Läs den officiella beskrivningen

Hälsoinformationshantering

Yrket

Hälsoinformationschefen är professionell ansvarig för hanteringen av hälsoinformationssystem inom hälso- och sjukvårdsinrättningar och andra hälsorelaterade organisationer. Hälsoinformationshanteringsadministratören är en expert i hälsopappersystemets värld. Han / hon är ansvarig för att få fullständiga hälsopapper för användning i forskning; för insamling av statistisk information som bygger på långsiktiga hälsoplaneringsmål för att fastställa legitimiteten för ansökningar om konfidentiell medicinsk information för att kontrollera sjukskrivningens cirkulation och integritet och, som avdelningschef, ansvarar för hälsoinformationens anställdas effektivitet vid utförandet av dagliga aktiviteter.

Kombinera kunskap i datorer, medicinsk ordförråd, hälsovetenskap, etik, juridiska krav, ledning och verksamhet utvecklar HIM-professionen system som stödjer patientvård, medicinsk forskning, hälsoplanering, hälsovård, utvärderingssystem och ekonomisk ersättning till vården.

Hälsoinformationspersonal är respekterade medarbetare som interagerar dagligen med medicinsk personal, ekonomichefer och sjukhusadministrativ personal - som alla är beroende av hälsoinformation för att få sina jobb gjorda. HIM-personal arbetar på sjukhus, bokföringsbyråer, försäkringsbolag, informationssystemleverantörer, advokatbyråer, enskilda eller gruppläkare, hemhälsoorganisationer, vårdhem och ett brett utbud av hälsorelaterade organisationer.

Det finns många olika positioner tillgängliga inom HIM yrket. Baserat på individuell kompetens, utbildning och intresse finns några möjliga ståndpunkter;

 • HIM-avdelningschef
 • HIM-avdelningsassistent eller handledare
 • HIM System Manager
 • Medicinsk personal Tillsynsman
 • Hälsoinformatör
 • Kvalitetsförbättringsanalytiker
 • Medical Coding Specialist
 • Cancerregistrator
 • HIM Långtidsvårdsledare
 • Försäkringsbolagschef
 • HIM Home Health Coordinator
 • Medicinsk Paralegal
 • Manager Veterinary Record Systems
 • Manager Prison Record Systems
 • Systemleverantör / System Trainer
 • Systems Research and Development Specialist
 • Informationsdirektör
 • Hälsostatistikchef
 • Riskchef
 • HIM-lärare
 • Forskningsassistent
 • Konsult
 • Kundtjänstrepresentant
 • Utnyttjandegradskoordinator
 • Corporate Privacy Officer
 • Corporate Security Officer
 • Corporate Compliance Officer
 • Ackrediteringskoordinator
Program undervisas på:
Engelska

Se 1 fler kurser från Southwestern Oklahoma State University »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sept. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum