INTERNATIONELLA AEGD + MASTERS PROGRAM

Allmänt

Programbeskrivning

Studenter på forskarnivå som är matrikulerade i utvalda avancerade utbildningsprogram inom Kornberg är berättigade att samtidigt slutföra programmet MS Oral Health Sciences. Detta inkluderar kommissionen för Dental Ackreditering (CODA) ackrediterat 2-årigt avancerad utbildning i allmän tandvårdsprogram (AEGD).

Kraven för MSc inkluderar ytterligare kurspoäng och slutförande av ett självstyrt originalt akademiskt forskningsprojekt, en systematisk granskning eller annat vetenskapligt arbete som godtas av studentens magisterkommitté.

Studenter som framgångsrikt genomfört detta program kommer att uppnå ett 2-årigt avancerad utbildning i allmän tandvårdscertifikat och en magisterexamen i muntlig hälsovetenskap.

Målen för detta program kommer att utvidga studentens grund för klinisk kunskap och erfarenhet, i kombination med en förståelse för den vetenskapliga metoden på forskarnivå.

 • Fungera som en primärvårdsleverantör för patienter. Detta inkluderar tillhandahållande av akut och tvärvetenskaplig omfattande munhälsovård; tillhandahålla patientfokuserad vård som koordineras av allmänläkaren och styra hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aktiviteter.
 • Planera och tillhandahålla tvärvetenskaplig munhälsovård för ett stort antal patienter inklusive patienter med speciella behov. Dessa speciella behov individer inkluderar, men är inte begränsade till, personer med utvecklingsstörning, komplexa medicinska problem och betydande fysiska begränsningar.
 • Hantera leveransen av munhälsovård genom att tillämpa koncept för patient- och praxishantering och kvalitetsförbättring som är lyhörda för en dynamisk vårdmiljö.
 • Fungera effektivt och effektivt inom tvärvetenskapliga vårdteam.
 • Tillämpa vetenskapliga principer på inlärning och munhälsovård. Detta inkluderar användning av kritiskt tänkande, bevis eller resultatbaserat kliniskt beslutsfattande och teknikbaserade informationshämtningssystem.
 • Använd värdena för professionell etik, livslångt lärande, patientcentrerad vård, anpassningsförmåga och acceptans av kulturell mångfald i yrkesutövning.
 • Förstå samhällets munhälsobehov och delta i samhällstjänster.
 • Fördjupa kunskap och förståelse inom det vetenskapliga området för munhälsovetenskap.
 • Utveckla "kliniska forskare" inom tandvården genom att erbjuda en adaptiv utbildning på forskarnivå inom en mängd olika tandvårdsdiscipliner som är tillgängliga för oral hälsa.
 • Erbjud muntliga vårdpersonal möjlighet att uppnå en djupare, mer fokuserad förståelse för sina respektive discipliner.
 • Ge utbildning på forskarnivå och erfarenhet av forskningsmetodik och teknik för att bättre kvalificera studenter för karriärer inom akademisk och / eller branschrelaterad oral hälsovård.
Senast uppdaterad Okt 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

Mission The Kornberg School of Dentistry promotes health and wellness through the comprehensive education of diverse general and specialty dentists utilizing inter-professional collaboration; providin ... Läs mer

Mission The Kornberg School of Dentistry promotes health and wellness through the comprehensive education of diverse general and specialty dentists utilizing inter-professional collaboration; providing compassionate, comprehensive, patient-centered, evidence-based and outcome-driven oral health care; engaging in research and scholarly activities; and serving the community. Läs mindre