Nya program inom hälsovård

Western Carolina University

Kandidatexamen i akutsjukvård

December 10, 2018
Programmet är en av de enda institutionerna i landet som erbjuder en unik Bachelor of Science (BS) -grad tillägnad pre-sjukhusleverantörer. Programalternativ inkluderar både ett bostadsprogram på vår Cullowhee campus och ett onlinealternativ som är praktiskt för yrkesverksamma.

Gateway International College

Kurs: Anatomi och fysiologi (Online)

December 7, 2018
Kursen omfattar alla anatomi och fysiologi som krävs för nivå 2 och nivå 3 nationella yrkesstandarder (NOS) för skönhet, naglar och holistiska terapibehandlingar.

American College of Acupuncture & Oriental Medicine

Certificate of Chinese Medicine Philosophy

December 7, 2018
Målet med certifikatet för kinesisk medicinfilosofi är att introducera begreppen och filosofierna av traditionell kinesisk medicin. Detta icke-examensprogram består av tre kurser inom akupunkturteori och filosofi.

Universitet i Sverige

Ändra plats

Vad är studier inom vård och hälsa?

Vad är studier inom vård och hälsa?

Hälsostudier ses som ett tvärvetenskapligt område, som kombinerar medicinska, psykosociala, samhällsvetenskapliga och organisatoriska aspekter av hälso- och sjukvård. Universitet, medicinska högskolor och andra läroanstalter erbjuder högt eftertraktade program inom vård och hälsa på kandidat-, master- och doktorandnivå (i form av doktorsexamen eller MD-program), samt fristående kurser. Hälsovetenskapliga studier finns med många olika inriktningar och täcker ett brett spektrum av hälso- och sjukvårdsfrågor, vilket möjliggör en framtida karriär inom hälsovårdsadministration, klinisk forskning eller omvårdnad inom den offentliga, privata och ideella sektorn.

Vilka är fördelarna med att ta en hälsorelaterad examen?

Att ta en examen inom vård och hälsa ger viktiga fördelar både på det personliga och professionella planet. Med en vårdexamen i bagaget kan man räkna med en givande och tillfredsställande karriär vars mål är att hjälpa människor. Man säkrar sig också jobb inom ett av de idag snabbast växande och säkraste yrkesområdena. Hälso- och sjukvårdspersonal är mycket eftertraktade globalt sett och med en hälso- och vårdrelaterad examen har man en betydande fördel när det gäller karriärmöjligheter och befordran. En annan fördel med att ta en examen i hälsa är den kontinuerliga professionella fortbildningen man sedan får ta del av då vården ständigt utvecklas för att möta patienternas behov och införliva tekniska framsteg.

Vad studerar man på ett hälso- och vårdrelaterat program?

Hälsoprogram innefattar vanligtvis både akademisk utbildning och praktisk erfarenhet genom praktik inom hälsosektorn, såsom på sjukhus, vårdhem och vårdcentraler. Studenterna får ofta även den administrativa och tekniska kompetens som krävs för att arbeta inom sjukvården. De som går på studieprogram inom vård och hälsa kan välja bland en mängd olika fördjupningsområden. Några av de vanligaste specialiserade utbildningarna tar för sig exempelvis omvårdnad, odontologi, farmaci, näring, eller psykoterapi. Program som fokuserar på medicinteknik, sjukvårdsadministration, folkhälsa, sjukgymnastik, alternativ medicin och veterinärmedicin blir också allt populärare.

Vilken typ av karriär kan du förvänta dig när du har tagit en examen inom vård och hälsa?

De som har en examen i ett hälsorelaterat ämne kan förvänta sig en givande karriär då vårdpersonal är högt eftertraktad på arbetsmarknaden runt om i världen. Då hälsoområdet är väldigt varierat har man många olika sorters arbetsmöjligheter. Vårdpersonal kan arbeta på sjukhus, privata kliniker, vårdhem, kliniker, eller vårdcentraler, eller på företag som tillhandahåller medicinsk utrustning eller producerar läkemedel. Dessutom kan vårdpersonal få en internationell karriär och arbeta överallt i världen eftersom de är högt eftertraktade överallt. Avancerade examina i hälsa kan också leda till en karriär inom den akademiska världen och utbildning eller en forskarkarriär inom både offentlig och privat sektor. Dessutom kan en examen från hälsoprogram användas i arbetspositioner med fokus på förvaltning, administration och reglering av vårdtjänster.

Hur mycket kostar det att ta en examen i ett hälsorelaterat ämne?

Kostnaderna för att ta en examen i ett hälsorelaterat ämne varierar kraftigt beroende på sådana faktorer som läroanstalt, längden på programmet och det land där du väljer att studera. Ett ökande antal studenter överväger att ta sin examen på nätet eller på distans för att på så vis sänka utbildningskostnaderna. Det finns också många offentliga och privata organisationer och universitet som erbjuder ekonomiskt stöd till studenter på hälsoprogram i form av stipendier, bidrag eller ersättning för undervisningskostnader.

Varför ta en hälsoexamen på nätet?

Under de senaste åren har nätbaserade examina inom hälsorelaterade områden blivit ett populärt alternativ till traditionella studieprogram. Nätbaserade studier ger studenterna flexibilitet och möjlighet att planera sin egen vardag. Dessutom är nätbaserade studier också populära bland dem som vill ta sin examen vid ett universitet som är geografiskt avlägset. Nätbaserade examina kan hjälpa studenter och yrkesverksamma förbättra sin nuvarande karriär, specialisera sig ytterligare eller byta karriär helt. Men -- när det gäller hälso- och sjukvård finns det inga program som kan tas helt och hållet på internet eftersom det ofta finns ett behov av praktisk erfarenhet. Studenter på nätbaserade studieprogram inom hälsa och vård erbjuds därför möjlighet till praktik och besök på vårdinrättningar så att de också kan få de nödvändiga praktiska färdigheterna.