Kandidat i kinesitherapi och specialmotivitet

Allmänt

Programbeskrivning

 • Fakultetsnamn: Fakulteten för geografi, turism och idrott
 • Studiedomän: Kinetoterapi
 • Universitetsprogrammets namn: Kinesitherapy och Special Motricity

Kort beskrivning av universitetsprogrammet:

Studieprogrammet "Kinesiologi och speciell motilitet" har till uppgift att bilda specialister i förebyggande och rehabilitering av funktionella följder efter olika patologier, såväl som inom andra områden med mänsklig rörelse. Efter deltagande i kandidatstudiecykeln ska eleverna kunna: bevisa god teoretisk kunskap inom området; bevisa klinisk kompetens i utvärdering, fysisk behandlingsplanering och dess genomförande; identifiera funktionella bedömningsmetoder specifika för olika patologier; integrera grundläggande och specialvetenskaplig kunskap för att kunna modifiera behandlingsstrategin som återspeglar syftet med att utöva fysioterapi; integrera de grundläggande forskningsprinciperna i den kritiska analysen av begrepp och resultat som erhållits av andra och av dem själva; erkänna individens rättigheter och värdighet vid planering och administrering av rehabiliteringsprogrammen; aktivt aktivera i alla hälsoinstitutioner; bevisa den grundläggande utbildning som krävs för att utöva sitt yrke för att kunna hantera alla utmaningar och för att lära sig mer från praktiska exempel.

 • Studietyp: Heltid
 • Studiets standardlängd (i år): 3
 • Antal ECTS-poäng: 180

Akademisk kalender:

 • 1 oktober - slutet av februari - kurser, tentor, semester för studenter och session för omprövning - första termin.
 • I slutet av februari - mitten av juni - kurser, tentor, semestern för studenter, sommarövning - andra termin.
 • I mitten av juni - mitten av september - session för omprövning och examen.

Förkunskapskrav:

För grundutbildningen / kandidatexamen är antagningen organiserad inom fakulteten, på kandidatdomäner / studieprogram som är ackrediterade eller tillfälligt godkända inom University of Oradea, enligt lagen, i två sessioner under identiska omständigheter, i juli och september.

Följande person kan registrera sig för antagningsprövningen: Medborgare i EU: s medlemsländer, stater som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiziska edsförbundet, under samma rättsliga omständigheter som de rumänska medborgarna; Medborgare från tredjeländer enligt bilaterala avtal och unilaterala erbjudanden från Rumänien och enligt den speciella metod som utarbetats av ministeriet för utbildning och vetenskaplig forskning.

Kandidaterna som har studerat (förakademiska studier) utanför Rumänien har skyldigheten att vid registreringen för antagningsexamen visa ackrediteringsbeviset för de studier som frisläppts av specialavdelningen från ministeriet för utbildning och vetenskaplig forskning.

Avdelningen för internationella relationer vid universitetet i Oradea måste centralisera kandidatregistret för EU: s EES- och Schweiziska edsförbundets medborgare för att jämföra studier som genomförts utomlands. dessa filer kommer att innehålla:

 • Ansökan om ackreditering för att bli godkänd för studier;
 • Examensbevis för gymnasieutbildning och betygsskrivning;
 • Examensbevis för högre utbildning och komplement till examensbeviset (om så är fallet);
 • Kopia av det personliga identifieringsdokumentet (kopia av sidorna 1,2,3,4 från pass eller andra identitetsdokument);
 • Beviset för att betala filhanteringsavgiften (150 euro) på universitetet i Oradea.

Alla nämnda dokument skickas i form av legaliserade kopior. För dokumenten skrivna på andra språk än engelska och franska kommer legaliserade översättningar i original på rumänska att presenteras. Examensbevis från Italien, Grekland, Spanien, Portugal och Cypern kommer att ha synen av Apostil till Haagkonventionen. Examensbevis som släppts i stater som inte ingår i Haagkonventionen kommer att legaliseras av ministeriet för utbildning, utrikesministeriet från det utfärdande landet och Rumäniens ambassad / konsulära kontor i respektive land.

Nödvändiga handlingar för registrering till antagningsundersökningen för medborgare i EU, EES och SC: s medlemsstater:

 • Intyg om studieakkreditering släppt av specialavdelningen vid ministeriet för utbildning och vetenskaplig forskning;
 • Baccalaureateexamen i original och legaliserad översättning på det rumänska språket;
 • Språkkompetenscertifikat för det rumänska språket (vid anmälan till utbildningsprogram som undervisas på rumänska);
 • Födelsebevis, kopia och legaliserad översättning på rumänska; Äktenskapskort i original och legaliserad översättning (om sökandens namn ändras efter äktenskapet);
 • Läkarintyg;
 • Fyra fotografier av passtyp;
 • Kopia av pass eller identitetskort;
 • De begärda dokumenten kommer att presenteras i en kuverttypfil.

Vänligen kontrollera vår webbplats för mer information.

Antagningsprocess:

Antagningskriterier:

 • Eliminatoriskt test - testning av motorkapacitet - applikationstest (utvärderat med godkänt / avvisat); kandidaterna väljer ett av de fyra ansökningstesterna som innehåller färdigheter från gymnastik, friidrott eller sportspel (basket, fotboll, handboll eller volleyboll).
 • Medelbetyget för baccalaureat (100% andel).
 • Tie-break kriterier för kandidater med lika medelbetyg: Betyget som erhållits i biologi vid Baccalaureate-examen; Intervju.

Ring för ansökningar:

Juli session:

 • Registrerings- och antagningsprov: mitten av juli - slutet av juli.
 • Slutresultat: början av augusti.

September session:

 • Registrerings- och antagningsprov: första veckan i september - mitten av september.
 • Slutresultat: slutet av september.

Anmälningsavgift:

 • Registreringsavgift: 150 RON (cirka 30 Euro)
 • Överklagningsavgift: 150 RON (ungefär 30 Euro)
 • Matrikuleringsavgift: 100 RON (ungefär 25 Euro)
 • 150 Euro: bearbetning av filavgift för erkännande av studier för utländska kandidater.

Studieavgift:

 • 2900 RON / år (vår nationella valuta - cirka 610 euro): för rumänska och EU-kandidater;
 • 297 EUR / månad x 9 månader = 2673 EUR / år: för icke-EU-kandidater.

Avgift för den förberedande språkkursen (vid behov):

 • 250 EUR / månad x 9 månader = 2250 EUR / förberedande år: för icke-EU-kandidater;
 • 2700 RON (vår nationella valuta) / förberedande år: för EU-kandidater.

Inga tillgängliga statliga subventionerade platser, beviljar stipendier och administrativa kostnader för programmet:

 • Studenter från Republiken Moldavien drar nytta av undervisningsstipendier.
 • Studenter måste betala för de kostnader som orsakas av deltagande av:
  • Praktisk kurs för turism och sportorientering;
  • Praktisk kurs för vintersport;
  • Kursen för simningstillämpningar och nautiska sporter.
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The mission of the University of Oradea is to provide education and research to a high standard of quality in a national and international context of social, professional and, last but not least, inte ... Läs mer

The mission of the University of Oradea is to provide education and research to a high standard of quality in a national and international context of social, professional and, last but not least, intellectual development of the individual, and at the same time to contribute to the social and cultural development of Oradea. These missions are shaped by objectives such as attracting students from all over the world, positioning the university among the best educational institutions in the country and in Europe and conveying a wider community to the significance and importance of academic education and scientific research in general and the one conducted within this university, in particular. The University of Oradea has materialized international relations with 352 institutions from 39 countries. Läs mindre