Läs den officiella beskrivningen

Sjukgymnastik är en autonom yrke vars utövare fungera på ett professionellt och öppna med annan sjukvårdspersonal. Graden Kursen anpassade till moderna behov av yrket, är det lämpligt att de färdigheter som måste möta framtiden akademiker och grundligt svarar mot behoven hos modern sjukvård och hälsoturism.

Längd: 3 ÅR

Hp: 180

Säten: 100

Avgifter: € 15.000 per läsår

1:e årets 60 hp

första halvåret

 • Mänsklig anatomi och histologi (7)
 • Kinesiologi (6)
 • Fysiologi (6)
 • Metodologi för rehabilitering och säkerhet (5)
 • Förberedelse för rehabilitering (5)

II Termin

 • PROPEDEUTISK Fysikalisk och Biological Sciences (8)
 • Computing (1)
 • Vetenskaplig engelska (3)
 • Laboratorier Professional (1)
 • Clinical Practice (18)

2: a året - 54 poäng

första halvåret

 • Neurologi (6)
 • Patologi (4)
 • Kognitiv rehabilitering (4)
 • Rehabilitering i osteoarticular Diseases, (9)

II Termin

 • Rehabilitering Jelle Develop Disorders (5)
 • Rehabilitering i Neurologiska (5)
 • Laboratorier Professional (1)
 • Clinical Practice (20)

3: e året - 66 hp

första halvåret

 • Avancerade metoder inom sjukgymnastik och introduktion till forskning (5)
 • Rättsliga principer, bioetiska och yrkesetiska of Professional Practice (7)
 • Rehabilitering Visceral 1 (8)
 • Visceral Rehabilitation 2 (6)

II Termin

 • Valbara kurser (6)
 • Tvärvetenskapligt Seminar (4)
 • Laboratorie Professional (1)
 • Clinical Practice (22)
 • Final (7)
Program undervisas på:
Italienska
Engelska

Se 4 fler kurser från Department of European Studies “Jean Monnet” »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Feb. 2020
Duration
3 år
Heltid
Pris
15,000 EUR
- per läsår
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Feb. 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Feb. 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum