Gemensamma masterprogrammet i hälsoinformatik

Allmänt

Programbeskrivning

karolinska

Masterprogrammet i hälsoinformatik riktar sig till studenter som är intresserade av informationsteknik och dess tillämpning på områdena medicin och hälsovård. Du lär dig metoder för att göra hälso- och sjukvården säkrare, effektivare och av högre kvalitet genom datorbaserad informations- och kunskapshantering.

PROGRAM PRESENTATION

Studenter kan få sin grundutbildning i antingen hälsovården eller en teknisk disciplin. Under det första halvåret, studenter med teknisk bakgrund ta kurser i grundläggande medicinsk vetenskap, sjukvård organisation och ledning, medan studenter med medicinsk bakgrund lära sig grundläggande data- och systemvetenskap. Den första terminen avslutas med en gemensam kurs i sjukvårdsinformationssystem.

karolinska2

Den andra terminen behandlar grundläggande hälsoinforma metoder för användarnas behov och kravhantering, standardisering inom hälsoinformatik och utvärdering. Parallellt med dessa kurser, kommer hälsoinformatik relaterade fallstudier diskuteras i en seminarieserie, varefter terminen avslutas med ett forskningsprojekt kurs.

Den tredje terminen ger en möjlighet för fördjupad studie av hälsoinformatik med två obligatoriska kurser i klinisk beslutsstöd, modellering och simulering, samt ett block med valbara kurser. Dessa valbara kurser kan tas antingen vid Karolinska Institutet, Stockholms universitet eller på någon av de utländska universitet som KI har ett existerande samarbete med. Den fjärde och sista terminen består av ett examensarbete där studenterna genomföra en större vetenskaplig studie.

Programmet ges av Karolinska Institutet i samarbete med Stockholms universitet, och du får få en gemensam examen från båda universiteten.

Program kontur

* Kan komma att ändras

Termin 1

Syftet med den första terminen är att överbrygga kunskapsklyftan mellan studenter med utbildningsbakgrund inom vård och teknik. Den första kursen som studenter möter ger en gemensam förståelse för huvudområdet som akademisk och praktisk disciplin, liksom att undersöka behovet av information och kunskapshantering inom vården.

Studenter med bakgrund inom sjukvården eller biomedicin

 • Hälsoinformatik - behov, mål och begränsningar
 • Påbyggnadskurs i Data- och systemvetenskap `SUPCOM'
 • Dator tillämpningar inom hälsovård och biomedicin

Studenter med bakgrund inom teknik, data- och systemvetenskap eller informatik

 • Hälsoinformatik - behov, mål och begränsningar
 • Grundläggande medicinsk vetenskap
 • Health Care Organisation och ledning
 • Dator tillämpningar inom hälsovård och biomedicin

Termin 2

Den andra termin kurser ge grundläggande kunskaper och färdigheter för studenter, utbildning om metoder för att utföra operativa analyser och modellering användarkrav, metoder för att utvärdera olika aspekter av hälsoinformationssystem efter genomförande och metoder inom området hälsoinformatik standardisering. En studie kursen presenteras också i den andra termen i som ger studenterna möjlighet att tillämpa sina metodkunskap med hjälp av scenarier som presenteras från faktiska hälsoinformatikprojekt. Studenter få en inblick i ett stort antal komplexa, men relevanta projekt under fallstudien kurs som är en pågående kurs under terminen.

Studenter med bakgrund inom sjukvården eller biomedicin

 • Användarnas behov och kravhantering
 • Utvärderingsmetoder för hälsoinformatik
 • Standardisering inom hälsoinformatik
 • Projekt i hälsoinformatik 1 - från idé till specifikation
 • Projekt i hälsoinformatik 2 - projekt och informationshantering

Studenter med bakgrund inom teknik, data- och systemvetenskap eller informatik

 • Fallstudier i hälsoinformatik

Termin 3

Den tredje terminen ger djupare kunskap om metoder och tillåter eleverna att skräddarsy en del av begreppet genom att välja valbara kurser. Alla studenter följer en kurs i kliniska beslutsstödssystem samt en hälsoinformatik modellering och simulering kurs. Studenter som inte har tagit en kurs på avancerad nivå i forskningsmetodik kommer att krävas för att ta denna kurs som förberedelse för examensarbetet skriven i fjärde terminen.

 • Kliniskt beslutsstöd `CDS'
 • Modellering, simulering och visualisering i hälsoinformatik
 • Valbara kurser

Valbara kurser för Termin 3

 • Projektledning
 • Forskningsområden inom datavetenskap
 • Introduktion till informationssäkerhet
 • Data Mining i Data- och systemvetenskap
 • Internet sökteknik och business intelligence ISBI

KI urval:

 • Vetenskapliga forskningsmetoder
 • Från idé till Serviceaffären
 • Utforma e-learning insatser i omvårdnadsutbildning
 • Utmaningar för den framväxande staden - Open Lab tvärvetenskaplig koncept kurs

Termin 4

Den fjärde terminen består av vetenskapligt projektarbete i form av en masteruppsats och löper genom hela terminen.

Studenter med bakgrund inom sjukvården eller biomedicin

 • Examensarbete vid KI

Studenter med bakgrund inom teknik, data- och systemvetenskap eller informatik

 • Examensarbete vid DSV

Karriärmöjligheter

IT-projekt inom hälso- och sjukvårdsområdet kräver människor med en gedigen kunskap om både behov den medicinska sektorn och styrkor och begränsningar av teknik. De hälsoinformatiker unika tvärvetenskaplig kompetens gör dem särskilt lämpade att ta en samordnande och överbryggande roll mellan dessa två områden. Många hälsoinformatiker arbetar som projektledare. Andra vanliga roller är IT-chefer, kliniska informaticians, applikationsexperter, krav analytiker, systemspecialister, systemutvecklare, interaktionsdesigners, utvärderare och forskare.

karolinska3

Särskild behörighet

En kandidatexamen eller en yrkesexamen motsvarar ett svenskt kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård, biomedicin, medicinsk teknik, data- och systemvetenskap, informatik eller motsvarande.

Kunskaper i det engelska språket skall dokumenteras med ett internationellt erkänt test som TOEFL: Internetbaserad (IBT) med en totalpoäng på minst 90 och minst poäng av 20 på skriftligt prov, pappersbaserade (PBT) med en totalpoäng på minst 575, och minst poäng av 4,5 på skriftliga prov, eller IELTS (akademiska) med en total märke på minst 6,5 och inget band mindre än 5,5; eller annan dokumentation som enligt gällande bestämmelser intygar likvärdigheten engelska 6 vid svenska gymnasieskolan.

Val

Urvalet baseras på en samlad bedömning av den sökandes meriter som tidigare utbildning, relevant arbetslivserfarenhet och / eller forskningserfarenhet och avsiktsförklaring. Rekommendationsbrev behövs inte.

Sökande till Karolinska Institutets Global masterprogrammen ombeds att fylla i ett CV form som kommer att användas i urvalsprocessen.

Kontakta Antagningen vid KI om du har några frågor, admissions@ki.se

Anmälnings- och studieavgifter

Om du har medborgarskap inom EU / EES eller Schweiz, behöver du inte betala ansöknings eller studieavgifter. För ytterligare information: universityadmissions.se.

Anmälningsavgift

900 SEK

Terminsavgift

 • Totalt belopp: 330 000 kr
 • Första inbetalning: 82 500 kr
Senast uppdaterad Jul 2016

Om skolan

Karolinska Institutet is a leading medical university whose mission is to improve people's health through research and education. Karolinska Institutet's mission is to improve people's health through ... Läs mer

Karolinska Institutet is a leading medical university whose mission is to improve people's health through research and education. Karolinska Institutet's mission is to improve people's health through research, education and information - always with the patient in focus. Läs mindre