Nya program inom hälsovård

Good Samaritan College of Nursing and Health Science

Medicinsk assistentprogram (MA)

November 16, 2018
Detta medicinska assistentprogram är ett kvällsprogram som undervisas under tre (3) terminer och kommer att förbereda studenterna för inträdesnivåer i ambulatoriska vårdinrättningar såsom läkarkontor och polikliniker.

Atlântica

Efterbildning i fysioterapi i gemenskapen: Entreprenörskap och interventionsmodeller

November 7, 2018
Fysioterapeutens inblandning i samhället ligger i embryonala scenen och presenterar sig som ett växande interventionsområde som utgör ett fönstret för möjligheter att uppnå fysioterapeuternas kompetens inom detta område med avseende på undervisning och befordran hälsokompetens, hälsofrämjande åtgärder, förebyggande, behandling och rehabilitering, vilket kräver s… [+]ärskild kunskap och verktyg. [-]

International Nurse Training

Certifikat IV i åldringsstöd

November 8, 2018
Denna kurs återspeglar rollen som stödarbetare som fullföljer specialiserade uppgifter och funktioner i åldrade tjänster. antingen i bostads-, hem- eller samhällsbaserade miljöer. Arbetstagarna tar ansvar för sina egna utgångar inom ramen för definierad organisation och underhåller kvalitetsservice genom utveckling, förenkling och granskning av individu… [+]ell serviceplanering och leverans. [-]

Universitet i Sverige

Ändra plats

Vad är studier inom vård och hälsa?

Vad är studier inom vård och hälsa?

Hälsostudier ses som ett tvärvetenskapligt område, som kombinerar medicinska, psykosociala, samhällsvetenskapliga och organisatoriska aspekter av hälso- och sjukvård. Universitet, medicinska högskolor och andra läroanstalter erbjuder högt eftertraktade program inom vård och hälsa på kandidat-, master- och doktorandnivå (i form av doktorsexamen eller MD-program), samt fristående kurser. Hälsovetenskapliga studier finns med många olika inriktningar och täcker ett brett spektrum av hälso- och sjukvårdsfrågor, vilket möjliggör en framtida karriär inom hälsovårdsadministration, klinisk forskning eller omvårdnad inom den offentliga, privata och ideella sektorn.

Vilka är fördelarna med att ta en hälsorelaterad examen?

Att ta en examen inom vård och hälsa ger viktiga fördelar både på det personliga och professionella planet. Med en vårdexamen i bagaget kan man räkna med en givande och tillfredsställande karriär vars mål är att hjälpa människor. Man säkrar sig också jobb inom ett av de idag snabbast växande och säkraste yrkesområdena. Hälso- och sjukvårdspersonal är mycket eftertraktade globalt sett och med en hälso- och vårdrelaterad examen har man en betydande fördel när det gäller karriärmöjligheter och befordran. En annan fördel med att ta en examen i hälsa är den kontinuerliga professionella fortbildningen man sedan får ta del av då vården ständigt utvecklas för att möta patienternas behov och införliva tekniska framsteg.

Vad studerar man på ett hälso- och vårdrelaterat program?

Hälsoprogram innefattar vanligtvis både akademisk utbildning och praktisk erfarenhet genom praktik inom hälsosektorn, såsom på sjukhus, vårdhem och vårdcentraler. Studenterna får ofta även den administrativa och tekniska kompetens som krävs för att arbeta inom sjukvården. De som går på studieprogram inom vård och hälsa kan välja bland en mängd olika fördjupningsområden. Några av de vanligaste specialiserade utbildningarna tar för sig exempelvis omvårdnad, odontologi, farmaci, näring, eller psykoterapi. Program som fokuserar på medicinteknik, sjukvårdsadministration, folkhälsa, sjukgymnastik, alternativ medicin och veterinärmedicin blir också allt populärare.

Vilken typ av karriär kan du förvänta dig när du har tagit en examen inom vård och hälsa?

De som har en examen i ett hälsorelaterat ämne kan förvänta sig en givande karriär då vårdpersonal är högt eftertraktad på arbetsmarknaden runt om i världen. Då hälsoområdet är väldigt varierat har man många olika sorters arbetsmöjligheter. Vårdpersonal kan arbeta på sjukhus, privata kliniker, vårdhem, kliniker, eller vårdcentraler, eller på företag som tillhandahåller medicinsk utrustning eller producerar läkemedel. Dessutom kan vårdpersonal få en internationell karriär och arbeta överallt i världen eftersom de är högt eftertraktade överallt. Avancerade examina i hälsa kan också leda till en karriär inom den akademiska världen och utbildning eller en forskarkarriär inom både offentlig och privat sektor. Dessutom kan en examen från hälsoprogram användas i arbetspositioner med fokus på förvaltning, administration och reglering av vårdtjänster.

Hur mycket kostar det att ta en examen i ett hälsorelaterat ämne?

Kostnaderna för att ta en examen i ett hälsorelaterat ämne varierar kraftigt beroende på sådana faktorer som läroanstalt, längden på programmet och det land där du väljer att studera. Ett ökande antal studenter överväger att ta sin examen på nätet eller på distans för att på så vis sänka utbildningskostnaderna. Det finns också många offentliga och privata organisationer och universitet som erbjuder ekonomiskt stöd till studenter på hälsoprogram i form av stipendier, bidrag eller ersättning för undervisningskostnader.

Varför ta en hälsoexamen på nätet?

Under de senaste åren har nätbaserade examina inom hälsorelaterade områden blivit ett populärt alternativ till traditionella studieprogram. Nätbaserade studier ger studenterna flexibilitet och möjlighet att planera sin egen vardag. Dessutom är nätbaserade studier också populära bland dem som vill ta sin examen vid ett universitet som är geografiskt avlägset. Nätbaserade examina kan hjälpa studenter och yrkesverksamma förbättra sin nuvarande karriär, specialisera sig ytterligare eller byta karriär helt. Men -- när det gäller hälso- och sjukvård finns det inga program som kan tas helt och hållet på internet eftersom det ofta finns ett behov av praktisk erfarenhet. Studenter på nätbaserade studieprogram inom hälsa och vård erbjuds därför möjlighet till praktik och besök på vårdinrättningar så att de också kan få de nödvändiga praktiska färdigheterna.