Diplom i hälsa

Det finns många diplom inom vård- och hälsorelaterade ämnen som erbjuds av ett stort antal medicinska högskolor och universitet runt om i världen. Det finns olika typer av diplom tillgängliga inom biokemi, akupunktur, sjukvård, medicinsk vetenskap, näringslära, veterinärmedicin, omvårdnad, apotek, tandvård och många fler. Diplom tjänar en mängd olika ändamål för olika studenter: de används ibland för att få ytterligare yrkesutbildning och kvalifikationer, eller för att överbrygga klyftan mellan olika faser i de akademiska studierna. Mängden olika hälsorelaterade diplomprogram kan vara överväldigande, men låt inte det stoppa dig! Starta din sökning genom att titta på de mest populära diplomen som anges nedan.

Nya diplom inom hälsovård

Vancouver Career College

Diplom i akupunktur YR1

Oktober 18, 2018
Akupunkturprogrammet är ett unikt program som är en kondenserad version av de 4-åriga programmen som erbjuds vid TCM-universitet i Kina. Eleverna lär sig att öva den antika konsten att akupunktur och få en god förståelse för traditionell kinesisk medicin tillvägagångssätt till vården.

ESEM France

Kinesitherapy grad

Oktober 18, 2018
ESEM France erbjuder dig att integrera en kandidatexamen i fysioterapi inom ett av sina partner-campus. Utbildningen inom fysioterapi har en sammanlagd varaktighet på 4 år, den är tillgänglig utan kurs PACES från baccalaureatet.

Stenberg College

Kardiologitekniker

Oktober 15, 2018
Intresserad av en karriär som kombinerar kardiologi och teknik? Stenbergs program för kardiologisteknologistudier förbereder akademiker till arbete i sjukhus och kliniska miljöer, och utför ett brett utbud av diagnostiska förfaranden, inklusive EKG, stresstest, Holter Monitoring och Event Monitoring.

Universitet i Sverige

Ändra plats

Vad är ett diplom i hälsa?

Vad är studier inom vård och hälsa?

Studier inom vård och hälsa är mångfaldiga och varierade och förbereder vårdpersonal på både kliniska och icke-kliniska karriärer. Universitet, medicinska högskolor och andra lärosäten runt om i världen erbjuder hälsorelaterade program på kandidat-, master- och doktorandnivå. Det finns dessutom kortare studiealternativ, såsom exempelvis diplomprogram i hälsa som är väldigt populära. Diplomprogram tar kortare tid att slutföra än kompletta examensprogram och ger studenterna mer specialiserade färdigheter inom ett valt ämnesområde. Det finns diplomprogram både på grundnivå och på avancerad nivå inom hälsorelaterade ämnen. Diplom inom hälsa är avsedda för både studenter och yrkesverksamma inom vården och kan tjäna många olika syften. Vissa studenter väljer att gå studieprogram i hälsa som mynnar ut i ett diplom som sitt första steg inom hälso- och sjukvården, medan andra kan använda sig av ett diplom för att överbrygga klyftan mellan olika akademiska studienivåer. Diplomprogram är också populära bland vårdpersonal då de ger vidareutbildning och är ett utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad på den senaste utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

Vilka är fördelarna med att ta ett diplom inom hälsostudier?

Diplomprogram i hälsa ger många viktiga fördelar. Studenterna får specialiserad kunskap och relevanta färdigheter och erfarenheter inom ett specifikt hälsorelaterat område, något som är mycket värdefullt på dagens arbetsmarknad. Dessutom är diplomprogram både tidseffektiva och kostnadseffektiva eftersom de oftast är billigare än kompletta utbildningsprogram. De är ofta utformade med yrkesverksamma i åtanke, och kan därför erbjudas på nätet, på distans eller som helg- eller kvällskurser.

Vad studerar man på ett diplomprogram?

Några av de mest populära inriktningarna inkluderar tandvård, farmaci, medicin, folkhälsa, psykisk hälsa, omvårdnad, äldreomsorg, veterinärmedicin och sjukvårdsadministration. Diplom inom hälsa ger studenterna en övergripande förståelse av dessa och andra viktiga hälsorelaterade ämnen. Studenterna kan fördjupa sig inom den komplexa ekvation som god hälsa är, med dess sociala, individuella, biologiska och miljömässiga faktorer. På grund av den tvärvetenskapliga karaktär hälsoområdet karakteriseras av kan studieplanen på ett diplomprogram omfatta ett så brett spektrum av ämnen som social hållbarhet, lovgivning, kost och näring, globala hälsofrågor, mänsklig utveckling, sjukvårdsorganisation och mycket mer.

Vilken typ av karriär kan du förvänta dig när du har tagit ett diplom i hälsa?

Att ta ett diplom i hälsa är väldigt intressant för dem som är intresserade av en karriär inom sjukvården, och studenter kan till exempel arbeta som medicinska assistenter, certifierade vårdbiträden, laboratorietekniker eller personliga tränare. Hälsodiplom kan också ytterligare förbättra karriärutvecklingen för dem som redan arbetar inom vården. Diplom värderas högt av arbetsgivare eftersom de visar att kandidaten känner till den senaste utvecklingen inom hälso- och sjukvården och har specialkunskaper och färdigheter som kan vara avgörande för om man får ett specifikt jobb eller inte.

Hur mycket kostar det att ta ett diplom i ett hälsorelaterat ämne?

Kostnaderna för ett diplom kan bero på flera faktorer, såsom programmets längd, typen av studier, den specifika läroanstalten och studielandet. Ekonomiskt stöd i form av stipendier kan finnas tillgängliga för att täcka undervisningskostnader, och yrkesverksamma kan ibland få dessa kostnader täckta av sin arbetsgivare. För att ta reda på vilka möjligheter det finns att få ekonomiskt stöd för ett visst program kan du använda webbformuläret på denna webbplats för att komma i kontakt med universitetets antagningskontor direkt.

Varför ta ett hälsodiplom på nätet?

Tack vare den senaste teknologiska utvecklingen och eftersom många vill ha ett flexibelt studieschema medan de arbetar erbjuder nu många läroanstalter nätbaserade diplomprogram inom en mängd olika hälsorelaterade ämnen. Det är viktigt att komma ihåg att även om vissa hälsodiplom kan finnas tillgängliga i sin helhet som nätbaserade studier så finns det också andra som kräver en viss mängd klinisk erfarenhet, något som vanligtvis kan ordnas på studentens hemort eller på universitetsområdet.