Associate of Applied Science i omvårdnad

Allmänt

Programbeskrivning

Associate of Applied Science in Nursing

Associate degree sjuksköterskeprogram förbereder kandidater att fungera som registrerade sjuksköterskor på sjukhus, vårdhem och andra sjukvårdsbyråer. Registrerade sjuksköterskor främjar hälsa för klienter genom hygienisk vård; undervisning; bedömning av kroppssystem; implementering av omvårdnadsprocessen, inklusive behandlingsmetoder beställda av läkaren; och rehabiliterande vård. Efter avslutad program är examen behörig att ta NCLEX-examen för licens som en registrerad sjuksköterska. Lorain County Community College har artikuleringsavtal med högskolor och universitet inklusive program som erbjuds av Lorain County Community College 's University Partnership.

120236_120138_Courtyard.jpg

Program Learning Learning

 1. Utvärdera patientens eller den anställdes roll som kontrollkälla och full partner i att ge medkännande och samordnad vård utifrån respekt för patientens preferenser, värden och behov (patientcentrerad vård)
 2. Integrera bästa aktuella bevis med klinisk expertis och patient / familjens preferenser och värden för att leverera optimal vård. (EBP)
 3. Prioritera data för att övervaka resultaten av vårdprocesser för att säkerställa patientsäkerhet och minimera risken för skada.
 4. Använd information och teknik för att kommunicera, hantera kunskap, mildra fel och stödja beslutsfattande. (informatik och teknik)
 5. Interagera effektivt med patienter och familjer och inom vård- och inter-professionella team, för att främja öppen kommunikation, ömsesidig respekt och gemensamt beslutsfattande, för att uppnå patientvård av god kvalitet och positiva hälsoresultat och för att öka patientens tillfredsställelse (kommunikation, teamwork)
 6. Demonstrera ansvar för leverans av standardbaserad omvårdnad i enlighet med moraliska, altruistiska, juridiska, etiska, reglerande och humanistiska principer. (ledarskap

Föreläsningskurser Öppettider

 • BIOG 121: Anatomi och fysiologi I (1), (2) - 4 timmar
 • ENGL 161: College Sammansättning I (2), (3) - 3 timmar
 • MTHM 168: Statistik (1), (2) - 3 timmar
 • PSYH 151: Introduktion till psykologi (1), (2) - 3 timmar
 • SDEV 101: College 101 (4) - 1 timme

Öppettider: 14

Semester II

 • BIOG 122: Anatomi och fysiologi II (1), (2) - 4 timmar
 • NURS 100: Grundläggande omvårdnad (2) - 4 timmar
 • NURS 121: Omvårdnadskoncept I (1), (2) - 4 timmar
 • NURS 123: Farmakologi I (1), (2) - 2 timmar

Öppettider: 14

Semester III

 • ALHN 112: Introduktion till medicinsk terminologi - 1 timme
 • NURS 122: Omvårdnadskoncept II (1), (2) - 4 timmar
 • NURS 124: Farmakologi II (1), (2) - 1 timme
 • NURS 224: Beteende hälsovård (1), (2) - 3 timmar
 • PSYH 251: Mänsklig tillväxt och utveckling (1), (2) - 3 timmar

Öppettider: 12

Semester IV

 • CHMY 161: Allmän, organisk och biokemi I (1), (2) - 4 timmar
 • NURS 116: Mödrar-nyfödda omvårdnad (1), (2) - 2 timmar
 • NURS 119: Begrepp inom barnomsorg (1), (2) - 1 timme
 • NURS 221: Omvårdnadskoncept III (1), (2) - 4 timmar
 • NURS 223: Farmakologi III (1), (2) - 1 timme

Öppettider: 12

Semester V

 • BIOG 251: Allmän mikrobiologi (1), (2) - 4 timmar
 • NURS 222: Omvårdnadskoncept IV (1), (2) - 4 timmar
 • NURS 225: Chef för Care / Capstone (1), (2) - 4 timmar
 • NURS 226: Synthesis Concepts Synthesis (1), (2) - 1 hour

Öppettider: 13

Totalt antal timmar 65

(1) Indikerar att denna kurs har en förutsättning.

(2) Indikerar att ett betyg på C (2,0) eller bättre måste tjänas för att fortsätta i sekvensen.

(3) Studenter uppmuntras att också ta ENGL 162 om de överväger att bedriva BSN.

(4) En student måste anmäla sig till orienteringskursen när han anmäler sig till mer än sex poängtimmar per termin eller en kurs som skulle resultera i en ansamling på 13 eller fler kredittimmar.

Anmärkning: LCCC erbjuder sitt ackrediteringsutskott för utbildning i omvårdnad (ACEN) ackrediterat associerat examensstudium (ADN) -program på BGSU-Firelands College-campus som erbjuder sjuksköterskautbildning till Huron, Ottawa, Erie och Sandusky landsbygdsinvånare. Satellitprogrammet ger möjlighet för invånare i området att förvärva lärare inom tillämpad vetenskap i omvårdnad från LCCC. Alla stödkurser som tagits vid Firelands College kommer att överföras till LCCC. De kliniska kurserna erbjuds på regionala vårdbyråer.

120235_120135_AlexMoen.jpg

Undervisning och kostnader

Hur mycket kostar det att delta i LCCC?

Många faktorer beaktas när man bestämmer hur mycket det kostar att gå på college.

När man fastställer en students stödberättigande för ekonomiskt stöd tas många faktorer med i beräkningen, inklusive inskrivningsstatus, bosättningsstatus, beroendestatus, närvarokostnader osv. En students närvarokostnad för fastställande av ekonomiskt stöd inkluderar direkt fakturerade utgifter (undervisning och avgifter) och ”Indirekta” utgifter för artiklar som böcker, förnödenheter, transport till och från campus, normala månatliga hushållskostnader och ett litet belopp för personliga utgifter. Dessa belopp uppskattas per år på LCCC som:

 • Undervisning och avgifter:
  • Lorain län bosatt: $ 134,04 per kredit timme.
  • Utlänning bosatt: $ 159,22 per kredit timme.
  • Utlandsstatsboende: $ 310,79 per kredittimme.
 • Böcker och förnödenheter: $ 350 - $ 1 500
 • Transport: $ 1.000 - $ 1.600
 • Månatliga hushållskostnader: $ 2 200 - $ 3 800
 • Diverse personliga utgifter: 1 000 $

Där laboratorium, specialanläggningar eller tjänster krävs för att tillgodose instruktionsbehov, kan en särskild avgift bedömas.

Senast uppdaterad Sep 2019

Om skolan

Founded in 1963, Lorain County Community College has been helping local people get the training and education they need to live their best life for more than 50 years.

Founded in 1963, Lorain County Community College has been helping local people get the training and education they need to live their best life for more than 50 years. Läs mindre