Bachelor of Science in Health Services Administration

Allmänt

Programbeskrivning

Bachelor of Science in Health Services Administration

En fyraårig kandidatexamen

HSA-graden innehåller flera valfria och studenter får ofta en koncentration eller mindre i relaterade områden. HSA-studenter har genomfört ytterligare kurser i psykologi, lag, biologi, företag, filosofi och gerontologi.

Curriculum

HSA – 405 hälsovårdssystem: Frågor och trender (3 hp)
Översikt över sjukvården. Granskar historien och den aktuella statusen för olika segment av hälsovård. Inkluderar en analys av effekterna av socioekonomiska, politiska och aktuella hälso- och sjukvårdsproblem och trender.

HSA – 406 Jurisprudence and Ethics in Health Care (3 hp)
Betonar de juridiska och etiska processerna och deras tillämpning på sjukvårdsorganisationen, administratör, personal, anställda och patienter. Inkluderar etiska dimensioner i beslutsprocessen och aktuella etiska frågor inom hälsovården.

HSA – 414 Health Care Management Theory and Human Resources (3 hp)
Ledningsteori och praktik som tillämpas av chefer för hälsovårdstjänster. Betonar analys av chefens roller, interaktioner med människor, organisationen och miljön. Särskild tonvikt på mänskliga resursfrågor.

HSA – 420 Health Care Planning and Marketing (3 poäng)
Integrerar långsiktig målplanering med marknadsföringsdimensioner för hälsovårdstjänster. Begrepp, tekniker och teorier som används vid planering och hantering av marknadsföring inom sjukvårdsindustrin.

HSA – 467 bedömning av statistik / utvärdering (3 hp)
Fokuserar på analys av data som är gemensamma för hälsovården. Inkluderar databeskrivning, element av sannolikhet, fördelning av slumpmässiga variabler, uppskattnings- och konfidensintervall, binomiala och normala fördelningar, hypotesundersökning, beredskapstabeller, regressionsanalys och ANOVA.

HSA – 490 beslutsfattande inom hälsovård (3 poäng)
Undersöker beslutsfattande inom administrationen inom hälso- och sjukvården genom omfattande användning av fallstudier. Integrerar material från andra HSA-kurser i studien av beslut som ställs inför alla typer av hälsovårdsorganisationer.

HSA – 495 oberoende studie (1-3 hp)
Oberoende forskning inom hälso- och sjukvårdsledning utförd under fakultetsövervakning. Förutsättning: Instruktörens tillstånd.

HSA – 498 Praktik i Administration för hälsovård (1-6 hp)
En strukturerad uppgift som gör det möjligt för eleven att få praktisk erfarenhet av en hälso- och sjukvårdsledningsposition relaterad till ett område av karriärintresse. Studenten leds av praktikchefen och övervakas av en medlem i den samarbetsvilliga organisationen. Förutsättning: Tillstånd av programdirektören för hälsovårdsadministration.

HSA – 499 Specialämnen i vårdadministration (1-3 hp)
Föreläsningar och diskussioner om ämnen som inte behandlas i vanliga kurserbjudanden. Ger större djup för ämnen av särskilt intresse eller utforskar snabbt föränderliga områden inom hälsovårdsadministrationen.

Senast uppdaterad Augusti 2019

Om skolan

Since its inception, the University has enjoyed a strong relationship with the United Methodist Church, sharing with it a commitment to inclusiveness. Students savor a sense of belonging on campus and ... Läs mer

Since its inception, the University has enjoyed a strong relationship with the United Methodist Church, sharing with it a commitment to inclusiveness. Students savor a sense of belonging on campus and appreciate the significance of their personal and professional behavior. Läs mindre