• Medicintekniska företag
  • Konsulterande organisationer

Vad lär du dig?

  • Medicinsk terminologi
  • Elektroniska hälsokontor
  • Medicinsk kodning och klassificering
  • Sjukvårdsdatabaser
  • Hälsovårdsöverensstämmelse

Program undervisas på:
  • Engelska

Se 3 fler kurser från Benjamin Franklin Institute of Technology »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Sep 2019
Duration
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sep 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum