 • För att öka kvaliteten och effektiviteten hos hälsovården är olika processer, ledning och utveckling av organisationsmodeller inrättade.

Biomedicinska enheter och systemprestanda test utförs för att skapa olika virtuella plattformar, mekaniska och biologiska modeller, design, produktion och testning.

Bahcesehir University Biomedical Engineering Department har bildats för att utbilda ingenjörer och utbildade dem om produktion och användning av teoretiska och praktiska färdigheter som forskare och professionella med ansvarstagande. Institutionen fokuserar på vetenskap, mänsklig anatomi och fysiologi, grundläggande och tillämpad matematik, systemmodellering och analysmetoder, material, elektronik, kontroll och datorproblem. Grundläggande kunskaper i medicintekniska produkter och utrustning.

Förutom andra tekniska avdelningar har Genetik- och bioinformatikavdelningen och Medicinska fakulteten program som utförs i enlighet med utbildningsprogrammet. Programmet fokuserar på elevernas intressen och förmågor, sin studieperiod, kompetens och flexibilitet för en doktorandmiljö som studenterna själva kan bestämma. Studenter som lyckats slutföra programmet är direkt utsatta för arbetslivet.

Sjukhus och andra vårdfaciliteter:

 • På universitet
 • Medicinska forskningscentra
 • Medicinska apparater och utrustning som producerar, säljer och tillhandahåller efterhandstöd för organisationer
 • I läkemedelsindustrin
 • Hälso- och sjukvårdspersonal i informationshanteringsenheten

Studenter kan också arbeta som om de önskar i biomedicinska, biomaterial, biomekanik, bioinformatik, medicinsk fysik och genteknik. Studenterna kommer att kunna fortsätta att genomföra en examen i relaterade områden som vävnadsteknik. Studenter får också möjlighet att delta i utländska universitet som har ett gemensamt program med vårt universitet.

Kurskonstruktion med krediter

 • TR-märkta kurser undervisas på turkiska.
 • EN-kurser undervisas på engelska.
 • Där märkte TR-EN en del av kurser på både engelska och turkiska.

Program undervisas på:
Engelska

Se 1 fler kurser från Bahcesehir University »

Senast uppdaterad February 13, 2019
Denna kurs är På campus
Startdatum
Sept. 2019
Duration
8 terminer
Heltid
Pris
7,900 USD
Undervisningsavgift för internationella studenter (4 år): 7 900 USD per år
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sept. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum