Översikt

 • Plats: Litauen, Klaipeda
 • Typ: Bachelor, heltid
 • Nominell längd: 4 år (240 hp)
 • Studietal: engelska
 • Utmärkelser: BSC (Sjuksköterska, Sjuksköterska)
 • Undervisningsavgift: 1569 €
 • Ansökningsavgift: Ansökningsavgiften för examensprogram är för medborgare i EU: s medlemsstater eller länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Ukraina, Moldavien, Georgien, Vitryssland, Armenien och Azerbajdzjan) samt de som har permanent uppehållstillstånd i Republiken Litauen: 55 €. För övriga studenter: 150 euro. (Ansökningsavgiften återbetalas inte).
 • Ansökningsfrist: 30 juni
 • Studier börjar den 2 september

Bachelor of Nursing

Studiet syftar till att träna specialister inom omvårdnad i enlighet med internationella standarder: de kommer att kunna utföra funktioner som kräver kunskap om omvårdnadsvetenskap och övning samt teoretisk förberedelse samt att genomföra forskning om personlig, familj och samhällshälsa. Vårt uppdrag är att utbilda högkvalificerade vårdspecialister (utövare och forskare) som kan organisera en omvårdnadsprocess, hantera problem som uppstår i patientvården och att utföra vetenskaplig forskning.

Läroplanens struktur

Huvudkurser: Interventionsvård, Metodik för hälsoforskning, Gemenskapsjukvård, Barnmorska och Gynekologisk vårdvård, Barnhälsovård, Sjukdomar och Sjukvård, Gerontologi och palliativ vård, Psykisk omvårdnad, Sjukvårdsjukvård, Nödhjälp och Nödhjälp Intensive Care, Therapeutic Diseases and Nursing Care etc.

Karriärmöjligheter

Programutexaminerade kan arbeta som generella sjuksköterskor, antingen självständigt eller i hälsovårdsgrupper, på alla nivåer vårdinrättningar: sjukhus (allmän, omvårdnad och palliativ vård, specialiserad, rehabilitering), medicinska rehabiliteringsinstitutioner, polikliniker, sjukhus, ambulansavdelningar / stationer, bloddonation avdelningar / centra, spädbarnshem och folkhälsocenter.

Varför Klaipeda University ?

 • Unikt bland sin vetenskapliga forskning och studier på marinområdet
 • EU-examensbevis erkänt världen över
 • Ett brett utbud av program
 • Internationella studier på engelska
 • Ung och snabbt växande
 • Högkvalitativ utbildning till ett rimligt pris

Varför Litauen?

 • En medlem av Europeiska unionen
 • 93,4% har gymnasieutbildning. Den mest utbildade nationen i Europa
 • 92% pratar ett främmande språk (vanligtvis engelska, ryska eller tyska)
 • 94% av utländska studenter rekommenderar att studera i Litauen

Program undervisas på:
Engelska
Klaipeda University

Se 1 fler kurser från Klaipeda University »

Senast uppdaterad May 1, 2019
Denna kurs är På campus
Startdatum
Sep 2, 2019
Duration
4 år
Heltid
Pris
1,569 EUR
Deadline
Juni 30, 2019
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2, 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Juni 30, 2019

Sep 2, 2019

Location
Sista anmälningsdag
Juni 30, 2019
Slutdatum