Biomedicinsk teknik större

Allmänt

Programbeskrivning

Medicinsk teknik (BME) är en revolutionerande och givande fält: Biomedicinsk ingenjörer är i framkant av medicinska genombrott som förbättrar livskvaliteten för miljontals människor världen över. Några av de innovationer som de har skapat inkluderar konstgjorda organ, medicinska bildhanteringssystem, laserkirurgi, blod analysatorer, automatisk patientövervakning, och rehabiliteringsenheter och förfaranden. Specialområden inkluderar cell- och vävnadsteknik, biomekanik, bioinstrumentering, ortopedisk teknik, klinisk teknik, biomaterial, rehabiliteringsteknik, medicinsk bildbehandling och system fysiologi. Programmet är centrerad på elevernas framgång och våra utbildningsmålen beskriver vad akademiker i den stora göra efter examen.

Bio Med

Medicinsk teknik Snabbfakta

  • Västra New England University studenter producerar prisbelönta forsknings- och designprojekt. Alla våra Senior Design Projekt under de senaste nio åren har publicerats och presenterats på regional eller nationella tekniska konferenser.
  • Nationellt 20 procent av biomedicinska civilingenjörer gå till läkarutbildningen. På västra New England University, krävs pre-Meds kurser passar i BME läroplan.
  • Trettioåtta procent av studenter som studerar medicinsk teknik vid Western New England University är kvinnor.
  • Många av våra studenter tävlar om och tilldelas prestigefyllda sommar praktikplatser i hela landet.

Flexibilitet Inom Curriculum

BME erbjuder ett brett sortiment av specialområden, bland annat spår i medicin och tillverkning. Erkänner detta erbjuder vi flexibilitet i vår läroplan som låter dig välja valfria som intresserar dig mest.

En idealisk Pre-medicinska Degree

Om dina karriärplaner inkluderar läkarutbildningen, är biomedicinsk teknik i dur för dig. Vi erbjuder utmärkta pre-medicinsk rådgivning och möjligheter att få kliniska exponeringen vid lokala sjukhus. Premedical kurser passar i BME läroplan.

Biomedicinsk ingenjörer har en unik förmåga att fungera som en brygga mellan teknik och medicin. Den snabba utvecklingen av högteknologi i alla medicinska specialiteter har ökat efterfrågan på ingenjörer som har en djup kunskap inom både teknik och fysiologi. Biomedicinsk ingenjörer göra betydande bidrag till samhället genom att förbättra patientvården och i slutändan förbättra livskvaliteten för andra. Western New England University ger Medicinsk teknik studenterna en gedigen teknisk bakgrund och en fördjupad förståelse av människans fysiologi, anatomi och biologi som krävs för att bli en framgångsrik biomedicinsk ingenjör. Läroplanen är utformad för maximal flexibilitet, så att eleverna kan välja valbara kurser som är av störst intresse. I junior och senior år, studenter väljer fyra "sekvens valfria," två tekniska valfria, samt en serie av fem allmänna kurser som uppfyller universitetets krav på ett perspektiv på etik, historia, estetik, integrerad liberal och professionella lärande, kulturstudier, samt sociala och beteendemässiga problem. Eleverna utsätts för de stora fysiologiska system under vart och ett av de sista fyra terminer genom laborationer, kurser, och genom Capstone Senior Design Project.

Karriärmöjligheter

Den Biomedical Engineering programmet vid Western New England University är utformad för att förbereda studenterna för antingen omedelbar anställning eller för antagning till forskarutbildning eller läkarutbildningen. Efterfrågan på biomedicinska tekniker växer när fler och mer teknik är att hitta sin väg in alla grenar av medicinen. Eftersom området medicinsk teknik är så bred, många av våra studenter väljer att specialisera sina kunskaper i examen eller yrkesskola genom att bedriva en MS, PhD, eller MD examen. Våra studenter arbetar i medicinska instrument och enhet industri, läkemedelsföretag, bioteknikföretag, forskningsanläggningar och sjukhus.

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

This Western New England University website conveys a rich and powerful portrait of a special institution that provides outstanding educational opportunities for all students.

This Western New England University website conveys a rich and powerful portrait of a special institution that provides outstanding educational opportunities for all students. Läs mindre