Doktorand medicinsk vetenskap (Dr. scient. Med.)

Allmänt

Programbeskrivning

Deltidsprogrammet i medicinsk vetenskap (Dr. scient. Med.) Främjar en förståelse för metoder och kompetenser inom vetenskapligt, tvärvetenskapligt samarbete mellan klinisk forskning och grundforskning, bekänner elevernas metoder och begrepp inom medicinsk vetenskap och förbereder dem för arbete i övervägande klinisk men även naturvetenskaplig och / eller hälsovetenskaplig inriktad forskning.

Den riktar sig till personer som framgångsrikt har avslutat en relevant universitetskurs och som vill förvärva eller vidareutveckla forskningskompetens inom ramen för sin nuvarande eller framtida verksamhet. Relevanta ämnen förstås som alla studier som genomförts vars läroplaner fokuserar på att förmedla kunskaper och färdigheter som är relevanta för medicin, omvårdnad, hälsa eller naturvetenskap.

134804_pexels-photo-4149040.jpeg

Krav och antagning

Antagningen till doktorandstudier är öppen för dem som har utexaminerats (diplom, magisterexamen) från ett erkänt universitet eller högskola inom ett av följande studierektorer:

 • Humanmedicin, tandvård eller veterinärmedicin,
 • Farmakologi, omvårdnadsvetenskap,
 • Biologi, biofysik, biokemi
 • Idrotts- och näringsvetenskap, omvårdnadsvetenskap,
 • Psykologi,
 • Omvårdnadsvetenskap,
 • Vetenskapligt examens- eller magisterexamen,
 • Diplom- eller magisterexamen med hälsovetenskaplig relevans.

Totalt måste minst fem år eller 300 högskolepoäng bevisas.

I speciella fall kan universitetsledningen kräva att den sökande lämnar bevis för att han eller hon skulle bli antagen till en doktorsexamen vid sitt hemuniversitet eller vid ett annat erkänt universitet i sitt hemland.

Beslutet om antagande fattas av universitetsledningen och programledningen på grundval av rekommendationerna från urvalskommittén.

Det finns ingen rätt till antagning till doktorandstudier.

Valprocess

Urvalsbeslutet kommer att fattas med avseende på den sökandes lämplighet och motivation för det valda utbildningen. Stöd baseras på relevant tidigare utbildning, yrkeserfarenhet, eventuella publikationer och presentationer.

Universitetsledningen kommer tillsammans med chefen för studieprogrammet att göra en första förval baserad på ansökningsdokumenten. Alla sökande som ingår i detta förval bjuds in av en urvalskommitté för fakulteten för medicinska vetenskaper till en urvalsintervju i Liechtenstein. Kommittén består av en representant för universitetsledningen, programledningen och minst två medlemmar från föreläsarkretsen.

Urvalskommittén lämnar en rekommendation om antagande eller avslag på varje sökande.

Registrering

En fullständig skriftlig ansökan måste lämnas in till UFL inom den publicerade ansökningsperioden. Ansökan inkluderar

 • Ett ifylld registreringsformulär,
 • Ett CV med ett passfoto,
 • Bevis på examen (original eller certifierad kopia),
 • En kopia av passet eller identitetskortet,
 • Ett motivationsbrev

Registrering för 2020

 • Studiestart: 15 oktober 2020
 • Registreringsfrist: 30 juni 2020
 • Informationshändelse: 15 maj 2020, 17.30

Undervisningsavgifter

Studieavgiften för doktorandstudier i medicinsk vetenskap (Dr. scient. Med.) Vid UFL är 27 750 CHF.– (CHF 1 250.– registreringsavgift och 26 500 CHF.– i åtta terminer). Fakturor utfärdas termin för termin, se registreringsformuläret för mer information.

Varaktighet och omfattning

Doktorandprogrammet i medicinsk vetenskap (Dr. scient. Med.) Är fyra år (8 terminer) och motsvarar 180 hp. Med undantag för några få moduler, som också undervisas på torsdagar, sker kurserna på fredagar och lördagar en gång i månaden vid UFL. Vi lägger stor vikt vid regelbundet deltagande i kurserna. För att lyckas med examen måste minst 80 procent av kurserna delta.

Struktur och moduler

Doktorandprogrammet består av exekvering och skrivning av ett oberoende forskningsuppsats samt lärodelar om 38 ECTS-poäng (ECTS-KP). Beviset på prestation för lärodelarna tillhandahålls i form av skriftlig terminprov.

moduler Hp-KP
Modul 1: Fundamentals of Scientific Work 8
Modul 2: Specific Foundations Scientific Work 7
Modul 3: Ämnesspecifikt område 5
Modul 4: Specialförlängning 3
Modul 5: Kommunikation och presentation 5
Modul 6: Biometri och statistik 5
Modul 7: Vetenskapligt forum 5
Totalt ECTS-KP (inkl. Prestandaposter) 38

Doktorandkollokvium

Modulen "Vetenskapligt forum" innehåller fyra doktorandkollokvier - "Vetenskaplig rapport", "Framstegsrapport", "Leistungsschau / Repetition I" och "Leistungsschau / Repetition II" - som tjänar till diskussion bland studenter och lärare. Varje student är skyldig att delta i doktorandkollokvierna. I det första doktorandkollokviet måste en exponering av den planerade avhandlingen presenteras. Efterföljande kollokvier kommer att fokusera på innehållsaspekter.

Doktorsexamen

Doktorsexamen är öppen för allmänheten. Doktorsexamen består av en föreläsning av doktoranden om avhandlingens ämne och en undersökning där doktoranden måste visa djupgående kunskap inom avhandlingen och undervisningsinnehåll.

Senast uppdaterad Apr. 2020

Om skolan

The UFL is a non-profit foundation (Art. 552ff of the Liechtenstein Persons and Companies Act) and has its headquarters in the municipality of Triesen. The Private University in the Principality of Li ... Läs mer

The UFL is a non-profit foundation (Art. 552ff of the Liechtenstein Persons and Companies Act) and has its headquarters in the municipality of Triesen. The Private University in the Principality of Liechtenstein (UFL) sees itself as a modern university educational institution and sees its task in independent teaching and research. With its accredited part-time doctoral programs in medical science and law, it is unique in the region. The UFL is committed to the concept of lifelong learning and organizes its courses exclusively on a part-time basis. Läs mindre