Bachelor of Science in Nursing

Allmänt

Programbeskrivning

Det övergripande målet för B.Sc. (Hons.) I omvårdnadsprogrammet är att förbereda sjuksköterskor på grundnivå som kan tillhandahålla effektiv bevisbaserad patientcentrerad vård. Kursen syftar till att ge studenterna en förståelse för omvårdnadens distinkta kunskapsbas samt kunskaper som härrör från andra livs- och samhällsvetenskapliga ämnen. Det syftar också till att utrusta eleverna med förmågan att utföra de nödvändiga kliniska färdigheterna kompetent och med full kunskap om aktuella bevis. Det är med tanke på detta att kursen omfattar både teoretiska och praktiska komponenter med ett diversifierat innehåll som är utformat för att utveckla elevernas förmåga att dra nytta av olika typer av kunskaper, lämpliga färdigheter och förståelse för en persons personliga önskemål, Att vägleda lämplig omvårdnad i olika inställningar. Det 3-åriga programmet överensstämmer med EU-direktiven om sjuksköterska och säkerställer erkännande som sjuksköterska på grundnivå i EU-länder.

Lärandemål

Kursen syftar till att förbereda potentiella sjuksköterskor som genom ett kritiskt tänkande, kunskap och reflektion kan träna på ett professionellt och ansvarsfullt sätt.

Ge eleverna kunskaper om teorier och begrepp som grundar sig på och utmanar vårdpraxis.

Ger eleverna kunskaper, färdigheter och attityder som är centrala för omvårdnad för att fungera effektivt, som professionell sjuksköterska, med hjälp av bevisbaserade insatser i olika hälso- och sjukvårds miljöer.

Ge eleverna de interpersonella färdigheterna att vara nyckelmedlemmar i det tvärvetenskapliga laget inom alla vårdinrättningar.

Karriärmöjligheter

Efter avslutad kurs är kandidaterna berättigade att anmäla sig till Maltas råd för sjuksköterskor och barnmorskor.

Graduate sjuksköterskor arbetar i en rad olika vårdinrättningar, till exempel samhälls- och arbetshälsovård, och engagerar sig i en rad olika roller, såsom ledning och policyutvecklings roller. Sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter är utbredd inom alla sektorer.

Den framgångsrika färdigställandet av grundutbildningen gör att en kandidat är berättigad till ansökan om inskrivning till Magisterprogrammets studier.

Mobilitetsperiod

Studenter som vill delta i en ERASMUS-utbyte uppmanas att göra det under första terminen av kursens tredje år.

.

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

The University of Malta (UM) is the highest teaching institution in Malta. It is publicly funded and is open to all those who have the requisite qualifications. There are some 11,000 students and abou ... Läs mer

The University of Malta (UM) is the highest teaching institution in Malta. It is publicly funded and is open to all those who have the requisite qualifications. There are some 11,000 students and about twelve per cent of the student population is international. Läs mindre